Om bolaget (VICO)

Vicore Pharma Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -3,09 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,50 SEK
 • Köp
  15,65
 • Sälj
  16,10
 • Senast
  15,70
 • Högst
  16,30
 • Lägst
  15,50
 • Antal
  70 898
 • Tid
  17:25:32

Vicore Pharma Hold.

Vicore Pharma utvecklar läkemedelsmolekyler som har stimulerande verkan på AT2 receptorn inom Renin-Angiotensin-Systemet. Första generationens läkemedel kommer att fokusera på sjukdomar med särläkemedelsstatus och Bolagets huvudindikation är Idiopatisk lungfibros (IPF) där man erhållit särläkemedelsstatus i EU och USA. Fas I studier är genomförda och under senare delen av 2017 planeras Fas IIa-studier att påbörjas för indikationen IPF. Parallellt genomförs prekliniska undersökningar med C21 på andra sällsynta sjukdomar med särläkemedelsstatus

VD
Carl-Johan Dalsgaard
Ordförande
Leif Darner
Hemsida
www.vicorepha...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
686 470 366 SEK
Vicore Pharma Holding
42 374 714 aktier
Totalt
42 374 714 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-02-22
Årsrapport
2019-05-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-01-07
Extra bolagsstämma
2018-11-08
Delårsrapport
2018-09-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: VICO-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-09-19 - 2018-11-06
2018-09-14
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 10,00
 • Handlas utan rätt: 2018-09-14
 • Tidsperiod: 2018-09-19 - 2018-10-03
 • Likviddag: -
2018-09-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: VICO-TR
 • Noteringsperiod: 2018-09-19 - 2018-10-01
2018-08-24
Delårsrapport
2018-08-16
Händelse: ??
 • Villkor: 1:8
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-08-16
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-16
Distribution av värdepapper Vicore Pharma Holding
 • Utdelning/aktie: 2,82 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-16
 • Utdelningsdag: -
2018-08-13
Extra bolagsstämma
2018-06-14
Ordinarie utdelning Vicore Pharma Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-14
 • Utdelningsdag: -
2018-06-13
Bolagsstämma
2018-05-08
Delårsrapport
2018-02-21
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
126 310 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 28 000
Finansiella anläggningstillgångar 103 099 000
Summa anläggningstillgångar 103 127 000
Kassa och bank 22 902 000
Summa omsättningstillgångar 23 183 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 124 546 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 400 000
Kortfristiga skulder 1 364 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-08-13
 • Vem: HealthCap VII L.P.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 30,40 %
 • Röstandel: 30,40 %
2018-08-13
 • Vem: Protem Wessman inkl familj
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,20 %
 • Röstandel: 10,20 %
2018-08-13
 • Vem: Swedbank Robur
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,30 %
 • Röstandel: 6,30 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,72 -0,30 -0,38 -5,67 -9,69
2cureX -11,88 1,25 20,11 28,80 134,19
A1M Pharma 2,06 -3,16 -39,77 -70,64 -90,61
ADDvise Group A -11,46 -1,89 38,55 -3,20 -18,24
ADDvise Group B -6,76 -11,11 23,08 -38,22 -52,24
ALK-Abelló B 1,69 1,12 10,70 4,62 36,60
Acarix -3,16 -5,77 -14,63 -33,78 -62,31
Active Biotech -2,27 2,38 47,77 58,09 88,60
AddLife B -0,43 0,88 3,60 15,00 28,13
AdderaCare 0,72 -0,71 -7,33 -35,94 -53,67
Aino Health 3,90 -3,61 -4,00 -32,96 -62,96
Ägare Kapital % Röster %
HealthCap VII L.P. 30,40 30,40
Protem Wessman inkl fa... 10,20 10,20
Swedbank Robur 6,30 6,30
HBM Healthcare Investm... 4,90 4,90
Kjell Stenberg 4,60 4,60
Pomona-gruppen AB 3,20 3,20
Eriksam Invest AB inkl... 2,40 2,40
Unionen 2,40 2,40
Carl-Johan Dalsgaard 1,90 1,90
Mikael Lönn 1,80 1,80
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-0,15
Räntabilitet eget kapital %
-15,70
Balanslikviditet
17,00
Räntabilitet totalt kapital %
-2,00
Kassalikviditet
17,00
Ändring eget kapital %
64,75
Soliditet %
98,60
Ändring totalt kapital %
54,77
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-233,91
Kundfordringar oms. hast.
17,83
Nettomarginal %
-427,65
Andel utdelad vinst %
-