Om bolaget (QUICK)

QuickCool

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  2,96
 • Sälj
  3,39
 • Senast
  2,96
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  09:18:03

QuickCool

QuickCool är ett medicintekniskt bolag som utvecklar ett patenterat kylsystem för säker kroppstemperaturreglering av intensivvårdspatienter, främst hjärtstopps-, feber-, och strokepatienter.

VD
Fredrik Radencrantz
Ordförande
Göran Brorsson
Hemsida
www.quickcool.se
Bransch
-
Börsvärde
15 713 074 SEK
QuickCool
5 308 471 aktier
Totalt
5 308 471 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning QuickCool
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-03-07
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-03-07
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-02-28
Årsrapport
2019-02-18
Extra bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2019-02-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: QUICK-TO2
 • Noteringsperiod: 2019-02-14 - -
2018-11-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: QUICK-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-11-28 - 2019-02-08
2018-12-28
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,00
 • Handlas utan rätt: 2018-12-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-11-23
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:10
 • Betalt/aktie: 1,00
 • Handlas utan rätt: 2018-11-23
 • Tidsperiod: 2018-11-28 - 2018-12-12
 • Likviddag: -
2018-11-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: QUICK-UR
 • Noteringsperiod: 2018-11-28 - 2018-12-10
2018-11-19
Extra bolagsstämma
2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-24
Delårsrapport
2018-06-04
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
35 457 000
Immateriella anläggningstillgångar 25 557 000
Materiella anläggningstillgångar 169 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 25 725 000
Kassa och bank 6 623 000
Summa omsättningstillgångar 9 732 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 32 218 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 3 239 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Parkallen Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 25,63 %
 • Röstandel: 25,63 %
2018-06-30
 • Vem: Fredrik Radencrantz
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,78 %
 • Röstandel: 1,78 %
2018-06-30
 • Vem: Mats Danielsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,27 %
 • Röstandel: 7,27 %
2018-06-30
 • Vem: Henrik Gustafsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,30 %
 • Röstandel: 2,30 %
2018-06-30
 • Vem: Fredrik Lindblad
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,84 %
 • Röstandel: 3,84 %
2018-06-30
 • Vem: Kourosh Hemmati
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,36 %
 • Röstandel: 1,36 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,57 %
 • Röstandel: 6,57 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,66 %
 • Röstandel: 2,66 %
2018-06-30
 • Vem: Rita Löfgren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,72 %
 • Röstandel: 2,72 %
2018-06-30
 • Vem: Tadeusz Wojciech Wieloch
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,88 %
 • Röstandel: 3,88 %
Ägare Kapital % Röster %
Parkallen Invest AB 25,63 25,63
Mats Danielsson 7,27 7,27
Avanza Pension 6,57 6,57
Tadeusz Wojciech Wieloch 3,88 3,88
Fredrik Lindblad 3,84 3,84
Rita Löfgren 2,72 2,72
Nordnet Pensionsförsäk... 2,66 2,66
Henrik Gustafsson 2,30 2,30
Fredrik Radencrantz 1,78 1,78
Kourosh Hemmati 1,36 1,36
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-31,14
Balanslikviditet
0,49
Räntabilitet totalt kapital %
-26,19
Kassalikviditet
0,49
Ändring eget kapital %
-5,02
Soliditet %
78,03
Ändring totalt kapital %
10,60
Kapitalomsättningshast.
0,31
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-84,60
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-85,02
Andel utdelad vinst %
-