Om bolaget (ZENZIP B)

Zenergy B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,88 %
 • Utv. idag SEK
  -0,006 SEK
 • Köp
  0,301
 • Sälj
  0,329
 • Senast
  0,314
 • Högst
  0,314
 • Lägst
  0,314
 • Antal
  7 033
 • Tid
  10:07:26

Zenergy

Zenergy har utvecklat och patenterat byggelementet, ZIP-element, för väggar, golv och tak. Det är är fukt- och mögelresitent, ger god isolering och brandmotstånd. Zip-Elementet används som stomme i de bomoduler och byggbodar som ingår i företagets produktsortiment.

VD
Johan Olofsson (tf)
Ordförande
Johan Lind
Hemsida
www.zenergy.se
Bransch
-
Börsvärde
49 559 708 SEK
Zenergy B
154 874 088 aktier
Totalt
154 874 088 aktier
Introdatum
2015-12-07

Kommande händelser

2019-05-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ZENZIP-TRB
 • Noteringsperiod: 2019-05-20 - 2019-06-05
2019-05-15
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:1
 • Betalt/aktie: 0,25
 • Handlas utan rätt: 2019-05-15
 • Tidsperiod: 2019-05-20 - 2019-06-10
 • Likviddag: -
2019-08-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ZENZIP-BTAB
 • Noteringsperiod: 2019-05-20 - -
2019-05-07
Ordinarie utdelning Zenergy B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: -
2019-05-06
Delårsrapport
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-02-27
Årsrapport
2018-11-23
Delårsrapport
2018-09-06
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,50
 • Handlas utan rätt: 2018-09-06
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-24
Delårsrapport
2018-06-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ZENZIP-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-06-04 - 2018-08-20
2016-08-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ZENZIP-TO1B
 • Noteringsperiod: 2016-08-29 - 2018-06-27
2018-06-25
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,50
 • Handlas utan rätt: 2018-06-25
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-31
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 1,50
 • Handlas utan rätt: 2018-05-31
 • Tidsperiod: 2018-06-04 - 2018-06-18
 • Likviddag: -
2018-06-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ZENZIP-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-06-04 - 2018-06-14
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
102 568 000
Immateriella anläggningstillgångar 3 826 000
Materiella anläggningstillgångar 40 648 000
Finansiella anläggningstillgångar 435 000
Summa anläggningstillgångar 44 909 000
Kassa och bank 19 236 000
Summa omsättningstillgångar 57 659 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 48 016 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 1 676 000
Långfristiga skulder 2 076 000
Kortfristiga skulder 50 800 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,33 %
 • Röstandel: 4,33 %
2018-06-30
 • Vem: Björn Fredrik Löfgren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,92 %
 • Röstandel: 0,92 %
2018-06-30
 • Vem: Christer Hovdegård
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,52 %
 • Röstandel: 1,52 %
2018-06-30
 • Vem: Joachim Gunnarsson Ekdahl
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,07 %
 • Röstandel: 1,07 %
2018-06-30
 • Vem: HKG Holding AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,74 %
 • Röstandel: 0,74 %
2018-06-30
 • Vem: Michael Lindström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,94 %
 • Röstandel: 0,94 %
2018-06-30
 • Vem: K-Fast Värdepapper AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,50 %
 • Röstandel: 1,50 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,36 %
 • Röstandel: 2,36 %
2018-06-30
 • Vem: Sebahattin Hocaoglu
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,50 %
 • Röstandel: 4,50 %
2018-06-30
 • Vem: Sören Andrén
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,16 %
 • Röstandel: 1,16 %
Ägare Kapital % Röster %
Sebahattin Hocaoglu 4,50 4,50
Avanza Pension 4,33 4,33
Nordnet Pensionsförsäk... 2,36 2,36
Christer Hovdegård 1,52 1,52
K-Fast Värdepapper AB 1,50 1,50
Sören Andrén 1,16 1,16
Joachim Gunnarsson Ekdahl 1,07 1,07
Michael Lindström 0,94 0,94
Björn Fredrik Löfgren 0,92 0,92
HKG Holding AS 0,74 0,74
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-158,42
Balanslikviditet
0,87
Räntabilitet totalt kapital %
-57,83
Kassalikviditet
0,30
Ändring eget kapital %
-62,33
Soliditet %
23,17
Ändring totalt kapital %
-23,88
Kapitalomsättningshast.
0,49
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
3,04
Rörelsemarginal %
-114,71
Kundfordringar oms. hast.
12,98
Nettomarginal %
-118,09
Andel utdelad vinst %
-