Om bolaget (FOUT)

Fastout Int

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -2,86 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,010 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,340
 • Högst
  0,364
 • Lägst
  0,300
 • Antal
  38 448
 • Tid
  17:29:33

FastOut

FastOut är en plattform där företag kan skapa och publicera skräddarsydda 360° drönarvyer för att lyfta fram sitt geografiska läge. Vi har ett bibliotek med över 10 000 drönarvyer och antalet växer ständigt, med hjälp av drönarpiloter från hela världen.

VD
Håkan Lindgren
Ordförande
Thomas Edselius
Hemsida
www.fastout.com
Bransch
-
Börsvärde
23 602 853 SEK
Fastout Int
67 436 724 aktier
Totalt
67 436 724 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-08-28
Delårsrapport
2018-10-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-05-17
Ordinarie utdelning Fastout Int
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-17
 • Utdelningsdag: -
2018-05-16
Bolagsstämma
2018-04-27
Delårsrapport
2018-02-27
Årsrapport
2017-10-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FOUT-BTA
 • Noteringsperiod: 2017-10-18 - 2018-01-29
2017-11-27
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,70
 • Handlas utan rätt: 2017-11-27
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2017-10-13
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:6
 • Betalt/aktie: 0,70
 • Handlas utan rätt: 2017-10-13
 • Tidsperiod: 2017-10-18 - 2017-11-01
 • Likviddag: -
2017-10-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FOUT-TR
 • Noteringsperiod: 2017-10-18 - 2017-10-30
2017-10-16
Delårsrapport
2017-08-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
10 110 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 189 000
Materiella anläggningstillgångar 148 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 4 337 000
Kassa och bank 5 063 000
Summa omsättningstillgångar 5 773 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 8 551 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 619 000
Kortfristiga skulder 941 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,41 %
 • Röstandel: 4,41 %
2017-12-31
 • Vem: Bridge 140 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,87 %
 • Röstandel: 0,87 %
2017-12-31
 • Vem: DFS Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,73 %
 • Röstandel: 4,73 %
2017-12-31
 • Vem: Flycam AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,72 %
 • Röstandel: 14,72 %
2017-12-31
 • Vem: Jan Chandra Engel
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,18 %
 • Röstandel: 1,18 %
2017-12-31
 • Vem: Jan Magnus Kniving
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,42 %
 • Röstandel: 21,42 %
2017-12-31
 • Vem: Mattias Holmqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,55 %
 • Röstandel: 1,55 %
2017-12-31
 • Vem: Krister Hasselqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,02 %
 • Röstandel: 1,02 %
2017-12-31
 • Vem: Lars Jonsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,11 %
 • Röstandel: 3,11 %
2017-12-31
 • Vem: Skeppargatan Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,56 %
 • Röstandel: 1,56 %
2017-06-30
 • Vem: DFS Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,75 %
 • Röstandel: 3,75 %
2017-06-30
 • Vem: Flycam AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,11 %
 • Röstandel: 15,11 %
2017-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,32 %
 • Röstandel: 4,32 %
2017-06-30
 • Vem: New Equity Venture International
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,72 %
 • Röstandel: 4,72 %
2017-06-30
 • Vem: Ultra Bang Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,03 %
 • Röstandel: 22,03 %
Ägare Kapital % Röster %
Jan Magnus Kniving 21,42 21,42
DFS Consulting AB 4,73 4,73
Flycam AB 4,72 14,72
Avanza Pension 4,41 4,41
Lars Jonsson 3,11 3,11
Skeppargatan Invest AB 1,56 1,56
Mattias Holmqvist 1,55 1,55
Jan Chandra Engel 1,18 1,18
Krister Hasselqvist 1,02 1,02
Bridge 140 AB 0,87 0,87
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-85,62
Balanslikviditet
3,63
Räntabilitet totalt kapital %
-73,28
Kassalikviditet
3,63
Ändring eget kapital %
-0,36
Soliditet %
86,63
Ändring totalt kapital %
-2,71
Kapitalomsättningshast.
0,67
Bruttomarginal %
51,37
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-109,35
Kundfordringar oms. hast.
15,65
Nettomarginal %
-110,16
Andel utdelad vinst %
-