Om bolaget (XBRANE)

Xbrane Biopharma

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,67 %
 • Utv. idag SEK
  -0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  29,50
 • Högst
  30,00
 • Lägst
  28,90
 • Antal
  20 437
 • Tid
  17:29:54

Xbrane Biopharma

Xbrane Biopharma är ett biofarmaceutisk bolag med fokus på behandling av kritiska sjukdomar. Idag är verksamheten inriktad mot forskning inom mikrosfärisk teknologi och inom utvecklingen av proteinmolekyler. Produkterna används exempelvis idag vid behandling utav prostatacancer och endometrios samt diverse sällsynta och allvarliga ögonsjukdomar. Bolagets huvudkontor är beläget i Solna.
VD
Martin Åmark
Ordförande
Anderse Tullgren
Hemsida
http://xbrane...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
462 455 970 SEK
Xbrane Biopharma
15 415 199 aktier
Totalt
15 415 199 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-15
Delårsrapport
2020-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-09-23
Nyintroduktion
 • Värdepapper: XBRANE
 • Aktielista : Small Cap Stockholm
 • Marknad: Stockholmsbörsen
 • Introduktionspris: -
2019-09-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XBRANE
 • Noteringsperiod: 2019-09-23 - -
2019-09-23
Listbyte
 • Värdepapper: Xbrane Biopharma
 • Avnoteras från: SSE First North Aktier
 • Avnoteras: 2019-09-20
 • Noteras på: Small Cap Stockholm
 • Noteras: 2019-09-23
2016-02-03
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XBRANE
 • Noteringsperiod: 2016-02-03 - 2019-09-20
2019-08-23
Delårsrapport
2019-06-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XBRANE-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-06-28 - 2019-07-24
2019-06-25
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:14
 • Betalt/aktie: 33,50
 • Handlas utan rätt: 2019-06-25
 • Tidsperiod: 2019-06-28 - 2019-07-12
 • Likviddag: -
2019-06-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XBRANE-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-28 - 2019-07-10
2019-06-18
Bolagsstämma
2019-06-18
Extra bolagsstämma
2019-05-17
Ordinarie utdelning Xbrane Biopharma
 • Utdelning/aktie: 0,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: -
2019-05-16
Bolagsstämma
2019-05-14
Delårsrapport
2019-03-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XBRANE-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-03-12 - 2019-04-12
2019-03-06
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 5:16
 • Betalt/aktie: 30,00
 • Handlas utan rätt: 2019-03-06
 • Tidsperiod: 2019-03-11 - 2019-03-25
 • Likviddag: -
2019-03-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XBRANE-TR
 • Noteringsperiod: 2019-03-12 - 2019-03-21
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,42 2,89 1,69 4,95 8,33
2cureX 0,72 4,49 3,72 -16,96 -4,97
A1M Pharma -3,08 0,40 -29,21 -41,40 -71,03
AAC Holdings Inc -0,27 -2,17 -54,70 -68,73 -94,62
AC Immune SA -1,22 0,41 -9,35 -18,07 -49,43
ACADIA Pharmaceuticals Inc -0,65 -1,46 -6,29 56,04 74,39
Abbott Laboratories -0,20 2,07 -2,11 -4,61 16,64
Abbvie Inc 0,38 0,47 4,47 9,44 -18,92
Abeona Therapeutics Inc -9,96 10,91 -16,72 -37,60 -75,67
Abiomed Inc 0,45 10,06 -6,28 -31,30 -54,16
Acadia Healthcare Company Inc 2,74 5,19 -4,91 -5,79 -15,01
Ägare Kapital % Röster %
Serendipity Ixora 14,60 14,60
STADA Arzneimittel AG 8,20 8,20
Avanza Pension 7,00 7,00
Swedbank Robur Fonder 5,90 5,90
Paolo Sarmientos 4,80 4,80
Bengt Göran Westman 3,40 3,40
Nordnet Pensionsförsäk... 3,40 3,40
Iraj Arastoupour 1,60 1,60
Swedbank Försäkring 1,50 1,50
Martin Åmark 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2019-08-23
Räntetäckningsgrad
-26,92
Räntabilitet eget kapital %
-17,00
Balanslikviditet
2,30
Räntabilitet totalt kapital %
-11,00
Kassalikviditet
2,24
Ändring eget kapital %
417,00
Soliditet %
63,00
Ändring totalt kapital %
2,60
Kapitalomsättningshast.
0,02
Bruttomarginal %
24,00
Varulagrets oms. hast.
1,36
Rörelsemarginal %
-657,00
Kundfordringar oms. hast.
0,17
Nettomarginal %
-680,00
Andel utdelad vinst %
-