Om bolaget (DIVI B)

Dividend Sweden B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,18 %
 • Utv. idag SEK
  +0,09 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,92
 • Högst
  2,99
 • Lägst
  2,87
 • Antal
  474 850
 • Tid
  17:29:50

Dividend Sweden

Dividend Swedens affärsidé är att investera i mindre svenska börsnoterade bolag, samt att kunna bistå med expertis inom finansieringslösningar. Målet är att investeringarna skall frambringa ökat aktieägarvärde främst via utdelningar. Investeringarna utförs vanligen via brygglån alternativt emissionsgarantier. Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm.
VD
Bo Lindén
Ordförande
Mikael König
Hemsida
https://inves...
Bransch
Finans
Börsvärde
127 609 958 SEK
Dividend Sweden B
44 718 526 aktier
Totalt
45 091 858 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-10-22
Delårsrapport
2021-08-24
Delårsrapport
2021-07-30
Extra bolagsstämma
2021-07-19
Bonusutdelning Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-19
 • Utdelningsdag: 2021-07-23
2021-05-19
Bonusutdelning Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-19
 • Utdelningsdag: 2021-05-25
2021-04-23
Delårsrapport
2021-03-25
Ordinarie utdelning Dividend Sweden B
 • Utdelning/aktie: 0,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-25
 • Utdelningsdag: 2021-03-31
2021-03-24
Bolagsstämma
2021-02-17
Årsrapport
2020-10-28
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,61 0,46 -1,50 29,06
180 Degree Capital Corp -0,28 -0,56 -2,34 -8,86 27,24
1st Constitution Bancorp 1,51 1,55 5,72 14,79 79,41
1st Source Corp 2,27 4,31 8,00 16,53 40,28
26 Capital Acquisition Corp 0,20 0,30 1,65 1,65 -
360 DigiTech Inc -1,49 10,92 5,46 -10,79 85,87
49 North Resources Inc 0,00 0,00 -41,67 -41,67 -70,83
A-Mark Precious Metals Inc 1,42 -0,56 15,51 43,33 101,39
ABG Sundal Collier Holding -1,39 -0,22 -2,12 -2,63 60,31
Aareal Bank AG -0,07 -1,75 16,77 33,63 61,70
Aberdeen International Inc -6,45 -9,38 -12,12 -42,00 262,50
Ägare Kapital % Röster %
Bo Lindén 12,70 12,70
Avanza Pension 6,70 6,70
Patric Sjölund 2,60 2,60
Johan Markensten 2,50 2,50
Andreas Sönke nissen 1,90 1,90
Montana Sweden AB 1,60 1,60
Nordnet Pensionsförsäk... 1,60 1,60
Hans Gunnar Hellgren 1,20 1,20
Jörgen Dalén 1,00 1,00
Vendela Hartzell 1,00 1,00
Datum för årsredovisning
2021-08-24
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
32,53
Balanslikviditet
1 356,52
Räntabilitet totalt kapital %
45,41
Kassalikviditet
1 356,52
Ändring eget kapital %
26,38
Soliditet %
92,63
Ändring totalt kapital %
2,74
Kapitalomsättningshast.
159,29
Bruttomarginal %
23,14
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
18,91
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
28,50
Andel utdelad vinst %
-