Om bolaget (GPG PREF)

Genova Property Group Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,39 %
 • Utv. idag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  128,00
 • Högst
  128,00
 • Lägst
  127,50
 • Antal
  5 680
 • Tid
  17:29:57

Genova Property Gr.

Genova Property group är ett fastighetsbolag med verksamhet inom förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter. Företagets fokus är i Stockholm och Uppsala. Per den 30 september 2015 uppgick företagets fastighetsvärde till 1191 MSEK och den uthyrbara ytan var 67589 kvm. Räknat på marknadsvärde fanns 47 % av fastigheterna i Uppsala och 41% i Stockholm. De största kategorierna vara Handel med 35% av uthyrningen och Lager & Industri med 27%.

VD
Michael Moschwiz
Ordförande
Micael Bile
Hemsida
http://www.ge...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
0
Genova Property Group Pref
4 000 000 aktier
Totalt
4 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-19
 • Utdelningsdag: 2019-08-23
2019-08-23
Delårsrapport
2019-11-22
Delårsrapport
2019-11-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-19
 • Utdelningsdag: 2019-11-25
2020-02-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-19
 • Utdelningsdag: 2020-02-25
2020-05-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-19
 • Utdelningsdag: 2020-05-26

Tidigare händelser

2019-05-24
Delårsrapport
2019-05-17
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: 2019-05-23
2019-05-20
Bolagsstämma
2019-02-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-19
 • Utdelningsdag: 2019-02-25
2019-02-22
Årsrapport
2018-11-19
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,63 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-19
 • Utdelningsdag: 2018-11-23
2018-11-23
Delårsrapport
2018-08-24
Delårsrapport
2018-08-17
Ordinarie utdelning Genova Property Group Pref
 • Utdelning/aktie: 2,62 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-17
 • Utdelningsdag: 2018-08-23
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 178 578 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 524 886 000
Finansiella anläggningstillgångar 276 033 000
Summa anläggningstillgångar 1 800 918 000
Kassa och bank 61 145 000
Summa omsättningstillgångar 377 660 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 905 166 000
Minoritetsintressen 21 991 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 017 657 000
Kortfristiga skulder 233 765 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,23 -0,13 2,28 2,10 5,10
ABG Sundal Collier Holding -1,05 -1,31 1,34 -8,36 -37,00
ALM Equity 2,00 2,51 4,62 3,03 -0,97
ALM Equity Pref 0,00 0,00 3,06 0,00 -1,94
Aega -0,69 1,41 -5,26 48,45 62,15
Agat Ejendomme -0,50 -1,24 -2,46 4,47 -41,19
Akelius Residential Pref 0,00 0,00 1,16 0,72 2,05
Aker -1,86 -0,98 -8,19 -24,78 -19,40
Aktia Bank Abp -1,38 2,63 6,19 -9,49 5,80
Alm. Brand -0,26 -0,09 -2,28 1,31 -8,47
Amasten Fastighets 1,70 1,70 10,15 39,30 70,88
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-