Om bolaget (RESURS)

Resurs Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,63 %
 • Utv. idag SEK
  +0,35 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  56,00
 • Högst
  56,20
 • Lägst
  55,60
 • Antal
  430 637
 • Tid
  17:29:48

Resurs Holding

Resurs Holding är verksamma inom finansbranschen. Bolaget är särskilt inriktade mot konsumentkreditmarknaden där de verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid försäkring. Inom koncernen erbjuds exempelvis ett brett utbud av finansiella tjänster, huvudsakligen inriktat mot lånefinansiering, betallösningar, samt nischade försäkringsprodukter. Verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Helsingborg.
VD
Kenneth Nilsson
Ordförande
Martin Bengtsson
Hemsida
http://www.re...
Bransch
Finans
Börsvärde
11 130 000 000 SEK
Resurs Holding
200 000 000 aktier
Totalt
200 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-04
Årsrapport
2020-04-28
Delårsrapport
2020-04-29
Bolagsstämma
2020-07-21
Delårsrapport
2020-10-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-10-29
Delårsrapport
2019-10-03
Ordinarie utdelning Resurs Holding
 • Utdelning/aktie: 1,80 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-03
 • Utdelningsdag: 2019-10-09
2019-10-02
Extra bolagsstämma
2019-07-23
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Resurs Holding
 • Utdelning/aktie: 1,95 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-05
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-05
 • Vem: Nordic Capital VII Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-03-15
 • Vem: Nordic Capital VII Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,93 %
 • Röstandel: 9,93 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,04 2,69 -1,65 7,28 21,44
1347 Property Insurance Holdings Inc 1,26 -0,62 3,87 -5,48 -0,21
180 Degree Capital Corp -1,40 -1,40 -7,02 -2,30 10,99
1st Constitution Bancorp 1,56 7,97 10,92 16,76 10,52
1st Source Corp -0,29 1,23 -1,43 11,21 12,34
360 Finance Inc -0,11 2,50 5,84 -5,33 -
49 North Resources Inc 0,00 -25,00 0,00 0,00 -40,00
A-Mark Precious Metals Inc -1,75 -1,21 -13,39 -36,69 -29,16
ABG Sundal Collier Holding -1,87 6,05 8,39 7,60 -18,22
Aareal Bank AG 0,18 2,04 -6,43 9,57 8,41
Aberdeen International Inc 0,00 0,00 16,67 -30,00 -50,00
Ägare Kapital % Röster %
Waldakt AB 28,90 28,90
Swedbank Robur Fonder 8,80 8,80
Handelsbanken Fonder 2,70 2,70
Andra AP-Fonden 2,40 2,40
Norges Bank 2,10 2,10
SEB Fonder 1,90 1,90
Avanza Pension 1,80 1,80
Vanguard 1,70 1,70
Nordnet Pensionförsäkring 1,50 1,50
AFA Försäkring 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2019-10-29
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
23,00
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
7,00
Soliditet %
17,00
Ändring totalt kapital %
0,15
Kapitalomsättningshast.
0,09
Bruttomarginal %
67,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
43,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
43,00
Andel utdelad vinst %
-