Om bolaget (FRO)

Frontline

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  75,00
 • Sälj
  74,00
 • Senast
  74,75
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:16:20

Frontline

Frontline är ett norskt tankrederi. Största delen av transporten utgörs av råolja som skeppas på global nivå till bolagets kunder. Idag äger och förvaltar bolaget över flera fartyg i olika storlekar, från VLCC (Very Large Crude Carrier) till Suezmaxfartyg. Bolaget grundades ursprungligen i Sverige under 1985 men har sedan etableringen genomgått flera förvärv och omstruktureringar. Bolagets huvudkontor ligger i Bermuda.
VD
(tf) Lars H Barstad
Ordförande
John Fredriksen
Hemsida
https://www.f...
Bransch
Energi
Börsvärde
1 690 269 344 USD
Frontline
96 675 626 aktier
Totalt
197 692 321 aktier
Introdatum
1998-11-09

Kommande händelser

2021-08-31
Delårsrapport
2021-11-30
Delårsrapport
2022-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-27
Delårsrapport
2021-05-26
Bolagsstämma
2021-03-09
Ordinarie utdelning Frontline
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-09
 • Utdelningsdag: -
2021-02-19
Årsrapport
2020-12-10
Ordinarie utdelning Frontline
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-10
 • Utdelningsdag: -
2020-11-25
Delårsrapport
2020-11-20
Bolagsstämma
2020-09-10
Ordinarie utdelning Frontline
 • Utdelning/aktie: 0,50 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-10
 • Utdelningsdag: 2020-09-29
2020-09-10
Ordinarie utdelning Frontline
 • Utdelning/aktie: 4,55065 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-10
 • Utdelningsdag: 2020-09-29
2020-08-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 -1,35 -0,12 2,64 36,48
Abraxas Petroleum Corp 0,66 9,29 36,00 -10,26 -44,48
Adams Resources & Energy Inc -2,61 0,52 1,26 -8,55 -3,09
Advantage Energy Ltd 2,74 5,63 29,31 85,95 177,78
Aemetis Inc -2,09 -9,52 15,92 -45,56 1 479,52
Africa Energy Corp 6,12 6,12 4,00 -1,89 -11,86
Africa Energy Corp 1,60 -0,47 -1,72 -15,76 -14,50
Africa Oil -0,83 0,00 -0,83 2,56 10,09
Africa Oil 0,30 0,30 -0,72 1,92 10,47
Akastor 0,00 1,31 20,47 -0,32 26,12
Aker 0,00 -1,50 -0,61 -2,09 77,30
Ägare Kapital % Röster %
Hemen Holding 48,40 48,40
Ship Finance Internation 6,50 6,50
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
40,57
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
3,99
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
26,42
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
14,09
Andel utdelad vinst %
36,23