Om bolaget (DIVI B)

Dividend Sweden B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,04 %
 • Utv. idag SEK
  +0,040 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,00
 • Högst
  2,00
 • Lägst
  1,880
 • Antal
  16 600
 • Tid
  17:29:34

Dividend Sweden

VD
Bo Lindén
Ordförande
Sverker Littorin
Hemsida
www.dividends...
Bransch
-
Börsvärde
75 181 109 SEK
Dividend Sweden B
37 984 377 aktier
Totalt
37 984 377 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-23
Extra bolagsstämma
2016-03-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: DIVI-KV1B
 • Noteringsperiod: 2016-03-10 - 2020-12-17

Tidigare händelser

2019-03-26
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:5
 • Betalt/aktie: 2,00
 • Handlas utan rätt: 2019-03-26
 • Tidsperiod: 2019-03-29 - 2019-04-12
 • Likviddag: -
2019-03-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: DIVI-MTF-TRB
 • Noteringsperiod: 2019-03-29 - 2019-04-10
2019-04-09
Distribution av värdepapper Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: -
2019-04-09
Händelse: ??
 • Villkor: 1:11
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-04-09
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: DIVI-MTF-BTB
 • Noteringsperiod: 2019-03-29 - -
2019-03-28
Distribution av värdepapper Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,03 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: -
2019-03-28
Händelse: ??
 • Villkor: 1:7
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-03-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-21
Ordinarie utdelning Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-21
 • Utdelningsdag: -
2019-03-25
Distribution av värdepapper Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-25
 • Utdelningsdag: -
2019-03-25
Händelse: ??
 • Villkor: 1:6
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-03-25
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-21
Distribution av värdepapper Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-21
 • Utdelningsdag: -
2019-03-21
Händelse: ??
 • Villkor: 1:7
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-03-21
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-20
Bolagsstämma
2019-03-15
Distribution av värdepapper Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,09 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-15
 • Utdelningsdag: -
2019-03-15
Händelse: ??
 • Villkor: 2:3
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-03-15
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-05
Distribution av värdepapper Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,29 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-05
 • Utdelningsdag: -
2019-03-05
Händelse: ??
 • Villkor: 4:6
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-03-05
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-02-08
Distribution av värdepapper Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,08 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-08
 • Utdelningsdag: -
2019-02-08
Händelse: ??
 • Villkor: 1:261
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-02-08
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-01-30
Extra bolagsstämma
2018-11-15
Extra bolagsstämma
2018-11-05
Distribution av värdepapper Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,14 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-05
 • Utdelningsdag: -
2018-11-05
Händelse: ??
 • Villkor: 1:6
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-11-05
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-10-25
Distribution av värdepapper Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-25
 • Utdelningsdag: -
2018-10-25
Händelse: ??
 • Villkor: 1:15
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-10-25
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-07-30
Extra bolagsstämma
2018-05-28
Distribution av värdepapper Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-28
 • Utdelningsdag: -
2018-05-28
Händelse: ??
 • Villkor: 1:17
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-05-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-