Om bolaget (PLEJD)

Plejd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,52 %
 • Utv. idag SEK
  +3,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  49,00
 • Högst
  49,40
 • Lägst
  46,00
 • Antal
  32 471
 • Tid
  17:29:47

Plejd

Plejd är ett teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget verkar i den marknad som brukar kallas Internet of Things.

VD
Babak Esfahani
Ordförande
Pär Källeskog
Hemsida
www.plejd.com
Bransch
-
Börsvärde
453 504 800 SEK
Plejd
9 255 200 aktier
Totalt
9 255 200 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-04-29
Ordinarie utdelning Plejd
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: -
2019-04-30
Delårsrapport
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-25
Årsrapport
2018-10-31
Delårsrapport
2018-10-02
Extra bolagsstämma
2018-07-10
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
51 096 000
Immateriella anläggningstillgångar 20 122 000
Materiella anläggningstillgångar 118 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 595 000
Summa anläggningstillgångar 22 835 000
Kassa och bank 16 765 000
Summa omsättningstillgångar 28 261 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 41 009 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 133 000
Kortfristiga skulder 8 954 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: ALMI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,18 %
 • Röstandel: 2,18 %
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,20 %
 • Röstandel: 4,20 %
2018-09-30
 • Vem: Babak Esfahani
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,67 %
 • Röstandel: 4,67 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,02 %
 • Röstandel: 5,02 %
2018-09-30
 • Vem: Erik Calissendorff
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,35 %
 • Röstandel: 5,35 %
2018-09-30
 • Vem: Pluspole Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,89 %
 • Röstandel: 7,89 %
2018-09-30
 • Vem: Novaraner AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,83 %
 • Röstandel: 1,83 %
2018-09-30
 • Vem: Pär Källeskog
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,74 %
 • Röstandel: 2,74 %
2018-09-30
 • Vem: Schneider Electric
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,29 %
 • Röstandel: 15,29 %
2018-09-30
 • Vem: Tomas Torstenfelt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,10 %
 • Röstandel: 1,10 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,39 %
 • Röstandel: 4,39 %
2018-06-30
 • Vem: ALMI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,74 %
 • Röstandel: 2,74 %
2018-06-30
 • Vem: Babak Esfahani
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,37 %
 • Röstandel: 4,37 %
2018-06-30
 • Vem: Erik Calissendorff
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,24 %
 • Röstandel: 5,24 %
2018-06-30
 • Vem: Christian von Koenigsegg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,91 %
 • Röstandel: 0,91 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,73 %
 • Röstandel: 2,73 %
2018-06-30
 • Vem: Pluspole Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,89 %
 • Röstandel: 7,89 %
2018-06-30
 • Vem: Pär Källeskog
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,74 %
 • Röstandel: 2,74 %
2018-06-30
 • Vem: Novaraner AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,83 %
 • Röstandel: 1,83 %
2018-06-30
 • Vem: Tomas Torstenfelt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,68 %
 • Röstandel: 1,68 %
Ägare Kapital % Röster %
Schneider Electric 15,29 15,29
Pluspole Holding AB 7,89 7,89
Erik Calissendorff 5,35 5,35
Avanza Pension 5,02 5,02
Babak Esfahani 4,67 4,67
Nordnet Pensionsförsäk... 4,20 4,20
Pär Källeskog 2,74 2,74
ALMI 2,18 2,18
Novaraner AB 1,83 1,83
Tomas Torstenfelt 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
71,38
Räntabilitet eget kapital %
0,31
Balanslikviditet
0,85
Räntabilitet totalt kapital %
1,98
Kassalikviditet
0,00
Ändring eget kapital %
215,78
Soliditet %
81,87
Ändring totalt kapital %
209,58
Kapitalomsättningshast.
0,97
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
4,19
Rörelsemarginal %
1,96
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,26
Andel utdelad vinst %
0,00