Om bolaget (VICO)

Vicore Pharma Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,40 %
 • Utv. idag SEK
  +0,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  24,30
 • Högst
  24,30
 • Lägst
  23,55
 • Antal
  97 348
 • Tid
  17:29:40

Vicore Pharma Holding

Vicore Pharma Holding är ett läkemedelsbolag. Bolaget är verksamma inom forskning och utveckling av molekyler med agnostisk verkan på AT2 receptorn inom Renin Angiotensin System (RAS), som påverkar vätske- och saltbalansen i kroppen. Vicore Pharma ingår vanligtvis licensavtal med andra läkemedelsbolag i branschen och har idag verksamhet på global nivå. Bolaget grundades 2000 och har sitt huvudkontor i Mölndal.
VD
Carl-Johan Dalsgaard
Ordförande
Michael Wolff Jensen
Hemsida
http://vicore...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
1 686 366 885 SEK
Vicore Pharma Holding
71 760 293 aktier
Totalt
71 760 293 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-11
Bolagsstämma
2021-05-12
Ordinarie utdelning Vicore Pharma Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-12
 • Utdelningsdag: -
2021-08-26
Delårsrapport
2021-11-04
Delårsrapport
2022-02-26
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-05
Delårsrapport
2021-03-05
Extra bolagsstämma
2021-02-26
Årsrapport
2020-11-06
Delårsrapport
2020-08-26
Delårsrapport
2020-05-22
Ordinarie utdelning Vicore Pharma Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-22
 • Utdelningsdag: -
2020-05-20
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,94 1,37 13,61 46,98
10X Genomics Inc 2,62 -24,96 -20,15 -20,05 83,00
111 Inc 0,09 -6,26 -1,52 -7,59 53,68
1Life Healthcare Inc 4,46 -2,09 6,45 -23,72 67,19
22nd Century Group Inc 4,02 -5,98 29,79 46,67 444,80
2cureX 1,69 7,87 17,94 11,11 83,21
9 Meters Biopharma Inc 4,27 -0,81 -0,81 -31,07 130,21
Abbott Laboratories 0,44 -0,63 -0,67 -3,78 27,02
Abbvie Inc -0,80 3,26 9,45 5,89 36,77
Abcam PLC 1,16 -2,14 6,77 -7,08 -
Abcellera Biologics Inc 1,92 10,00 -6,13 -37,23 -
Ägare Kapital % Röster %
HealthCap VII L.P. 25,90 25,90
Swedbank Robur 9,90 9,90
Fjärde AP-fonden 7,50 7,50
Göran Wessman inkl. fö... 6,70 6,70
Handelsbanken Läkemede... 3,30 3,30
HBM Healthcare Investm... 3,30 3,30
Unionen 2,80 2,80
Länsförsäkringar 2,70 2,70
Tredje AP-Fonden 2,60 2,60
Kjell Stenberg 2,50 2,50
Datum för årsredovisning
2021-05-05
Räntetäckningsgrad
-12 914,76
Räntabilitet eget kapital %
-26,75
Balanslikviditet
1 468,11
Räntabilitet totalt kapital %
-24,80
Kassalikviditet
1 468,11
Ändring eget kapital %
112,36
Soliditet %
93,40
Ändring totalt kapital %
114,62
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-