Om bolaget (SCC B)

Sjöstrand Coffee B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,410
 • Högst
  0,410
 • Lägst
  0,410
 • Antal
  1 000
 • Tid
  17:29:47

Sjöstrand Coffee Int

Sjöstrand Coffee är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin för kapslar som säljs tillsammans med biologiskt nedbrytbara kapsel.

VD
Niklas Gustafsson
Ordförande
Fredrik Petersson
Hemsida
www.sjostrand...
Bransch
-
Börsvärde
7 058 422 SEK
Sjöstrand Coffee B
16 415 664 aktier
Totalt
16 415 664 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-16
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Delårsrapport
2019-04-18
Ordinarie utdelning Sjöstrand Coffee B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-18
 • Utdelningsdag: -
2019-04-17
Bolagsstämma
2019-02-22
Årsrapport
2019-02-11
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-16
Delårsrapport
2018-04-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SCC-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-04-13 - 2018-06-08
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
7 328 000
Immateriella anläggningstillgångar 647 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 250 000
Summa anläggningstillgångar 897 000
Kassa och bank 159 000
Summa omsättningstillgångar 6 432 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 188 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 66 000
Långfristiga skulder 450 000
Kortfristiga skulder 5 624 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,68 %
 • Röstandel: 6,83 %
2018-06-30
 • Vem: Christina Alice Jansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,68 %
 • Röstandel: 3,30 %
2018-06-30
 • Vem: Fredrik Petersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,63 %
 • Röstandel: 3,27 %
2018-06-30
 • Vem: Gunnar Steinn Jónsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,94 %
 • Röstandel: 1,37 %
2018-06-30
 • Vem: Jenny Svensson Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,67 %
 • Röstandel: 22,97 %
2018-06-30
 • Vem: Göran Wahlén
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,16 %
 • Röstandel: 2,93 %
2018-06-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,90 %
 • Röstandel: 9,80 %
2018-06-30
 • Vem: Niklas Gustafsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,38 %
 • Röstandel: 22,06 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,65 %
 • Röstandel: 11,03 %
2018-06-30
 • Vem: Robin Stenman
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,08 %
 • Röstandel: 1,47 %
Ägare Kapital % Röster %
Nordnet Pensionsförsäk... 15,65 11,03
New Equity 13,90 9,80
Jenny Svensson Invest AB 11,67 22,97
Niklas Gustafsson 10,38 22,06
Avanza Pension 9,68 6,83
Christina Alice Jansson 4,68 3,30
Fredrik Petersson 4,63 3,27
Göran Wahlén 4,16 2,93
Robin Stenman 2,08 1,47
Gunnar Steinn Jónsson 1,94 1,37
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-67,32
Balanslikviditet
4,04
Räntabilitet totalt kapital %
-27,74
Kassalikviditet
1,82
Ändring eget kapital %
212,55
Soliditet %
81,30
Ändring totalt kapital %
-37,66
Kapitalomsättningshast.
0,87
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2,75
Rörelsemarginal %
-32,08
Kundfordringar oms. hast.
8,96
Nettomarginal %
-31,75
Andel utdelad vinst %
-