Om bolaget (VICO)

Vicore Pharma Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  16,10
 • Sälj
  16,25
 • Senast
  16,10
 • Högst
  16,40
 • Lägst
  16,10
 • Antal
  22 941
 • Tid
  13:19:05

Vicore Pharma Hold.

Vicore Pharma utvecklar läkemedelsmolekyler som har stimulerande verkan på AT2 receptorn inom Renin-Angiotensin-Systemet. Första generationens läkemedel kommer att fokusera på sjukdomar med särläkemedelsstatus och Bolagets huvudindikation är Idiopatisk lungfibros (IPF) där man erhållit särläkemedelsstatus i EU och USA. Fas I studier är genomförda och under senare delen av 2017 planeras Fas IIa-studier att påbörjas för indikationen IPF. Parallellt genomförs prekliniska undersökningar med C21 på andra sällsynta sjukdomar med särläkemedelsstatus

VD
Carl-Johan Dalsgaard
Ordförande
Leif Darner
Hemsida
www.vicorepha...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
682 232 895 SEK
Vicore Pharma Holding
42 374 714 aktier
Totalt
42 374 714 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-16
Ordinarie utdelning Vicore Pharma Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: -
2019-08-23
Delårsrapport
2019-10-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-15
Delårsrapport
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-03-15
Årsrapport
2019-02-22
Årsrapport
2019-01-07
Extra bolagsstämma
2018-11-08
Delårsrapport
2018-09-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: VICO-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-09-19 - 2018-11-06
2018-09-14
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 10,00
 • Handlas utan rätt: 2018-09-14
 • Tidsperiod: 2018-09-19 - 2018-10-03
 • Likviddag: -
2018-09-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: VICO-TR
 • Noteringsperiod: 2018-09-19 - 2018-10-01
2018-08-24
Delårsrapport
2018-08-16
Distribution av värdepapper Vicore Pharma Holding
 • Utdelning/aktie: 2,82 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-16
 • Utdelningsdag: -
2018-08-16
Händelse: ??
 • Villkor: 1:8
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-08-16
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-13
Extra bolagsstämma
2018-06-14
Ordinarie utdelning Vicore Pharma Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-14
 • Utdelningsdag: -
2018-06-13
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
126 310 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 28 000
Finansiella anläggningstillgångar 103 099 000
Summa anläggningstillgångar 103 127 000
Kassa och bank 22 902 000
Summa omsättningstillgångar 23 183 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 124 546 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 400 000
Kortfristiga skulder 1 364 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-08-13
 • Vem: HealthCap VII L.P.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 30,40 %
 • Röstandel: 30,40 %
2018-08-13
 • Vem: Protem Wessman inkl familj
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,20 %
 • Röstandel: 10,20 %
2018-08-13
 • Vem: Swedbank Robur
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,30 %
 • Röstandel: 6,30 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,94 0,82 -4,00 1,99 -1,38
2cureX -4,65 -1,20 3,80 -0,73 112,99
A1M Pharma 0,44 6,51 24,19 -4,58 -71,83
ADDvise Group A 1,88 -7,91 -19,31 -17,72 -24,19
ADDvise Group B 1,39 -8,18 -2,67 22,48 -45,11
ALK-Abelló B 1,44 3,36 35,38 45,09 45,09
Acarix 0,00 -0,21 24,01 2,17 -50,42
Active Biotech 1,13 -2,04 -6,44 -16,22 9,65
AddLife B 0,39 4,86 3,19 23,92 34,55
AdderaCare 0,00 -5,13 -1,86 50,71 -4,15
Aino Health -2,58 1,66 -9,41 112,55 -19,24
Ägare Kapital % Röster %
HealthCap VII L.P. 30,40 30,40
Protem Wessman inkl fa... 10,20 10,20
Swedbank Robur 6,30 6,30
HBM Healthcare Investm... 4,90 4,90
Kjell Stenberg 4,60 4,60
Pomona-gruppen AB 3,20 3,20
Eriksam Invest AB inkl... 2,40 2,40
Unionen 2,40 2,40
Carl-Johan Dalsgaard 1,90 1,90
Mikael Lönn 1,80 1,80
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-60,59
Räntabilitet eget kapital %
-10,32
Balanslikviditet
17,21
Räntabilitet totalt kapital %
-9,74
Kassalikviditet
17,21
Ändring eget kapital %
137,23
Soliditet %
94,86
Ändring totalt kapital %
146,60
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-6 995,26
Kundfordringar oms. hast.
158,25
Nettomarginal %
-3 425,12
Andel utdelad vinst %
-