Om bolaget (AASB)

Aasen Sparebank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  130,00
 • Sälj
  140,00
 • Senast
  138,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  16:30:00

Aasen Sparebank

Aasen Sparebank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.
VD
Bjørn Asle Hynne
Ordförande
Greta Reinaas
Hemsida
https://aasen...
Bransch
-
Börsvärde
139 919 994 NOK
Aasen Sparebank
1 013 913 aktier
Totalt
1 013 913 aktier
Introdatum
2016-01-13

Kommande händelser

2021-05-12
Delårsrapport
2021-08-12
Delårsrapport
2021-11-11
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-03-19
Ordinarie utdelning Aasen Sparebank
 • Utdelning/aktie: 6,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-19
 • Utdelningsdag: 2021-03-26
2021-03-18
Bolagsstämma
2021-03-03
Årsrapport
2020-11-12
Delårsrapport
2020-08-13
Delårsrapport
2020-05-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
9,13
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,19
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
21,54
Soliditet %
13,09
Ändring totalt kapital %
5,10
Kapitalomsättningshast.
3,00
Bruttomarginal %
76,46
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
39,78
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
39,78
Andel utdelad vinst %
6,42