• Idag har marknaderna i USA stängt på grund av helgdag.

Om bolaget (RESURS)

Resurs Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,54 %
 • Utv. idag SEK
  -0,30 SEK
 • Köp
  55,05
 • Sälj
  55,10
 • Senast
  55,10
 • Högst
  55,95
 • Lägst
  54,90
 • Antal
  149 941
 • Tid
  13:45:47

Resurs Holding

Resurskoncernen erbjuder bank- och finanstjänster, försäkringsprodukter, försäljning och kundtjänst-service till detaljhandel, privatkonsumenter och företagskunder i Norden och delar av Europa. Resurs grundades 1977 och består idag av företagen Resurs Bank och Solid Försäkringar

VD
Kenneth Nilsson
Ordförande
Jan Samuelson
Hemsida
www.resurshol...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
11 080 000 000 SEK
Resurs Holding
200 000 000 aktier
Totalt
200 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Resurs Holding
 • Utdelning/aktie: 1,95 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-05
Delårsrapport
2019-02-05
Årsrapport
2018-11-06
Delårsrapport
2018-10-08
Ordinarie utdelning Resurs Holding
 • Utdelning/aktie: 1,65 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-08
 • Utdelningsdag: 2018-10-12
2018-10-05
Extra bolagsstämma
2018-07-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
31 931 272 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 31 931 272 000
Eget kapital 6 188 830 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-15
 • Vem: Nordic Capital VII Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,93 %
 • Röstandel: 9,93 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,27 -1,37 -7,21 -0,59 -1,25
ABG Sundal Collier Holding -0,94 -1,47 -16,02 -10,86 -38,62
ALM Equity 0,00 -2,50 1,56 14,71 -5,34
ALM Equity Pref -0,61 0,00 0,62 0,41 -6,35
Aega 2,63 4,00 64,21 45,79 90,24
Agat Ejendomme -5,41 -6,33 -13,29 -3,75 -45,85
Akelius Residential Pref 0,00 0,00 -1,29 -1,15 0,00
Aker -0,76 -3,67 -16,01 -17,01 -10,65
Aktia Bank Abp 0,00 -3,69 -8,18 -12,27 -6,91
Alm. Brand -2,45 -3,27 -12,43 1,49 -14,32
Amasten Fastighets 5,54 14,33 25,18 38,03 79,58
Ägare Kapital % Röster %
Waldakt AB 28,90 28,90
Nordic Capital through... 17,40 17,40
Swedbank Robur Funds 8,30 8,30
Second Swedish Nationa... 2,40 2,40
SEB Funds 2,00 2,00
Handelsbanken Funds 1,90 1,90
Vanguard 1,40 1,40
AFA Insurance 1,20 1,20
Catea Group AB 1,20 1,20
Norges Bank 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
18,24
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
2,58
Soliditet %
17,18
Ändring totalt kapital %
15,73
Kapitalomsättningshast.
0,10
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
43,25
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
33,26
Andel utdelad vinst %
62,97