Om bolaget (SCC B)

Sjöstrand Coffee B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,486
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  17:29:33

Sjöstrand Coffee Int

Sjöstrand Coffee är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin för kapslar som säljs tillsammans med biologiskt nedbrytbara kapsel.

VD
Niklas Gustafsson
Ordförande
Fredrik Petersson
Hemsida
www.sjostrand...
Bransch
-
Börsvärde
8 366 812 SEK
Sjöstrand Coffee B
16 415 664 aktier
Totalt
16 415 664 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-08-16
Delårsrapport
2018-10-26
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-04-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SCC-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-04-13 - 2018-06-08
2018-04-10
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 13:8
 • Betalt/aktie: 0,45
 • Handlas utan rätt: 2018-04-10
 • Tidsperiod: 2018-04-13 - 2018-04-27
 • Likviddag: -
2018-04-27
Delårsrapport
2018-04-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SCC-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-04-13 - 2018-04-25
2018-04-05
Ordinarie utdelning Sjöstrand Coffee B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-05
 • Utdelningsdag: -
2018-04-04
Bolagsstämma
2018-04-04
Extra bolagsstämma
2018-01-26
Årsrapport
2017-11-10
Delårsrapport
2017-08-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
8 361 000
Immateriella anläggningstillgångar 534 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 534 000
Kassa och bank 1 143 000
Summa omsättningstillgångar 7 827 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 985 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 6 386 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,95 %
 • Röstandel: 0,44 %
2017-12-31
 • Vem: Baloo Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 24,45 %
 • Röstandel: 38,10 %
2017-12-31
 • Vem: Bo Sörensen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,59 %
 • Röstandel: 0,74 %
2017-12-31
 • Vem: Fredrik Petersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,63 %
 • Röstandel: 1,22 %
2017-12-31
 • Vem: Jenny Svensson Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 24,45 %
 • Röstandel: 38,10 %
2017-12-31
 • Vem: Magnus Ribjer
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,89 %
 • Röstandel: 0,42 %
2017-12-31
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,47 %
 • Röstandel: 10,01 %
2017-12-31
 • Vem: Sailport AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,01 %
 • Röstandel: 0,47 %
2017-12-31
 • Vem: Stefan Berggren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,61 %
 • Röstandel: 1,22 %
2017-12-31
 • Vem: Tomas Du Rietz
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,80 %
 • Röstandel: 0,37 %
2017-06-30
 • Vem: Baloo Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 24,45 %
 • Röstandel: 38,10 %
2017-06-30
 • Vem: Fredrik Petersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,63 %
 • Röstandel: 1,22 %
2017-06-30
 • Vem: New Equity Venture Int Ii AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,47 %
 • Röstandel: 10,01 %
2017-06-30
 • Vem: Jenny Svensson Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 24,45 %
 • Röstandel: 38,10 %
2017-06-30
 • Vem: Stefan Berggren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,61 %
 • Röstandel: 1,22 %
Ägare Kapital % Röster %
Baloo Invest AB 24,45 38,10
Jenny Svensson Invest AB 24,45 38,10
New Equity 21,47 10,01
Fredrik Petersson 2,63 1,22
Stefan Berggren 2,61 1,22
Bo Sörensen 1,59 0,74
Sailport AB 1,01 0,47
Avanza Pension 0,95 0,44
Magnus Ribjer 0,89 0,42
Tomas Du Rietz 0,80 0,37
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-94,28
Balanslikviditet
1,14
Räntabilitet totalt kapital %
-22,25
Kassalikviditet
0,64
Ändring eget kapital %
-40,13
Soliditet %
16,22
Ändring totalt kapital %
-12,35
Kapitalomsättningshast.
0,52
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
1,43
Rörelsemarginal %
-42,76
Kundfordringar oms. hast.
1,23
Nettomarginal %
-36,63
Andel utdelad vinst %
-