Om bolaget (FOUT)

Fastout Int

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -10,64 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,025 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,210
 • Högst
  0,210
 • Lägst
  0,210
 • Antal
  15 000
 • Tid
  17:29:37

FastOut

FastOut är en plattform där företag kan skapa och publicera skräddarsydda 360° drönarvyer för att lyfta fram sitt geografiska läge. Vi har ett bibliotek med över 10 000 drönarvyer och antalet växer ständigt, med hjälp av drönarpiloter från hela världen.

VD
Håkan Lindgren
Ordförande
Thomas Edselius
Hemsida
www.fastout.com
Bransch
-
Börsvärde
15 835 143 SEK
Fastout Int
67 383 588 aktier
Totalt
67 383 588 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-04-26
Delårsrapport
2019-05-16
Bolagsstämma
2019-05-17
Ordinarie utdelning Fastout Int
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: -
2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-02-28
Årsrapport
2019-01-14
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,70
 • Handlas utan rätt: 2019-01-14
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-10-30
Delårsrapport
2018-08-28
Delårsrapport
2018-07-03
Extra bolagsstämma
2018-05-17
Ordinarie utdelning Fastout Int
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-17
 • Utdelningsdag: -
2018-05-16
Bolagsstämma
2018-04-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
9 836 000
Immateriella anläggningstillgångar 5 064 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 5 064 000
Kassa och bank 3 067 000
Summa omsättningstillgångar 4 772 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 8 521 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 315 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,76 %
 • Röstandel: 4,76 %
2018-09-30
 • Vem: Appcasa AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,52 %
 • Röstandel: 2,52 %
2018-09-30
 • Vem: Christopher Bo Oscar Smith
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,52 %
 • Röstandel: 1,52 %
2018-09-30
 • Vem: DFS Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,68 %
 • Röstandel: 3,68 %
2018-09-30
 • Vem: Håkan Lindgren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,67 %
 • Röstandel: 12,67 %
2018-09-30
 • Vem: Gert Stefan Pettersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,35 %
 • Röstandel: 1,35 %
2018-09-30
 • Vem: Jan Magnus Kniving
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,61 %
 • Röstandel: 17,61 %
2018-09-30
 • Vem: Mattias Holmqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,53 %
 • Röstandel: 2,53 %
2018-09-30
 • Vem: Lars Jonsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,44 %
 • Röstandel: 2,44 %
2018-09-30
 • Vem: Skeppargatan Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,34 %
 • Röstandel: 1,34 %
2018-06-30
 • Vem: Appcasa AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,52 %
 • Röstandel: 2,52 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,56 %
 • Röstandel: 4,56 %
2018-06-30
 • Vem: Christopher Bo Oscar Smith
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,51 %
 • Röstandel: 1,51 %
2018-06-30
 • Vem: DFS Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,06 %
 • Röstandel: 4,06 %
2018-06-30
 • Vem: Håkan Lindgren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,67 %
 • Röstandel: 12,67 %
2018-06-30
 • Vem: Jan Chandra Engel
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,30 %
 • Röstandel: 1,30 %
2018-06-30
 • Vem: Jan Magnus Kniving
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,89 %
 • Röstandel: 17,89 %
2018-06-30
 • Vem: Lars Jonsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,49 %
 • Röstandel: 2,49 %
2018-06-30
 • Vem: Skeppargatan Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,34 %
 • Röstandel: 1,34 %
2018-06-30
 • Vem: Mattias Holmqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,39 %
 • Röstandel: 2,39 %
Ägare Kapital % Röster %
Jan Magnus Kniving 17,61 17,61
Håkan Lindgren 12,67 12,67
Avanza Pension 4,76 4,76
DFS Consulting AB 3,68 3,68
Mattias Holmqvist 2,53 2,53
Appcasa AB 2,52 2,52
Lars Jonsson 2,44 2,44
Christopher Bo Oscar S... 1,52 1,52
Gert Stefan Pettersson 1,35 1,35
Skeppargatan Invest AB 1,34 1,34
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-85,62
Balanslikviditet
3,63
Räntabilitet totalt kapital %
-73,28
Kassalikviditet
3,63
Ändring eget kapital %
-0,36
Soliditet %
86,63
Ändring totalt kapital %
-2,71
Kapitalomsättningshast.
0,67
Bruttomarginal %
51,37
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-109,35
Kundfordringar oms. hast.
15,65
Nettomarginal %
-110,16
Andel utdelad vinst %
-