Om bolaget (REAL B)

Real Holding i Sverige B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,033
 • Högst
  0,033
 • Lägst
  0,031
 • Antal
  10 414 907
 • Tid
  17:29:47

Real Holding i Sverige

Real Holding investerar i bostads- och samhällsfastigheter. Affärsidén är att förvärva, äga och förvalta befintliga fastigheter och utveckla dessa genom renovering och modernisering. Fastigheterna hyrs sedan ut till hyresgäster. Investeringarna görs främst inom svenska storstadsområden och områdena för modernisering återfinns vanligen inom äldre fastigheter, studentbostäder och vårdrelaterade fastigheter. Real Holdings huvudkontor ligger i Nacka.
VD
Michael Derk
Ordförande
Dimitrij Titov
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
292 640 523 SEK
Real Holding i Sverige B
8 867 894 666 aktier
Totalt
8 867 894 666 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-17
Delårsrapport
2021-11-16
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-11
Ordinarie utdelning Real Holding i Sverige B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-11
 • Utdelningsdag: -
2021-05-10
Bolagsstämma
2021-05-10
Delårsrapport
2021-02-25
Årsrapport
2020-11-16
Delårsrapport
2020-08-20
Delårsrapport
2020-06-12
Ordinarie utdelning Real Holding i Sverige B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-12
 • Utdelningsdag: -
2020-06-11
Bolagsstämma
2020-05-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,91 0,06 0,89 11,02 52,24
AG Mortgage Investment Trust Inc 3,58 -1,22 3,32 8,00 83,26
AGNC Investment Corp 1,12 0,44 1,48 3,51 19,23
Acadia Realty Trust 1,67 -3,01 8,68 18,74 100,09
Acres Commercial Realty Corp 0,99 1,19 3,79 - -
Acres Commercial Realty Corp -0,14 -8,69 -7,04 - -
Acrinova A -3,86 -6,16 3,01 25,69 49,73
Acrinova B -1,22 -11,31 -7,81 - -
Adapteo 4,45 -8,32 -7,06 13,68 68,49
Aedifica SA 1,09 -1,73 1,29 1,69 13,63
Agat Ejendomme 1,33 0,00 -0,52 4,95 -8,17
Ägare Kapital % Röster %
Michael Derk privat oc... 22,40 22,40
Svea Ekonomi 19,90 19,90
Bengt Linden, privat o... 10,10 10,10
Klenoden i Anviken AB 6,00 6,00
Neoma Förvaltnings AB 5,90 5,90
Bertil Linell Förvaltn... 5,60 5,60
Datum för årsredovisning
2021-02-25
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
11,70
Balanslikviditet
15,32
Räntabilitet totalt kapital %
12,91
Kassalikviditet
15,32
Ändring eget kapital %
361,41
Soliditet %
37,99
Ändring totalt kapital %
34,31
Kapitalomsättningshast.
9,89
Bruttomarginal %
71,84
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
44,94
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
130,54
Andel utdelad vinst %
0,00