Om bolaget (CTM)

Catena Media

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,81 %
 • Utv. idag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  56,40
 • Högst
  56,40
 • Lägst
  55,20
 • Antal
  127 334
 • Tid
  17:29:49

Catena Media

Catena Media förser företag med kundanskaffning online, s.k. lead generation. Catena Media har medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

VD
Per Hellberg
Ordförande
Kathryn Moore Baker
Hemsida
www.catenamed...
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
3 118 292 708 SEK
Catena Media
56 885 464 aktier
Totalt
56 885 464 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-16
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-03
Ordinarie utdelning Catena Media
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-03
 • Utdelningsdag: -
2019-05-02
Bolagsstämma
2019-05-02
Delårsrapport
2019-02-07
Årsrapport
2018-11-06
Delårsrapport
2018-08-10
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 689 059 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 363 448 000
Materiella anläggningstillgångar 34 386 000
Finansiella anläggningstillgångar 5 813 000
Summa anläggningstillgångar 2 403 647 000
Kassa och bank 121 851 000
Summa omsättningstillgångar 285 412 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 957 539 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 348 951 000
Kortfristiga skulder 382 569 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-05
 • Vem: Andra AP-fonden
 • Antal: 1 077 035
 • Aktiekapital: 6,44 %
 • Röstandel: 6,44 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
AGF B 0,00 -3,33 1,05 -6,45 16,00
AS Tallink Grupp FDR 0,00 0,93 2,86 5,37 -
AaB 0,00 -3,30 -7,85 -26,05 -48,24
AcadeMedia 1,66 -1,91 -9,20 -10,04 -16,21
Actic Group -1,83 -6,62 -17,54 -21,41 -33,66
AdCityMedia 0,00 -3,93 8,91 -4,35 -21,43
Adevinta ser. A 2,73 13,74 8,35 - -
Adevinta ser. B 2,67 13,05 10,25 - -
Alma Media Oyj 0,35 -0,34 -6,15 -8,81 -15,45
Andersen & Martini B 0,00 -4,76 -8,26 -13,04 -19,35
Ägare Kapital % Röster %
Swedbank Robur Fonder 8,70 8,70
Investment AB Öresund 8,60 8,60
Bodenholm Capital 8,20 8,20
Aveny Ltd 6,40 6,40
Pixel Wizard Ltd 6,00 6,00
Ruane, Cunniff & G... 5,90 5,90
Andra AP-fonden 3,50 3,50
Baybets Limited 2,80 2,80
Knutsson Holdings AB 2,60 2,60
Avanza Pension 2,40 2,40
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
3,01
Räntabilitet eget kapital %
25,80
Balanslikviditet
0,51
Räntabilitet totalt kapital %
15,23
Kassalikviditet
0,51
Ändring eget kapital %
46,21
Soliditet %
37,43
Ändring totalt kapital %
39,08
Kapitalomsättningshast.
0,32
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
37,27
Kundfordringar oms. hast.
4,90
Nettomarginal %
29,35
Andel utdelad vinst %
0,00