Om bolaget (VICO)

Vicore Pharma Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +1,48 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  20,60
 • Högst
  20,60
 • Lägst
  20,10
 • Antal
  28 581
 • Tid
  17:29:37

Vicore Pharma Hold.

Vicore Pharma utvecklar läkemedelsmolekyler som har stimulerande verkan på AT2 receptorn inom Renin-Angiotensin-Systemet. Första generationens läkemedel kommer att fokusera på sjukdomar med särläkemedelsstatus och Bolagets huvudindikation är Idiopatisk lungfibros (IPF) där man erhållit särläkemedelsstatus i EU och USA. Fas I studier är genomförda och under senare delen av 2017 planeras Fas IIa-studier att påbörjas för indikationen IPF. Parallellt genomförs prekliniska undersökningar med C21 på andra sällsynta sjukdomar med särläkemedelsstatus

VD
Carl-Johan Dalsgaard
Ordförande
Leif Darner
Hemsida
www.vicorepha...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
669 088 162 SEK
Vicore Pharma Holding
32 960 008 aktier
Totalt
32 960 008 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-08
Delårsrapport
2019-02-22
Årsrapport
2019-05-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-09-14
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 10,00
 • Handlas utan rätt: 2018-09-14
 • Tidsperiod: 2018-09-19 - 2018-10-03
 • Likviddag: -
2018-09-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: VICO-TR
 • Noteringsperiod: 2018-09-19 - 2018-10-01
2018-09-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: VICO-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-09-19 - -
2018-08-24
Delårsrapport
2018-08-16
Distribution av värdepapper Vicore Pharma Holding
 • Utdelning/aktie: 2,82 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-16
 • Utdelningsdag: -
2018-08-16
Händelse: ??
 • Villkor: 1:8
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-08-16
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-13
Extra bolagsstämma
2018-06-14
Ordinarie utdelning Vicore Pharma Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-14
 • Utdelningsdag: -
2018-06-13
Bolagsstämma
2018-05-08
Delårsrapport
2018-02-21
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
81 612 000
Immateriella anläggningstillgångar 56 201 000
Materiella anläggningstillgångar 2 000
Finansiella anläggningstillgångar 20 610 000
Summa anläggningstillgångar 76 813 000
Kassa och bank 4 266 000
Summa omsättningstillgångar 4 799 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 75 597 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 978 000
Kortfristiga skulder 4 037 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-08-13
 • Vem: HealthCap VII L.P.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 30,40 %
 • Röstandel: 30,40 %
2018-08-13
 • Vem: Protem Wessman inkl familj
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,20 %
 • Röstandel: 10,20 %
2018-08-13
 • Vem: Swedbank Robur
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,30 %
 • Röstandel: 6,30 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,79 -0,31 -6,06 -3,33 -7,00
2cureX 1,68 -4,35 -22,13 78,35 -
A1M Pharma -0,23 -3,25 13,70 11,35 -55,97
ADDvise Group A 0,00 -2,40 -15,67 -8,50 -40,20
ADDvise Group B 0,00 13,52 10,80 6,54 -33,09
ALK-Abelló B -3,77 2,20 -8,60 -12,97 1,80
Acarix 0,86 -0,56 -0,56 26,07 -61,63
Active Biotech 2,15 11,33 -19,94 -58,64 -59,86
AddLife B -1,47 0,50 1,01 -1,47 18,93
AdderaCare -0,23 2,79 -2,86 19,78 -34,28
Aino Health 3,59 3,88 6,53 -0,79 -57,63
Ägare Kapital % Röster %
HealthCap VII L.P. 30,40 30,40
Protem Wessman inkl fa... 10,20 10,20
Swedbank Robur 6,30 6,30
HBM Healthcare Investm... 4,90 4,90
Kjell Stenberg 4,60 4,60
Pomona-gruppen AB 3,20 3,20
Eriksam Invest AB inkl... 2,40 2,40
Unionen 2,40 2,40
Carl-Johan Dalsgaard 1,90 1,90
Mikael Lönn 1,80 1,80
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-0,15
Räntabilitet eget kapital %
-15,70
Balanslikviditet
17,00
Räntabilitet totalt kapital %
-2,00
Kassalikviditet
17,00
Ändring eget kapital %
64,75
Soliditet %
98,60
Ändring totalt kapital %
54,77
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-233,91
Kundfordringar oms. hast.
17,83
Nettomarginal %
-427,65
Andel utdelad vinst %
-