Om bolaget (DIVI B)

Dividend Sweden B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,55 %
 • Utv. idag SEK
  -0,050 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,050
 • Högst
  1,110
 • Lägst
  1,050
 • Antal
  165 519
 • Tid
  17:29:45

Dividend Sweden

Dividend Swedens affärsidé är att investera i mindre svenska börsnoterade bolag, samt att kunna bistå med expertis inom finansieringslösningar. Målet är att investeringarna skall frambringa ökat aktieägarvärde främst via utdelningar. Investeringarna utförs vanligen via brygglån alternativt emissionsgarantier. Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm.
VD
Bo Lindén
Ordförande
Sverker Littorin
Hemsida
http://invest...
Bransch
-
Börsvärde
38 601 043 SEK
Dividend Sweden B
34 718 526 aktier
Totalt
35 091 858 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-16
Årsrapport
2020-03-31
Bolagsstämma
2020-04-01
Ordinarie utdelning Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-01
 • Utdelningsdag: -
2020-04-24
Delårsrapport
2020-08-24
Delårsrapport
2020-10-22
Delårsrapport
2016-03-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: DIVI-KV1B
 • Noteringsperiod: 2016-03-10 - 2020-12-17

Tidigare händelser

2019-10-16
Delårsrapport
2019-08-22
Delårsrapport
2019-03-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: DIVI-MTF-BTB
 • Noteringsperiod: 2019-03-29 - 2019-06-04
2019-06-03
Händelse: ??
 • Villkor: 1:44
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-06-03
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-29
Händelse: ??
 • Villkor: 1:44
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-05-29
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-04-25
Delårsrapport
2019-03-26
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:5
 • Betalt/aktie: 2,00
 • Handlas utan rätt: 2019-03-26
 • Tidsperiod: 2019-03-29 - 2019-04-12
 • Likviddag: -
2019-03-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: DIVI-MTF-TRB
 • Noteringsperiod: 2019-03-29 - 2019-04-10
2019-04-09
Händelse: ??
 • Villkor: 1:11
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-04-09
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-28
Händelse: ??
 • Villkor: 1:7
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-03-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-25
Händelse: ??
 • Villkor: 1:6
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-03-25
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-21
Ordinarie utdelning Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-21
 • Utdelningsdag: -
2019-03-21
Händelse: ??
 • Villkor: 1:7
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-03-21
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-20
Bolagsstämma
2019-03-15
Händelse: ??
 • Villkor: 2:3
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-03-15
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-05
Händelse: ??
 • Villkor: 4:6
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-03-05
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-02-15
Årsrapport
2019-02-08
Händelse: ??
 • Villkor: 1:261
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-02-08
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-01-31
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-37,00
Balanslikviditet
7,19
Räntabilitet totalt kapital %
-12,00
Kassalikviditet
7,19
Ändring eget kapital %
-23,00
Soliditet %
84,00
Ändring totalt kapital %
-0,29
Kapitalomsättningshast.
0,77
Bruttomarginal %
-29,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-41,00
Kundfordringar oms. hast.
0,16
Nettomarginal %
-16,00
Andel utdelad vinst %
-