Om bolaget (LEO)

LeoVegas

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +3,16 %
 • Utv. i dag SEK
  +1,04 SEK
 • Köp
  33,98
 • Sälj
  34,04
 • Senast
  33,98
 • Högst
  34,14
 • Lägst
  33,14
 • Antal
  152 468
 • Tid
  11:06:37

LeoVegas

LeoVegas är ett svenskt GameTech bolag. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda.

VD
Gustaf Hagman
Ordförande
Mårten Forste
Hemsida
www.leovegasg...
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
3 348 448 831 SEK
LeoVegas
101 652 970 aktier
Totalt
101 652 970 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-02
Delårsrapport
2019-05-29
Bolagsstämma
2019-07-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-02-12
Årsrapport
2018-11-07
Delårsrapport
2018-08-01
Delårsrapport
2018-05-30
Ordinarie utdelning LeoVegas
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-30
 • Utdelningsdag: 2018-06-05
2018-05-29
Bolagsstämma
2018-05-02
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 825 806 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 041 944 000
Materiella anläggningstillgångar 28 326 000
Finansiella anläggningstillgångar 15 209 000
Summa anläggningstillgångar 1 085 479 000
Kassa och bank 520 706 000
Summa omsättningstillgångar 740 326 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 581 385 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 206 839 000
Kortfristiga skulder 1 037 582 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-07-19
 • Vem: Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,01 %
2018-05-30
 • Vem: Gustaf Hagman
 • Antal: 240 000
 • Aktiekapital: 8,27 %
 • Röstandel: 8,27 %
2018-05-30
 • Vem: Robin Ramm-Ericson
 • Antal: 240 000
 • Aktiekapital: 7,11 %
 • Röstandel: 7,11 %
2018-03-02
 • Vem: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 • Antal: 3 213 000
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,92 0,21 6,78 8,23 0,84
AGF B 2,73 2,38 8,27 7,50 35,59
AS Tallink Grupp FDR 0,00 -0,48 -5,50 - -
AaB 1,71 3,93 -0,83 3,48 -39,44
AcadeMedia 0,74 2,65 18,04 24,68 -11,27
Actic Group 2,24 -4,20 -6,93 -9,87 -16,77
AdCityMedia -1,29 -4,98 -4,98 -6,15 -10,55
Alma Media Oyj 0,00 0,00 2,94 -5,41 -18,18
Andersen & Martini B 0,00 -1,67 -1,67 1,72 0,85
Aspire Global 3,85 0,60 8,00 1,32 42,71
Atvexa B 2,68 -3,36 0,00 24,10 36,36
Ägare Kapital % Röster %
Swedbank Robur fonder 8,20 8,20
Gustaf Hagman 8,00 8,00
Robin Ramm-Ericsson 6,90 6,90
Handelsbanken fonder 5,70 5,70
SEB Life International 4,90 4,90
Catella Bank filial 3,70 3,70
CBNY-Norges bank 3,50 3,50
Torsten Söderberg 3,00 3,00
Aggregate Media Fund 2,60 2,60
Graffe Holding AB 1,80 1,80
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
17,74
Räntabilitet eget kapital %
33,04
Balanslikviditet
0,64
Räntabilitet totalt kapital %
15,16
Kassalikviditet
0,64
Ändring eget kapital %
15,88
Soliditet %
31,84
Ändring totalt kapital %
137,33
Kapitalomsättningshast.
1,65
Bruttomarginal %
74,96
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
9,18
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
8,35
Andel utdelad vinst %
67,00