• Torsdag 24/1 kl 6:45 - 8:00 genomför vi ett rutinmässigt systemunderhåll. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information.

Om bolaget (GPG PREF)

Genova Property Group Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,41 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  123,50
 • Högst
  123,50
 • Lägst
  122,00
 • Antal
  15 107
 • Tid
  17:29:52

Genova Property Gr.

Genova Property group är ett fastighetsbolag med verksamhet inom förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter. Företagets fokus är i Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2015 uppgick företagets fastighetsvärde till 1191 MSEK och den uthyrbara ytan var 67589 kvm. Räknat på marknadsvärde fanns 47 % av fastigheterna i Uppsala och 41% i Stockholm. De största kategorierna vara Handel med 35% av uthyrningen och Lager & Industri med 27%.

VD
Michael Moschwiz
Ordförande
Micael Bile
Hemsida
www.genovapro...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
0
Genova Property Group Pref
3 000 000 aktier
Totalt
3 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-02-22
Årsrapport
2019-02-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-19
 • Utdelningsdag: 2019-02-25
2019-05-17
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: 2019-05-23

Tidigare händelser

2018-11-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-19
 • Utdelningsdag: 2018-11-23
2018-11-23
Delårsrapport
2018-08-24
Delårsrapport
2018-08-17
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-17
 • Utdelningsdag: 2018-08-23
2018-05-25
Delårsrapport
2018-05-17
Interimsutdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-17
 • Utdelningsdag: 2018-05-23
2018-05-21
Bolagsstämma
2018-02-19
Interimsutdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-02-19
 • Utdelningsdag: 2018-02-23
2018-02-23
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 178 578 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 524 886 000
Finansiella anläggningstillgångar 276 033 000
Summa anläggningstillgångar 1 800 918 000
Kassa och bank 61 145 000
Summa omsättningstillgångar 377 660 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 905 166 000
Minoritetsintressen 21 991 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 017 657 000
Kortfristiga skulder 233 765 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,51 0,33 5,00 -1,52 -9,35
ABG Sundal Collier Holding -0,64 -0,11 3,45 -8,82 -27,34
ALM Equity 0,00 2,12 12,21 -1,53 1,58
ALM Equity Pref -0,41 0,00 0,21 0,00 -3,96
Admiral Capital B 0,00 0,00 2,59 8,20 16,47
Aega 0,00 0,00 14,97 0,94 9,14
Akelius Residential Pref -0,15 -0,15 5,53 3,31 1,93
Aker -0,68 1,04 28,76 -9,49 30,20
Aktia Bank Abp -0,42 0,53 6,15 17,87 -0,21
Alm. Brand 1,47 1,10 13,37 1,10 -25,74
Amasten Fastighets -0,23 1,41 4,85 5,37 20,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-