Om bolaget (TOL)

Toleranzia

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  3,66
 • Sälj
  4,00
 • Senast
  3,87
 • Högst
  3,87
 • Lägst
  3,84
 • Antal
  7 000
 • Tid
  09:47:52

Toleranzia

Toleranzia har utvecklat en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Huvudprojektet riktas mot nerv-muskelsjukdomen myastenia gravis. Utöver denna indikation har plattformsteknologin även utvärderats mot diabetes typ 1, reumatoid artrit och multipel skleros.

VD
Charlotte Fribert
Ordförande
Ola Rönn
Hemsida
www.toleranzi...
Bransch
-
Börsvärde
60 117 237 SEK
Toleranzia
15 534 170 aktier
Totalt
15 534 170 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-16
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-08-24
Delårsrapport
2018-06-18
Ordinarie utdelning Toleranzia
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-15
Bolagsstämma
2018-05-11
Delårsrapport
2018-02-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOL-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-02-14 - 2018-03-26
2018-03-09
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 3,00
 • Handlas utan rätt: 2018-03-09
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-02-08
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 3,00
 • Handlas utan rätt: 2018-02-08
 • Tidsperiod: 2018-02-14 - 2018-02-28
 • Likviddag: -
2018-02-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOL-TR
 • Noteringsperiod: 2018-02-14 - 2018-02-26
2018-02-13
Årsrapport
2018-02-05
Extra bolagsstämma
2017-12-08
Extra bolagsstämma
2017-11-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
22 284 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 611 000
Materiella anläggningstillgångar 87 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 6 698 000
Kassa och bank 15 173 000
Summa omsättningstillgångar 15 586 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 20 059 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 043 000
Kortfristiga skulder 1 183 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,07 %
 • Röstandel: 7,07 %
2018-06-30
 • Vem: Formue Nord Markedsneutral A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,14 %
 • Röstandel: 2,14 %
2018-06-30
 • Vem: GU Ventures
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,58 %
 • Röstandel: 13,58 %
2018-06-30
 • Vem: Gunvald Berger
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,06 %
 • Röstandel: 4,06 %
2018-06-30
 • Vem: Johan Tilander
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,04 %
 • Röstandel: 2,04 %
2018-06-30
 • Vem: Leo Christoffer Graf
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,43 %
 • Röstandel: 7,43 %
2018-06-30
 • Vem: Loni Medicals AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,15 %
 • Röstandel: 6,15 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,93 %
 • Röstandel: 1,93 %
2018-06-30
 • Vem: Robert Joki
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,37 %
 • Röstandel: 10,37 %
2018-06-30
 • Vem: Sören Christensen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,32 %
 • Röstandel: 3,32 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,92 %
 • Röstandel: 2,92 %
2017-12-31
 • Vem: Cro Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2017-12-31
 • Vem: Göteborgs Universitet
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 26,39 %
 • Röstandel: 26,39 %
2017-12-31
 • Vem: Joachim Gunnarsson Ekdahl
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,87 %
 • Röstandel: 2,87 %
2017-12-31
 • Vem: Lindia Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,69 %
 • Röstandel: 1,69 %
2017-12-31
 • Vem: Klementina Österberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,72 %
 • Röstandel: 1,72 %
2017-12-31
 • Vem: Loni Medicals AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,96 %
 • Röstandel: 11,96 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,07 %
 • Röstandel: 2,07 %
2017-12-31
 • Vem: Ola Hermansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,38 %
 • Röstandel: 3,38 %
2017-12-31
 • Vem: Robert Joki
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,97 %
 • Röstandel: 9,97 %
Ägare Kapital % Röster %
GU Ventures 13,58 13,58
Robert Joki 10,37 10,37
Leo Christoffer Graf 7,43 7,43
Avanza Pension 7,07 7,07
Loni Medicals AB 6,15 6,15
Gunvald Berger 4,06 4,06
Sören Christensen 3,32 3,32
Formue Nord Markedsneu... 2,14 2,14
Johan Tilander 2,04 2,04
Nordnet Pensionsförsäk... 1,93 1,93
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-195,12
Räntabilitet eget kapital %
-31,06
Balanslikviditet
6,68
Räntabilitet totalt kapital %
-27,47
Kassalikviditet
6,68
Ändring eget kapital %
-26,88
Soliditet %
87,45
Ändring totalt kapital %
-24,73
Kapitalomsättningshast.
0,15
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-183,39
Kundfordringar oms. hast.
163,06
Nettomarginal %
-182,93
Andel utdelad vinst %
-