Om bolaget (AHOLA)

Oyj Ahola Transport Abp A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,80 %
 • Utv. idag EUR
  -0,030 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,760
 • Högst
  0,790
 • Lägst
  0,760
 • Antal
  111
 • Tid
  17:29:55

Ahola Transport

Ahola Transport är en finsk transport- och logistikkoncern som erbjuder dynamiska transport- och logistiklösningar som utformas i nära samarbete med kunderna i Norden, Baltikum och CEE-länderna.

VD
Hans Ahola
Ordförande
Martti Vähäkangas
Hemsida
www.aholatran...
Bransch
-
Börsvärde
11 511 357 EUR
Oyj Ahola Transport Abp A
14 571 339 aktier
Totalt
14 571 339 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-15
Ordinarie utdelning Oyj Ahola Transport Abp A
 • Utdelning/aktie: 0,02 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-15
 • Utdelningsdag: 2019-04-25
2019-04-12
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-15
Delårsrapport
2018-08-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
17,26
Balanslikviditet
1,86
Räntabilitet totalt kapital %
7,32
Kassalikviditet
1,86
Ändring eget kapital %
15,44
Soliditet %
34,49
Ändring totalt kapital %
6,29
Kapitalomsättningshast.
3,93
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
2,21
Kundfordringar oms. hast.
5,51
Nettomarginal %
1,43
Andel utdelad vinst %
22,50