Om bolaget (RHOVAC)

RhoVac

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  17,95
 • Sälj
  18,00
 • Senast
  18,00
 • Högst
  18,20
 • Lägst
  17,90
 • Antal
  8 038
 • Tid
  09:13:58

RhoVac

RhoVac bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs läkemedelskandidat befinner sig i klinisk fas I/IIa-studie på, där prostatacancerpatienterna färdigbehandlades under våren 2018. Resultat väntas redovisas under halvårsskiftet 2018.

VD
Anders Ljungqvist
Ordförande
Mikael Ørum
Hemsida
www.rhovac.com
Bransch
-
Börsvärde
171 423 918 SEK
RhoVac
9 523 551 aktier
Totalt
9 523 551 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-29
Extra bolagsstämma
2019-08-30
Delårsrapport
2019-11-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning RhoVac
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-12
Årsrapport
2018-11-16
Delårsrapport
2018-08-31
Delårsrapport
2018-05-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: RHOVAC-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-05-18 - 2018-07-02
2018-05-15
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:6
 • Betalt/aktie: 18,00
 • Handlas utan rätt: 2018-05-15
 • Tidsperiod: 2018-05-18 - 2018-06-01
 • Likviddag: -
2018-05-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: RHOVAC-TR
 • Noteringsperiod: 2018-05-18 - 2018-05-30
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
15 940 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 342 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 2 342 000
Kassa och bank 9 428 000
Summa omsättningstillgångar 13 598 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 13 258 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 505 000
Kortfristiga skulder 2 177 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Anders Bremer
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,31 %
 • Röstandel: 1,31 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,45 %
 • Röstandel: 7,45 %
2018-09-30
 • Vem: Bertil Lindkvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,71 %
 • Röstandel: 0,71 %
2018-09-30
 • Vem: Björn Tommy Atterling
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,00 %
 • Röstandel: 1,00 %
2018-09-30
 • Vem: Magnus Linderoth
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,79 %
 • Röstandel: 0,79 %
2018-09-30
 • Vem: Nils Berntsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,10 %
 • Röstandel: 2,10 %
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,35 %
 • Röstandel: 4,35 %
2018-09-30
 • Vem: Ola Forsman
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,38 %
 • Röstandel: 1,38 %
2018-09-30
 • Vem: RQ Solutions ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,07 %
 • Röstandel: 14,07 %
2018-09-30
 • Vem: Ventac Holding (Cyprus) Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,49 %
 • Röstandel: 12,49 %
2018-06-30
 • Vem: Anders Bremer
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,12 %
 • Röstandel: 1,12 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,12 %
 • Röstandel: 5,12 %
2018-06-30
 • Vem: Nils Berntsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,58 %
 • Röstandel: 1,58 %
2018-06-30
 • Vem: Bertil Lindkvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,71 %
 • Röstandel: 0,71 %
2018-06-30
 • Vem: Björn Tommy Atterling
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,82 %
 • Röstandel: 0,82 %
2018-06-30
 • Vem: Ola Forsman
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,18 %
 • Röstandel: 1,18 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,21 %
 • Röstandel: 3,21 %
2018-06-30
 • Vem: RQ Solutions ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,00 %
 • Röstandel: 14,00 %
2018-06-30
 • Vem: Thor Straten Holding ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,39 %
 • Röstandel: 3,39 %
2018-06-30
 • Vem: Ventac Holding (Cyprus) Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,49 %
 • Röstandel: 12,49 %
Ägare Kapital % Röster %
RQ Solutions ApS 14,07 14,07
Ventac Holding (Cyprus... 12,49 12,49
Avanza Pension 7,45 7,45
Nordnet Pensionsförsäk... 4,35 4,35
Nils Berntsson 2,10 2,10
Ola Forsman 1,38 1,38
Anders Bremer 1,31 1,31
Björn Tommy Atterling 1,00 1,00
Magnus Linderoth 0,79 0,79
Bertil Lindkvist 0,71 0,71
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-293,76
Räntabilitet eget kapital %
-130,73
Balanslikviditet
9,25
Räntabilitet totalt kapital %
-125,32
Kassalikviditet
9,25
Ändring eget kapital %
0,00
Soliditet %
83,17
Ändring totalt kapital %
0,00
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-