Om bolaget (HRTIS)

Herantis Pharma Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,45 %
 • Utv. idag EUR
  -0,30 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  5,20
 • Högst
  5,35
 • Lägst
  5,20
 • Antal
  1 590
 • Tid
  17:29:41

Herantis Pharma

VD
Pekka Simula
Ordförande
Pekka Mattila
Hemsida
www.herantis.com
Bransch
-
Börsvärde
31 357 492 EUR
Herantis Pharma Oyj
6 030 287 aktier
Totalt
6 030 287 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-12
Ordinarie utdelning Herantis Pharma Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,00 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-03-12
Extra bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
1,69
Räntabilitet totalt kapital %
-44,65
Kassalikviditet
1,69
Ändring eget kapital %
-102,18
Soliditet %
-1,25
Ändring totalt kapital %
-38,24
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-