Om bolaget (ALIF B)

AddLife B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +5,49 %
 • Utv. idag SEK
  +14,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  269,00
 • Högst
  271,00
 • Lägst
  253,00
 • Antal
  17 440
 • Tid
  17:29:41

Addlife

AddLife är en koncern som består av ett 25-tal bolag verksamma framförallt på den nordiska Life Science-marknaden.AddLife har organiserat sin verksamhet i två affärsområden; LabTech och MedTech. Affärsområdet LabTech innefattar de bolag som är verksamma inom marknadsområdena diagnostik och biomedicinsk forskning och laboratorieanalys medan MedTech innefattar de bolag som är verksamma inom marknadsområdet medicinteknik. AddLife är, utöver de nordiska länderna, även verksamt i Tyskland, Benelux, Estland och Italien.

VD
Kristina Willgård
Ordförande
Johan Sjö
Hemsida
www.add.life
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
7 299 266 115 SEK
AddLife B
27 468 269 aktier
Totalt
27 468 269 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-12
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning AddLife B
 • Utdelning/aktie: 2,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-22
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 142,00
 • Handlas utan rätt: 2019-02-22
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-02-01
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ALIF-BTAB
 • Noteringsperiod: 2019-02-01 - 2019-02-20
2019-01-29
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:7
 • Betalt/aktie: 142,00
 • Handlas utan rätt: 2019-01-29
 • Tidsperiod: 2019-02-01 - 2019-02-15
 • Likviddag: -
2019-02-01
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ALIF-TRB
 • Noteringsperiod: 2019-02-01 - 2019-02-13
2019-02-12
Årsrapport
2018-12-20
Extra bolagsstämma
2018-11-07
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
2018-06-01
Ordinarie utdelning AddLife B
 • Utdelning/aktie: 2,09 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-01
 • Utdelningsdag: 2018-06-08
2018-05-31
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 891 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 153 000 000
Materiella anläggningstillgångar 75 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 13 000 000
Summa anläggningstillgångar 1 241 000 000
Kassa och bank 11 000 000
Summa omsättningstillgångar 650 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 748 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 143 000 000
Långfristiga skulder 4 000 000
Kortfristiga skulder 996 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-05
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,99 %
 • Röstandel: 7,32 %
2019-04-04
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,00 %
 • Röstandel: 7,33 %
2019-03-22
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,93 %
 • Röstandel: 7,29 %
2019-01-29
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-09-30
 • Vem: HEDELIUS, TOM
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,90 %
 • Röstandel: 13,40 %
2018-09-30
 • Vem: ROOSGRUPPEN AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,70 %
 • Röstandel: 4,90 %
2018-09-30
 • Vem: VERDIPAPIRFONDE ODIN SVERIGE
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,80 %
 • Röstandel: 4,20 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
2cureX 0,59 1,79 8,23 5,04 125,30
A1M Pharma -4,82 0,46 3,33 -6,47 -73,47
ADDvise Group A 0,00 -1,81 -19,31 -14,21 -24,19
ADDvise Group B 0,67 2,72 0,67 20,99 -45,49
ALK-Abelló B 1,91 7,65 38,83 44,76 45,61
Acarix -7,51 2,47 20,63 4,35 -50,33
Active Biotech 0,48 0,63 -5,09 -16,80 13,62
AdderaCare 2,70 -1,30 5,26 51,39 -3,80
Aino Health -1,63 -1,23 -7,12 114,67 -27,48
Alligator Bioscience 2,41 2,62 0,00 16,97 -16,67
Ägare Kapital % Röster %
ROOSGRUPPEN AB 6,70 4,90
VERDIPAPIRFONDE ODIN S... 5,80 4,20
ROOSGRUPPEN AB 5,60 16,60
LANNEBO SMÅBOLAG 4,50 3,30
JPM CHASE NA 4,30 3,10
SWEDBANK ROBUR KAPITAL... 4,30 3,20
STATE STREET BANK AND... 4,00 3,00
SEB MICRO CAP FUND SIC... 3,60 2,60
STATE STREET BANK &... 2,90 2,10
HEDELIUS, TOM 1,90 13,40
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
15,36
Balanslikviditet
0,66
Räntabilitet totalt kapital %
6,93
Kassalikviditet
0,40
Ändring eget kapital %
24,60
Soliditet %
34,93
Ändring totalt kapital %
41,09
Kapitalomsättningshast.
1,09
Bruttomarginal %
35,86
Varulagrets oms. hast.
6,08
Rörelsemarginal %
6,77
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,20
Andel utdelad vinst %
42,00