Om bolaget (FRO)

Frontline

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,36 %
 • Utv. idag NOK
  -0,25 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  69,80
 • Högst
  71,10
 • Lägst
  69,00
 • Antal
  444 928
 • Tid
  16:25:05

Frontline

Frontline är ett norskt tankrederi. Största delen av transporten utgörs av råolja som skeppas på global nivå till bolagets kunder. Idag äger och förvaltar bolaget över flera fartyg i olika storlekar, från VLCC (Very Large Crude Carrier) till Suezmaxfartyg. Bolaget grundades ursprungligen i Sverige under 1985 men har sedan etableringen genomgått flera förvärv och omstruktureringar. Bolagets huvudkontor ligger i Bermuda.
VD
Robert Hvide Macleod
Ordförande
John Fredriksen
Hemsida
http://www.fr...
Bransch
Energi
Börsvärde
1 460 946 252 USD
Frontline
132 635 935 aktier
Totalt
197 692 321 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-08-31
Delårsrapport
2020-11-20
Bolagsstämma
2020-11-30
Delårsrapport
2021-02-26
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-06-03
Ordinarie utdelning Frontline
 • Utdelning/aktie: 0,70 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-03
 • Utdelningsdag: 2020-06-22
2020-06-03
Ordinarie utdelning Frontline
 • Utdelning/aktie: 6,78125 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-03
 • Utdelningsdag: 2020-06-22
2020-05-29
Delårsrapport
2020-03-12
Ordinarie utdelning Frontline
 • Utdelning/aktie: 0,40 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-12
 • Utdelningsdag: 2020-03-26
2020-03-12
Ordinarie utdelning Frontline
 • Utdelning/aktie: 3,83056 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-12
 • Utdelningsdag: 2020-03-26
2020-02-27
Årsrapport
2019-12-10
Ordinarie utdelning Frontline
 • Utdelning/aktie: 0,10 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-10
 • Utdelningsdag: 2019-12-20
2019-12-10
Ordinarie utdelning Frontline
 • Utdelning/aktie: 0,91252 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-10
 • Utdelningsdag: 2019-12-20
2019-11-27
Delårsrapport
2019-09-23
Ordinarie utdelning Frontline
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-23
 • Utdelningsdag: -
2019-09-13
Bolagsstämma
2019-08-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,24 1,52 7,58 17,43 6,47
Abraxas Petroleum Corp -3,75 -1,65 -34,63 52,41 -79,93
Adams Resources & Energy Inc -5,51 -8,98 -21,92 -0,67 -30,09
Advantage Oil & Gas Ltd 4,88 2,99 -3,37 1,78 0,00
Aemetis Inc 0,46 -4,03 -0,82 28,84 -15,36
Africa Energy Corp 3,33 -1,59 24,00 82,35 34,78
Africa Energy Corp -3,54 1,16 37,97 77,52 30,23
Africa Oil 0,93 1,89 -2,70 18,68 -13,60
Africa Oil -0,56 -1,38 -3,97 11,47 -20,61
Akastor -2,88 1,00 0,20 21,08 -56,01
Aker -2,67 1,79 10,98 52,94 -30,73
Ägare Kapital % Röster %
Hemen Holding 48,40 48,40
Ship Finance Internation 6,50 6,50
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
40,57
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
3,99
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
26,42
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
14,09
Andel utdelad vinst %
36,23