Om bolaget (FOUT)

Fastout Int

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,43 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,002 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,468
 • Högst
  0,470
 • Lägst
  0,435
 • Antal
  47 231
 • Tid
  17:29:42

FastOut

FastOut är en plattform där företag kan skapa och publicera skräddarsydda 360° drönarvyer för att lyfta fram sitt geografiska läge. Vi har ett bibliotek med över 10 000 drönarvyer och antalet växer ständigt, med hjälp av drönarpiloter från hela världen.

VD
Alexander Greidinger
Ordförande
Thomas Edselius
Hemsida
www.fastout.com
Bransch
-
Börsvärde
31 695 260 SEK
Fastout Int
67 436 724 aktier
Totalt
67 436 724 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-04-27
Delårsrapport
2018-05-16
Bolagsstämma
2018-05-17
Ordinarie utdelning Fastout Int
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-17
 • Utdelningsdag: -
2018-08-28
Delårsrapport
2018-10-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-02-27
Årsrapport
2017-10-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FOUT-BTA
 • Noteringsperiod: 2017-10-18 - 2018-01-29
2017-11-27
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,70
 • Handlas utan rätt: 2017-11-27
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2017-10-13
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:6
 • Betalt/aktie: 0,70
 • Handlas utan rätt: 2017-10-13
 • Tidsperiod: 2017-10-18 - 2017-11-01
 • Likviddag: -
2017-10-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FOUT-TR
 • Noteringsperiod: 2017-10-18 - 2017-10-30
2017-10-16
Delårsrapport
2017-08-18
Delårsrapport
2017-05-19
Ordinarie utdelning Fastout Int
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-05-19
 • Utdelningsdag: -
2017-05-18
Bolagsstämma
2017-04-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
10 110 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 189 000
Materiella anläggningstillgångar 148 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 4 337 000
Kassa och bank 5 063 000
Summa omsättningstillgångar 5 773 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 8 551 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 619 000
Kortfristiga skulder 941 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,41 %
 • Röstandel: 4,41 %
2017-12-31
 • Vem: Bridge 140 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,87 %
 • Röstandel: 0,87 %
2017-12-31
 • Vem: DFS Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,73 %
 • Röstandel: 4,73 %
2017-12-31
 • Vem: Flycam AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,72 %
 • Röstandel: 14,72 %
2017-12-31
 • Vem: Jan Chandra Engel
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,18 %
 • Röstandel: 1,18 %
2017-12-31
 • Vem: Krister Hasselqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,02 %
 • Röstandel: 1,02 %
2017-12-31
 • Vem: Lars Jonsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,11 %
 • Röstandel: 3,11 %
2017-12-31
 • Vem: Jan Magnus Kniving
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,42 %
 • Röstandel: 21,42 %
2017-12-31
 • Vem: Skeppargatan Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,56 %
 • Röstandel: 1,56 %
2017-12-31
 • Vem: Mattias Holmqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,55 %
 • Röstandel: 1,55 %
2017-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,32 %
 • Röstandel: 4,32 %
2017-06-30
 • Vem: DFS Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,75 %
 • Röstandel: 3,75 %
2017-06-30
 • Vem: Flycam AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,11 %
 • Röstandel: 15,11 %
2017-06-30
 • Vem: Ultra Bang Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,03 %
 • Röstandel: 22,03 %
2017-06-30
 • Vem: New Equity Venture International
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,72 %
 • Röstandel: 4,72 %
Ägare Kapital % Röster %
Jan Magnus Kniving 21,42 21,42
DFS Consulting AB 4,73 4,73
Flycam AB 4,72 14,72
Avanza Pension 4,41 4,41
Lars Jonsson 3,11 3,11
Skeppargatan Invest AB 1,56 1,56
Mattias Holmqvist 1,55 1,55
Jan Chandra Engel 1,18 1,18
Krister Hasselqvist 1,02 1,02
Bridge 140 AB 0,87 0,87
Datum för årsredovisning
2016-12-31
Räntetäckningsgrad
-92,42
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
6,14
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
6,14
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
84,58
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-105,29
Kundfordringar oms. hast.
30,59
Nettomarginal %
-106,43
Andel utdelad vinst %
-