Om bolaget (GPG PREF)

Genova Property Group Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,57 %
 • Utv. idag SEK
  +2,00 SEK
 • Köp
  128,50
 • Sälj
  129,50
 • Senast
  129,00
 • Högst
  129,50
 • Lägst
  128,50
 • Antal
  1 436
 • Tid
  13:45:33

Genova Property Gr.

Genova Property group är ett fastighetsbolag med verksamhet inom förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter. Företagets fokus är i Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2015 uppgick företagets fastighetsvärde till 1191 MSEK och den uthyrbara ytan var 67589 kvm. Räknat på marknadsvärde fanns 47 % av fastigheterna i Uppsala och 41% i Stockholm. De största kategorierna vara Handel med 35% av uthyrningen och Lager & Industri med 27%.

VD
Michael Moschwiz
Ordförande
Micael Bile
Hemsida
www.genovapro...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
0
Genova Property Group Pref
3 000 000 aktier
Totalt
3 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-20
Bolagsstämma
2019-05-17
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: 2019-05-23
2019-05-24
Delårsrapport
2019-08-23
Delårsrapport
2019-08-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-19
 • Utdelningsdag: 2019-08-23
2019-11-22
Delårsrapport
2019-11-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-19
 • Utdelningsdag: 2019-11-25
2020-02-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-19
 • Utdelningsdag: 2020-02-25
2020-05-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-19
 • Utdelningsdag: 2020-05-26

Tidigare händelser

2019-02-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-19
 • Utdelningsdag: 2019-02-25
2019-02-22
Årsrapport
2018-11-23
Delårsrapport
2018-11-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-19
 • Utdelningsdag: 2018-11-23
2018-08-24
Delårsrapport
2018-08-17
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-17
 • Utdelningsdag: 2018-08-23
2018-05-25
Delårsrapport
2018-05-17
Interimsutdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-17
 • Utdelningsdag: 2018-05-23
2018-05-21
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 178 578 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 524 886 000
Finansiella anläggningstillgångar 276 033 000
Summa anläggningstillgångar 1 800 918 000
Kassa och bank 61 145 000
Summa omsättningstillgångar 377 660 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 905 166 000
Minoritetsintressen 21 991 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 017 657 000
Kortfristiga skulder 233 765 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,19 1,57 7,12 12,33 7,15
ABG Sundal Collier Holding 1,61 2,56 6,91 -2,00 -35,05
ALM Equity -0,52 0,00 -3,03 -0,52 -1,03
ALM Equity Pref 0,00 0,00 -3,96 0,00 -6,73
Admiral Capital B -1,85 0,00 -0,93 6,00 29,27
Aega 0,00 0,00 -3,09 -6,00 10,59
Akelius Residential Pref 0,14 0,58 1,16 1,45 1,30
Aker -2,12 -5,29 0,00 9,88 26,97
Aktia Bank Abp -0,11 -2,33 -7,28 -7,18 7,46
Alm. Brand 0,00 1,15 15,15 16,99 -0,38
Amasten Fastighets 5,38 0,74 6,61 26,27 46,92
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-