Om bolaget (MEGR)

Mediacle Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  15,30
 • Sälj
  15,70
 • Senast
  15,40
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  10:56:17

Mediacle Group

VD
Santosh Jain
Ordförande
Patrik Zettervall
Hemsida
http://www.pa...
Bransch
-
Börsvärde
194 203 147 SEK
Mediacle Group
12 610 594 aktier
Totalt
12 610 594 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-06-18
Ordinarie utdelning Mediacle Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-18
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2019-06-17
Bolagsstämma
2019-03-20
Namnändringar
 • Tidigare namn: Pantaluren Group
 • Nytt namn: Mediacle Group
2019-03-06
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-