Om bolaget (FOUT)

Fastout Int

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +6,01 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,017 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,300
 • Högst
  0,300
 • Lägst
  0,293
 • Antal
  33 132
 • Tid
  17:29:40

FastOut

FastOut är en plattform där företag kan skapa och publicera skräddarsydda 360° drönarvyer för att lyfta fram sitt geografiska läge. Vi har ett bibliotek med över 10 000 drönarvyer och antalet växer ständigt, med hjälp av drönarpiloter från hela världen.

VD
Håkan Lindgren
Ordförande
Thomas Edselius
Hemsida
www.fastout.com
Bransch
-
Börsvärde
19 084 592 SEK
Fastout Int
67 436 724 aktier
Totalt
67 436 724 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-10-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-08-28
Delårsrapport
2018-07-03
Extra bolagsstämma
2018-05-17
Ordinarie utdelning Fastout Int
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-17
 • Utdelningsdag: -
2018-05-16
Bolagsstämma
2018-04-27
Delårsrapport
2018-02-27
Årsrapport
2017-10-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FOUT-BTA
 • Noteringsperiod: 2017-10-18 - 2018-01-29
2017-11-27
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,70
 • Handlas utan rätt: 2017-11-27
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2017-10-13
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:6
 • Betalt/aktie: 0,70
 • Handlas utan rätt: 2017-10-13
 • Tidsperiod: 2017-10-18 - 2017-11-01
 • Likviddag: -
2017-10-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FOUT-TR
 • Noteringsperiod: 2017-10-18 - 2017-10-30
2017-10-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
10 110 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 189 000
Materiella anläggningstillgångar 148 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 4 337 000
Kassa och bank 5 063 000
Summa omsättningstillgångar 5 773 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 8 551 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 619 000
Kortfristiga skulder 941 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Appcasa AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,52 %
 • Röstandel: 2,52 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,56 %
 • Röstandel: 4,56 %
2018-06-30
 • Vem: Christopher Bo Oscar Smith
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,51 %
 • Röstandel: 1,51 %
2018-06-30
 • Vem: DFS Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,06 %
 • Röstandel: 4,06 %
2018-06-30
 • Vem: Håkan Lindgren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,67 %
 • Röstandel: 12,67 %
2018-06-30
 • Vem: Jan Chandra Engel
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,30 %
 • Röstandel: 1,30 %
2018-06-30
 • Vem: Lars Jonsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,49 %
 • Röstandel: 2,49 %
2018-06-30
 • Vem: Jan Magnus Kniving
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,89 %
 • Röstandel: 17,89 %
2018-06-30
 • Vem: Mattias Holmqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,39 %
 • Röstandel: 2,39 %
2018-06-30
 • Vem: Skeppargatan Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,34 %
 • Röstandel: 1,34 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,41 %
 • Röstandel: 4,41 %
2017-12-31
 • Vem: Bridge 140 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,87 %
 • Röstandel: 0,87 %
2017-12-31
 • Vem: DFS Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,73 %
 • Röstandel: 4,73 %
2017-12-31
 • Vem: Flycam AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,72 %
 • Röstandel: 14,72 %
2017-12-31
 • Vem: Jan Chandra Engel
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,18 %
 • Röstandel: 1,18 %
2017-12-31
 • Vem: Jan Magnus Kniving
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,42 %
 • Röstandel: 21,42 %
2017-12-31
 • Vem: Krister Hasselqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,02 %
 • Röstandel: 1,02 %
2017-12-31
 • Vem: Lars Jonsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,11 %
 • Röstandel: 3,11 %
2017-12-31
 • Vem: Mattias Holmqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,55 %
 • Röstandel: 1,55 %
2017-12-31
 • Vem: Skeppargatan Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,56 %
 • Röstandel: 1,56 %
Ägare Kapital % Röster %
Jan Magnus Kniving 17,89 17,89
Håkan Lindgren 12,67 12,67
Avanza Pension 4,56 4,56
DFS Consulting AB 4,06 4,06
Appcasa AB 2,52 2,52
Lars Jonsson 2,49 2,49
Mattias Holmqvist 2,39 2,39
Christopher Bo Oscar S... 1,51 1,51
Skeppargatan Invest AB 1,34 1,34
Jan Chandra Engel 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-85,62
Balanslikviditet
3,63
Räntabilitet totalt kapital %
-73,28
Kassalikviditet
3,63
Ändring eget kapital %
-0,36
Soliditet %
86,63
Ändring totalt kapital %
-2,71
Kapitalomsättningshast.
0,67
Bruttomarginal %
51,37
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-109,35
Kundfordringar oms. hast.
15,65
Nettomarginal %
-110,16
Andel utdelad vinst %
-