Om bolaget (GPG PREF)

Genova Property Group Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,81 %
 • Utv. i dag SEK
  -1,00 SEK
 • Köp
  122,50
 • Sälj
  123,00
 • Senast
  123,00
 • Högst
  126,00
 • Lägst
  122,50
 • Antal
  386
 • Tid
  15:52:43

Genova Property Gr.

Genova Property group är ett fastighetsbolag med verksamhet inom förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter. Företagets fokus är i Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2015 uppgick företagets fastighetsvärde till 1191 MSEK och den uthyrbara ytan var 67589 kvm. Räknat på marknadsvärde fanns 47 % av fastigheterna i Uppsala och 41% i Stockholm. De största kategorierna vara Handel med 35% av uthyrningen och Lager & Industri med 27%.

VD
Michael Moschwiz
Ordförande
Micael Bile
Hemsida
www.genovapro...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
0
Genova Property Group Pref
3 000 000 aktier
Totalt
3 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-23
Delårsrapport
2018-11-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-19
 • Utdelningsdag: 2018-11-23
2019-02-22
Årsrapport
2019-02-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-19
 • Utdelningsdag: 2019-02-25
2019-05-17
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: 2019-05-23

Tidigare händelser

2018-08-24
Delårsrapport
2018-08-17
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-17
 • Utdelningsdag: 2018-08-23
2018-05-25
Delårsrapport
2018-05-17
Interimsutdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-17
 • Utdelningsdag: 2018-05-23
2018-05-21
Bolagsstämma
2018-02-19
Interimsutdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-02-19
 • Utdelningsdag: 2018-02-23
2018-02-23
Årsrapport
2017-11-17
Interimsutdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-11-17
 • Utdelningsdag: 2017-11-23
2017-11-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 178 578 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 524 886 000
Finansiella anläggningstillgångar 276 033 000
Summa anläggningstillgångar 1 800 918 000
Kassa och bank 61 145 000
Summa omsättningstillgångar 377 660 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 905 166 000
Minoritetsintressen 21 991 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 017 657 000
Kortfristiga skulder 233 765 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,66 -2,88 -2,83 -6,34 -8,26
A Group Of Retail Assets Pref 0,74 0,74 0,00 6,20 6,20
A Group of Retail Assets B 0,00 0,68 0,00 49,00 41,23
ABG Sundal Collier Holding -0,50 -1,78 -11,09 -10,93 -12,04
ALM Equity 0,52 -1,53 0,52 -5,39 12,21
ALM Equity Pref 1,67 0,41 -1,82 -5,63 -1,82
Admiral Capital B -0,54 -1,60 0,54 3,93 14,91
Aega 0,00 11,11 -15,89 -10,00 -27,42
Akelius Residential Pref -0,30 -1,35 -3,24 -5,07 0,77
Aker -1,41 -7,73 -16,02 -8,63 53,70
Aktia Bank Abp -0,52 3,72 11,79 5,22 3,38
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-