Om bolaget (NOTE)

NOTE

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,99 %
 • Utv. idag SEK
  +0,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  30,70
 • Högst
  30,70
 • Lägst
  29,85
 • Antal
  31 967
 • Tid
  17:29:50

Note

Note är verksamma inom tillverkning av elektronikbaserade produkter. Exempel på produkter och tillhörande tjänster som bolaget levererar innefattar avancerade ingenjörstjänster som används som ett analysverktyg inom serieproduktion. Bolaget tillför designteam med support, komponentval, test och utrustning. Utöver bistår bolaget med eftermarknadsservice. Bolaget bedriver idag verksamhet främst inom Norden, Baltikum, Asien och Europa. Huvudkontoret ligger i Kista.
VD
Johannes Lind-Widestam
Ordförande
Johan Hagberg
Hemsida
https://www.n...
Bransch
Teknik
Börsvärde
869 065 260 SEK
NOTE
28 872 600 aktier
Totalt
28 872 600 aktier
Introdatum
2004-06-23

Kommande händelser

2019-10-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-15
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning NOTE
 • Utdelning/aktie: 0,7000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-05
Årsrapport
2019-01-21
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,89 2,70 2,59 7,64 9,98
01 Communique Laboratory Inc 0,00 5,56 -5,00 -9,52 0,00
10X Genomics Inc 1,18 6,36 -15,39 - -
21Vianet Group Inc -2,62 13,30 -2,50 14,89 -13,99
24SevenOffice 0,00 12,32 16,98 3,33 108,89
3D Systems Corp -0,84 4,82 -1,78 -5,59 -51,86
58.Com Inc -2,08 2,52 -9,57 -10,85 -17,37
5th Planet Games 3,60 -9,12 -20,31 -39,77 -76,02
8x8 Inc -2,28 -3,78 -21,41 -23,17 3,52
9F Inc -1,00 -1,25 9,22 - -
A10 Networks Inc -0,30 8,29 -13,51 -14,51 12,31
Ägare Kapital % Röster %
Johan Hagberg 20,20 20,20
CATELLA FONDFÖRVALTNING 8,40 8,40
Handelsbanken Fonder 5,90 5,90
MEDIUMINVEST A/S 5,00 5,00
Tredje AP-Fonden 4,80 4,80
NOTE AB (PUBL) 3,50 3,50
Kjell Åke Andersson me... 3,20 3,20
Claes Mellgren 2,50 2,50
Per-Olof Andersson 2,50 2,50
MYGGENÄS GÅRD AB 2,30 2,30
Datum för årsredovisning
2019-07-15
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
24,00
Balanslikviditet
1,32
Räntabilitet totalt kapital %
8,00
Kassalikviditet
0,64
Ändring eget kapital %
11,00
Soliditet %
37,00
Ändring totalt kapital %
0,35
Kapitalomsättningshast.
1,38
Bruttomarginal %
12,00
Varulagrets oms. hast.
0,28
Rörelsemarginal %
6,00
Kundfordringar oms. hast.
0,23
Nettomarginal %
6,00
Andel utdelad vinst %
-