Om bolaget (IMS)

Invent Medic

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,14 %
 • Utv. idag SEK
  -0,15 SEK
 • Köp
  11,85
 • Sälj
  13,10
 • Senast
  13,00
 • Högst
  13,15
 • Lägst
  13,00
 • Antal
  2 589
 • Tid
  11:52:37

Invent Medic Sweden

Invent Medic utvecklar och marknadsför produkter med inriktning på kvinnors hälsa Huvudprojekt är i området kvinnlig inkontinens och då med fokus på ansträngningsinkontinens, vilket också ibland kallas stressinkontinens. Invent Medic utvecklar en vaginal medicinteknisk produkt för behandling av kvinnlig inkontinens

VD
Karin Bryder
Ordförande
Lars Persson
Hemsida
www.inventmed...
Bransch
-
Börsvärde
135 595 278 SEK
Invent Medic
10 311 428 aktier
Totalt
10 311 428 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-10-31
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-06
Ordinarie utdelning Invent Medic
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: -
2019-05-03
Delårsrapport
2019-05-03
Bolagsstämma
2019-02-22
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-31
Delårsrapport
2018-04-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IMS-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-04-12 - 2018-05-28
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
9 477 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 727 000
Materiella anläggningstillgångar 109 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 2 836 000
Kassa och bank 6 027 000
Summa omsättningstillgångar 6 641 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 8 003 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 474 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,94 %
 • Röstandel: 5,94 %
2018-09-30
 • Vem: Bryder Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,87 %
 • Röstandel: 1,87 %
2018-09-30
 • Vem: Lars Persson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,44 %
 • Röstandel: 16,44 %
2018-09-30
 • Vem: Jan Clarén
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,91 %
 • Röstandel: 7,91 %
2018-09-30
 • Vem: Lars-Olof Henriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,75 %
 • Röstandel: 8,75 %
2018-09-30
 • Vem: Oy Simplex Engineering LTD
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,43 %
 • Röstandel: 1,43 %
2018-09-30
 • Vem: Pelle Petersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,08 %
 • Röstandel: 1,08 %
2018-09-30
 • Vem: Tobias Granberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2018-09-30
 • Vem: Tomas Mikael Jakobsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,94 %
 • Röstandel: 0,94 %
2018-09-30
 • Vem: Tommy Holmberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,14 %
 • Röstandel: 1,14 %
2018-07-18
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,25 %
 • Röstandel: 6,25 %
2018-07-18
 • Vem: Bryder Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,87 %
 • Röstandel: 1,87 %
2018-07-18
 • Vem: Lars-Olof Henriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,75 %
 • Röstandel: 8,75 %
2018-07-18
 • Vem: Lars Persson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,37 %
 • Röstandel: 16,37 %
2018-07-18
 • Vem: Jan Clarén
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,91 %
 • Röstandel: 7,91 %
2018-07-18
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,30 %
 • Röstandel: 1,30 %
2018-07-18
 • Vem: Pelle Petersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,10 %
 • Röstandel: 1,10 %
2018-07-18
 • Vem: Oy Simplex Engineering LTD
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,33 %
 • Röstandel: 1,33 %
2018-07-18
 • Vem: Tobias Granberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,82 %
 • Röstandel: 1,82 %
2018-07-18
 • Vem: Tommy Holmberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,00 %
 • Röstandel: 1,00 %
Ägare Kapital % Röster %
Lars Persson 16,44 16,44
Lars-Olof Henriksson 8,75 8,75
Jan Clarén 7,91 7,91
Avanza Pension 5,94 5,94
Tobias Granberg 2,00 2,00
Bryder Consulting AB 1,87 1,87
Oy Simplex Engineering... 1,43 1,43
Tommy Holmberg 1,14 1,14
Pelle Petersson 1,08 1,08
Tomas Mikael Jakobsson 0,94 0,94
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-76,14
Balanslikviditet
10,12
Räntabilitet totalt kapital %
-68,20
Kassalikviditet
9,81
Ändring eget kapital %
105,60
Soliditet %
92,30
Ändring totalt kapital %
88,11
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
1,12
Rörelsemarginal %
-1 919,59
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-1 919,79
Andel utdelad vinst %
-