Om bolaget (ELE)

Element

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,00 %
 • Utv. idag NOK
  -0,046 NOK
 • Köp
  2,152
 • Sälj
  2,252
 • Senast
  2,252
 • Högst
  2,252
 • Lägst
  2,060
 • Antal
  164 961
 • Tid
  12:34:25

Element

Element ASA är ett norskt bolag verksamma inom mineralprospektering. Bolaget utvinner och utvecklar mineralfyndigheter till förmån för diverse partners inom gruvbranschen. En stark relation återfinns till aktörer inom stålindustrin som levererar nickel, kobolt, kromit, molybden samt ammoniumsulfat. Bolaget grundades 1996 och har idag sitt huvudkontor i Oslo.
VD
Cecilie Grue
Ordförande
Thomas Christensen
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
29 578 920 NOK
Element
12 871 593 aktier
Totalt
12 871 593 aktier
Introdatum
2006-12-21

Kommande händelser

2019-08-28
Delårsrapport
2019-11-29
Delårsrapport
2020-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-06-28
Bolagsstämma
2019-05-23
Delårsrapport
2019-04-25
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-04-25
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-18
Extra bolagsstämma
2019-03-01
Ordinarie utdelning Element
 • Utdelning/aktie: 0 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-01
 • Utdelningsdag: -
2019-02-28
Årsrapport
2018-12-14
Extra bolagsstämma
2018-11-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-30
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-25
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-03-15
 • Vem: Nobelsystem Scandinavia AS
 • Antal: 1 300 000
 • Aktiekapital: 2,29 %
 • Röstandel: 2,29 %
2018-12-06
 • Vem: European High Growth Opportunities Securitization Fund
 • Antal: 97 309
 • Aktiekapital: 9,95 %
 • Röstandel: 9,95 %
2018-11-13
 • Vem: European High Growth Opportunities Securitization Fund
 • Antal: 3 000 000
 • Aktiekapital: 13,02 %
 • Röstandel: 13,02 %
2018-11-07
 • Vem: European High Growth Opportunities Securitization Fund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,15 %
 • Röstandel: 16,15 %
2018-10-30
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-10-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-10-29
 • Vem: European High Growth Opportunities Securitization Fund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,81 %
 • Röstandel: 4,81 %
2018-10-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-10-26
 • Vem: European High Growth Opportunities Securitization Fund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,04 %
2018-10-18
 • Vem: European High Growth Opportunities Securitization Fund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,84 %
 • Röstandel: 4,84 %
2018-10-16
 • Vem: European High Growth Opportunities Securitization Fund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,08 %
 • Röstandel: 5,08 %
2018-10-12
 • Vem: European High Growth Opportunities Securitization Fund
 • Antal: 114 365
 • Aktiekapital: 4,14 %
 • Röstandel: 4,14 %
2018-10-12
 • Vem: Paschi International Limited
 • Antal: 900 000
 • Aktiekapital: 5,92 %
 • Röstandel: 5,92 %
2018-10-11
 • Vem: European High Growth Opportunities Securitization Fund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,23 %
 • Röstandel: 5,23 %
2018-09-25
 • Vem: European High Growth Opportunities Securitization Fund
 • Antal: 1 253 479
 • Aktiekapital: 4,66 %
 • Röstandel: 4,66 %
2018-09-24
 • Vem: Nobelsystem Scandinavia
 • Antal: 300 000
 • Aktiekapital: 5,23 %
 • Röstandel: 5,23 %
2018-09-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-09-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-09-06
 • Vem: Nobelsystem Scandinavia
 • Antal: 200 000
 • Aktiekapital: 4,35 %
 • Röstandel: 4,35 %
2018-09-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-09-03
 • Vem: European High Growth Opportunities Securitization Fund
 • Antal: 368 311
 • Aktiekapital: 5,96 %
 • Röstandel: 5,96 %
2018-08-20
 • Vem: European High Growth Opportunities Securitization Fund
 • Antal: 547 676
 • Aktiekapital: 4,72 %
 • Röstandel: 4,72 %
2018-07-24
 • Vem: Auplata SA
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,99 %
 • Röstandel: 9,99 %
2018-07-20
 • Vem: European High Growth Opportunities Securitization Fund
 • Antal: 717 403
 • Aktiekapital: 4,39 %
 • Röstandel: 4,39 %

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,95 -0,45 1,80 -2,71 3,76
Afarak Group Oyj -0,22 -2,13 5,52 9,42 -6,52
Ahlstrom-Munksjö Oyj -0,40 -1,69 -3,45 4,57 1,34
Ahlstrom-Munksjö Oyj -0,14 -0,55 -2,84 3,75 -0,42
Air Liquide SA 0,16 0,37 3,88 5,52 12,41
Akzo Nobel NV -0,08 1,59 3,20 4,64 11,75
Aperam SA -3,27 0,35 -0,56 -22,72 -37,49
ArcelorMittal SA -2,22 4,16 5,87 -28,28 -40,63
Arctic Minerals 6,06 5,74 7,36 -5,91 0,14
Arctic Paper -1,82 1,07 18,87 11,50 -23,48
Arkema SA -0,97 4,63 9,68 -12,09 -20,03
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-23
Räntetäckningsgrad
-0,33
Räntabilitet eget kapital %
-0,29
Balanslikviditet
3,18
Räntabilitet totalt kapital %
-0,85
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
0,74
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-