Om bolaget (SCC B)

Sjöstrand Coffee B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -2,50 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,010 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,390
 • Högst
  0,390
 • Lägst
  0,390
 • Antal
  4 000
 • Tid
  17:29:45

Sjöstrand Coffee Int

Sjöstrand Coffee är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin för kapslar som säljs tillsammans med biologiskt nedbrytbara kapsel.

VD
Niklas Gustafsson
Ordförande
Fredrik Petersson
Hemsida
www.sjostrand...
Bransch
-
Börsvärde
6 714 108 SEK
Sjöstrand Coffee B
16 415 664 aktier
Totalt
16 415 664 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-02-11
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-16
Delårsrapport
2018-04-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SCC-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-04-13 - 2018-06-08
2018-04-10
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 13:8
 • Betalt/aktie: 0,45
 • Handlas utan rätt: 2018-04-10
 • Tidsperiod: 2018-04-13 - 2018-04-27
 • Likviddag: -
2018-04-27
Delårsrapport
2018-04-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SCC-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-04-13 - 2018-04-25
2018-04-05
Ordinarie utdelning Sjöstrand Coffee B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-05
 • Utdelningsdag: -
2018-04-04
Extra bolagsstämma
2018-04-04
Bolagsstämma
2018-01-26
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
7 328 000
Immateriella anläggningstillgångar 647 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 250 000
Summa anläggningstillgångar 897 000
Kassa och bank 159 000
Summa omsättningstillgångar 6 432 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 188 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 66 000
Långfristiga skulder 450 000
Kortfristiga skulder 5 624 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,68 %
 • Röstandel: 6,83 %
2018-06-30
 • Vem: Christina Alice Jansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,68 %
 • Röstandel: 3,30 %
2018-06-30
 • Vem: Fredrik Petersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,63 %
 • Röstandel: 3,27 %
2018-06-30
 • Vem: Gunnar Steinn Jónsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,94 %
 • Röstandel: 1,37 %
2018-06-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,90 %
 • Röstandel: 9,80 %
2018-06-30
 • Vem: Jenny Svensson Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,67 %
 • Röstandel: 22,97 %
2018-06-30
 • Vem: Göran Wahlén
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,16 %
 • Röstandel: 2,93 %
2018-06-30
 • Vem: Niklas Gustafsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,38 %
 • Röstandel: 22,06 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,65 %
 • Röstandel: 11,03 %
2018-06-30
 • Vem: Robin Stenman
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,08 %
 • Röstandel: 1,47 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,95 %
 • Röstandel: 0,44 %
2017-12-31
 • Vem: Baloo Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 24,45 %
 • Röstandel: 38,10 %
2017-12-31
 • Vem: Bo Sörensen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,59 %
 • Röstandel: 0,74 %
2017-12-31
 • Vem: Fredrik Petersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,63 %
 • Röstandel: 1,22 %
2017-12-31
 • Vem: Jenny Svensson Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 24,45 %
 • Röstandel: 38,10 %
2017-12-31
 • Vem: Magnus Ribjer
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,89 %
 • Röstandel: 0,42 %
2017-12-31
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,47 %
 • Röstandel: 10,01 %
2017-12-31
 • Vem: Sailport AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,01 %
 • Röstandel: 0,47 %
2017-12-31
 • Vem: Stefan Berggren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,61 %
 • Röstandel: 1,22 %
2017-12-31
 • Vem: Tomas Du Rietz
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,80 %
 • Röstandel: 0,37 %
Ägare Kapital % Röster %
Nordnet Pensionsförsäk... 15,65 11,03
New Equity 13,90 9,80
Jenny Svensson Invest AB 11,67 22,97
Niklas Gustafsson 10,38 22,06
Avanza Pension 9,68 6,83
Christina Alice Jansson 4,68 3,30
Fredrik Petersson 4,63 3,27
Göran Wahlén 4,16 2,93
Robin Stenman 2,08 1,47
Gunnar Steinn Jónsson 1,94 1,37
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-94,28
Balanslikviditet
1,14
Räntabilitet totalt kapital %
-22,25
Kassalikviditet
0,64
Ändring eget kapital %
-40,13
Soliditet %
16,22
Ändring totalt kapital %
-12,35
Kapitalomsättningshast.
0,52
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
1,43
Rörelsemarginal %
-42,76
Kundfordringar oms. hast.
1,23
Nettomarginal %
-36,63
Andel utdelad vinst %
-