Om bolaget (SIMRIS B)

Simris Alg B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,03 %
 • Utv. idag SEK
  -0,05 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,80
 • Högst
  4,80
 • Lägst
  4,77
 • Antal
  17 770
 • Tid
  17:29:55

Simris Alg

Simris Alg AB är ett företag inom jordbruksnäringen . Bolaget är verksamt inom utveckling och produktion av hälsoprodukter från odlad alger. Det produkter inkluderar Omega-3, Simris Alger Omega-3, Simris Select och Stockist.

VD
Fredrika Gullfot
Ordförande
Pia Gideon
Hemsida
www.simrisalg.se
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
65 202 216 SEK
Simris Alg B
13 193 756 aktier
Totalt
13 193 756 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Simris Alg B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Delårsrapport
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-11-20
Delårsrapport
2018-08-27
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SIMRIS-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-08-27 - 2018-10-11
2018-08-21
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:5
 • Betalt/aktie: 6,50
 • Handlas utan rätt: 2018-08-21
 • Tidsperiod: 2018-08-27 - 2018-09-10
 • Likviddag: -
2018-08-27
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SIMRIS-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-08-27 - 2018-09-06
2018-08-21
Delårsrapport
2018-07-25
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
54 389 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 677 000
Materiella anläggningstillgångar 35 041 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 37 719 000
Kassa och bank 7 425 000
Summa omsättningstillgångar 16 670 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 42 684 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 5 826 000
Kortfristiga skulder 5 879 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
5th Planet Games 30,11 52,67 27,22 -9,13 -66,52
AAK 0,60 -2,46 11,23 17,15 27,47
Agromino 0,00 -1,09 -3,70 8,66 2,82
Altia Oyj 0,56 -1,10 -8,17 -3,62 -20,20
Amer Sports Oyj -0,67 -0,02 -9,13 0,81 48,53
Apetit Oyj 3,49 2,30 3,73 -3,47 -35,04
Aqua Bio Technology -3,10 -4,58 -6,72 -3,85 -61,54
Arcus 1,90 -0,79 -2,34 -5,90 -9,42
Atari SDB -2,29 -9,04 - - -
Atria Oyj A -0,96 -2,30 -20,72 -9,17 -37,13
Ägare Kapital % Röster %
Nordnet Pensionsförsäk... 13,39 13,05
Gullfot, Fredrika 10,15 12,45
FV Group AB 5,83 5,68
Försäkringsaktiebolage... 4,47 4,36
Sundsporten AB 3,23 3,15
Gilstring, Kåre 2,61 2,54
Ekdahl, Ingemar 2,12 2,06
Förbundet Djurens Rätt 1,97 1,92
Pinntuvorna AB 1,72 1,68
Johansson, Bengt 1,63 1,59
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-17,20
Räntabilitet eget kapital %
-58,13
Balanslikviditet
2,72
Räntabilitet totalt kapital %
-43,50
Kassalikviditet
0,96
Ändring eget kapital %
-6,80
Soliditet %
79,83
Ändring totalt kapital %
-8,37
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,33
Rörelsemarginal %
-682,86
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-722,02
Andel utdelad vinst %
-