Om bolaget (TOL)

Toleranzia

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -5,90 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,20 SEK
 • Köp
  3,20
 • Sälj
  3,30
 • Senast
  3,19
 • Högst
  3,45
 • Lägst
  3,17
 • Antal
  107 528
 • Tid
  15:14:34

Toleranzia

Toleranzia har utvecklat en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Huvudprojektet riktas mot nerv-muskelsjukdomen myastenia gravis. Utöver denna indikation har plattformsteknologin även utvärderats mot diabetes typ 1, reumatoid artrit och multipel skleros.

VD
Charlotte Fribert
Ordförande
Ola Rönn
Hemsida
www.toleranzi...
Bransch
-
Börsvärde
52 660 836 SEK
Toleranzia
15 534 170 aktier
Totalt
15 534 170 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-02-21
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-16
Delårsrapport
2018-08-24
Delårsrapport
2018-06-18
Ordinarie utdelning Toleranzia
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-15
Bolagsstämma
2018-05-11
Delårsrapport
2018-02-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOL-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-02-14 - 2018-03-26
2018-03-09
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 3,00
 • Handlas utan rätt: 2018-03-09
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-02-08
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 3,00
 • Handlas utan rätt: 2018-02-08
 • Tidsperiod: 2018-02-14 - 2018-02-28
 • Likviddag: -
2018-02-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOL-TR
 • Noteringsperiod: 2018-02-14 - 2018-02-26
2018-02-13
Årsrapport
2018-02-05
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
16 772 000
Immateriella anläggningstillgångar 9 196 000
Materiella anläggningstillgångar 60 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 9 256 000
Kassa och bank 6 920 000
Summa omsättningstillgångar 7 516 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 14 667 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 980 000
Kortfristiga skulder 1 125 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,07 %
 • Röstandel: 7,07 %
2018-06-30
 • Vem: GU Ventures
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,58 %
 • Röstandel: 13,58 %
2018-06-30
 • Vem: Formue Nord Markedsneutral A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,14 %
 • Röstandel: 2,14 %
2018-06-30
 • Vem: Gunvald Berger
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,06 %
 • Röstandel: 4,06 %
2018-06-30
 • Vem: Leo Christoffer Graf
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,43 %
 • Röstandel: 7,43 %
2018-06-30
 • Vem: Johan Tilander
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,04 %
 • Röstandel: 2,04 %
2018-06-30
 • Vem: Loni Medicals AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,15 %
 • Röstandel: 6,15 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,93 %
 • Röstandel: 1,93 %
2018-06-30
 • Vem: Robert Joki
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,37 %
 • Röstandel: 10,37 %
2018-06-30
 • Vem: Sören Christensen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,32 %
 • Röstandel: 3,32 %
Ägare Kapital % Röster %
GU Ventures 13,58 13,58
Robert Joki 10,37 10,37
Leo Christoffer Graf 7,43 7,43
Avanza Pension 7,07 7,07
Loni Medicals AB 6,15 6,15
Gunvald Berger 4,06 4,06
Sören Christensen 3,32 3,32
Formue Nord Markedsneu... 2,14 2,14
Johan Tilander 2,04 2,04
Nordnet Pensionsförsäk... 1,93 1,93
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-195,12
Räntabilitet eget kapital %
-31,06
Balanslikviditet
6,68
Räntabilitet totalt kapital %
-27,47
Kassalikviditet
6,68
Ändring eget kapital %
-26,88
Soliditet %
87,45
Ändring totalt kapital %
-24,73
Kapitalomsättningshast.
0,15
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-183,39
Kundfordringar oms. hast.
163,06
Nettomarginal %
-182,93
Andel utdelad vinst %
-