Om bolaget (SCWX)

SecureWorks Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag USD
  +0,00 USD
 • Köp
  11,51
 • Sälj
  11,69
 • Senast
  11,58
 • Högst
  12,18
 • Lägst
  11,53
 • Antal
  83 667
 • Tid
  22:00:10

SecureWorks

SecureWorks tillhandahåller intelligensstyrda informationssäkerhetslösningar. Bolaget erbjuder hot och kritiskt tillgångsskydd, överensstämmelse och riskhantering av cybersäkerhet samt säkerhetsoperationstjänster. SecureWorks är verksamt och har sina kunder i USA. Företaget grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Georgia, USA.
VD
Michael R. Cote
Ordförande
Michael S. Dell
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Teknik
Börsvärde
140 581 188 USD
SecureWorks Corp
12 139 999 aktier
Totalt
12 139 999 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-18
Bolagsstämma
2019-09-05
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,23 2,67 -0,83 17,45 4,97
01 Communique Laboratory Inc 0,00 0,00 8,33 0,00 -7,14
1911 Gold Corp 9,80 24,18 14,14 73,85 105,45
21Vianet Group Inc 3,25 6,19 95,87 70,95 223,45
24SevenOffice 0,41 -0,81 5,13 49,09 40,97
3D Systems Corp -0,58 5,58 -16,13 -3,40 -23,57
48North Cannabis Corp 15,00 9,52 2,22 64,29 -72,62
8x8 Inc 0,73 6,77 12,28 2,92 -33,00
9F Inc -2,02 -9,09 -48,41 -62,80 -
A10 Networks Inc 0,00 5,72 -1,58 12,50 -3,93
AAC Clyde Space -1,62 1,53 -14,90 17,15 -17,77
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-7,35
Balanslikviditet
112,89
Räntabilitet totalt kapital %
-4,63
Kassalikviditet
112,59
Ändring eget kapital %
-3,12
Soliditet %
65,05
Ändring totalt kapital %
-2,41
Kapitalomsättningshast.
55,34
Bruttomarginal %
54,93
Varulagrets oms. hast.
0,14
Rörelsemarginal %
-8,64
Kundfordringar oms. hast.
20,81
Nettomarginal %
-8,36
Andel utdelad vinst %
-