Om bolaget (XBRANE)

Xbrane Biopharma

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  35,00
 • Sälj
  35,00
 • Senast
  34,50
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:58:25

Xbrane Biopharma

Xbrane Biopharma är ett biofarmaceutisk bolag med fokus på behandling av kritiska sjukdomar. Idag är verksamheten inriktad mot forskning inom mikrosfärisk teknologi och inom utvecklingen av proteinmolekyler. Produkterna används exempelvis idag vid behandling utav prostatacancer och endometrios samt diverse sällsynta och allvarliga ögonsjukdomar. Bolagets huvudkontor är beläget i Solna.
VD
Martin Åmark
Ordförande
Anderse Tullgren
Hemsida
http://xbrane...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
531 824 365 SEK
Xbrane Biopharma
8 307 126 aktier
Totalt
8 307 126 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-06-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XBRANE-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-06-28 - 2019-07-24
2019-08-23
Delårsrapport
2019-11-15
Delårsrapport
2020-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-06-25
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:14
 • Betalt/aktie: 33,50
 • Handlas utan rätt: 2019-06-25
 • Tidsperiod: 2019-06-28 - 2019-07-12
 • Likviddag: -
2019-06-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XBRANE-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-28 - 2019-07-10
2019-06-18
Extra bolagsstämma
2019-06-18
Bolagsstämma
2019-05-17
Ordinarie utdelning Xbrane Biopharma
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: -
2019-05-16
Bolagsstämma
2019-05-14
Delårsrapport
2019-03-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XBRANE-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-03-12 - 2019-04-12
2019-03-06
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 5:16
 • Betalt/aktie: 30,00
 • Handlas utan rätt: 2019-03-06
 • Tidsperiod: 2019-03-11 - 2019-03-25
 • Likviddag: -
2019-03-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XBRANE-TR
 • Noteringsperiod: 2019-03-12 - 2019-03-21
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-16
Delårsrapport
2018-08-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 0,12 2,72 -0,89 5,16
2cureX 0,00 1,33 -4,40 -9,52 79,25
A1M Pharma 0,00 48,45 136,63 159,78 -38,35
ADDvise Group A 0,00 0,86 1,74 -41,50 -41,50
ADDvise Group B 0,00 0,65 -3,13 1,97 -40,38
Acarix 0,00 -0,22 2,96 19,26 -17,82
AcouSort 0,00 -1,80 0,99 -7,45 -5,75
Active Biotech 0,00 -3,79 4,44 -5,79 -29,76
AcuCort 0,00 1,90 -3,02 -8,55 31,56
AddLife B 0,00 -1,04 0,71 14,46 37,68
AdderaCare 0,00 -2,96 -11,68 -19,62 -21,54
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-14
Räntetäckningsgrad
-21,67
Räntabilitet eget kapital %
-0,36
Balanslikviditet
1,45
Räntabilitet totalt kapital %
-0,13
Kassalikviditet
1,39
Ändring eget kapital %
0,21
Soliditet %
0,34
Ändring totalt kapital %
1,26
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
0,22
Varulagrets oms. hast.
0,75
Rörelsemarginal %
-3,03
Kundfordringar oms. hast.
0,12
Nettomarginal %
-3,16
Andel utdelad vinst %
-