Om bolaget (CAMX)

Camurus

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,44 %
 • Utv. idag SEK
  -1,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  82,00
 • Högst
  83,80
 • Lägst
  81,30
 • Antal
  166 048
 • Tid
  17:29:51

Camurus

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar och distribuerar produkter för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Sjukdomar som behandlas med bolagets produkter innefattar exempelvis cancer, endokrina störningar samt för patienter med opioidberoende. Camurus driver projekt både i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolaget har sitt säte i Lund.
VD
Fredrik Tiberg
Ordförande
Per Olof Wallström
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
4 296 186 585 SEK
Camurus
47 976 858 aktier
Totalt
51 636 858 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-12
Årsrapport
2020-05-07
Delårsrapport
2020-05-07
Bolagsstämma
2020-07-16
Delårsrapport
2020-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-11-08
Delårsrapport
2019-07-18
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Camurus
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-05-09
Delårsrapport
2019-03-11
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CAMX-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-03-11 - 2019-03-27
2019-03-06
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 42,00
 • Handlas utan rätt: 2019-03-06
 • Tidsperiod: 2019-03-11 - 2019-03-25
 • Likviddag: -
2019-03-11
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CAMX-TR
 • Noteringsperiod: 2019-03-11 - 2019-03-21
2019-02-06
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-02
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,25 %
 • Röstandel: 6,25 %
2019-03-28
 • Vem: Per Sandberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 46,30 %
 • Röstandel: 46,30 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,04 2,14 -1,65 8,23 19,90
10X Genomics Inc 2,10 -0,28 16,99 - -
111 Inc -2,57 -4,47 -6,46 59,74 -34,66
2cureX -0,72 -0,36 -2,12 -1,77 15,61
AC Immune SA -0,11 11,44 55,77 66,41 -21,63
ACADIA Pharmaceuticals Inc -4,94 6,63 14,72 25,60 168,17
Abbott Laboratories -0,83 0,33 1,25 0,67 21,20
Abbvie Inc 0,33 0,26 2,38 30,82 0,38
Abeona Therapeutics Inc 7,33 -5,57 22,43 7,33 -62,30
Abiomed Inc -3,67 -5,12 -16,93 -2,44 -42,60
Acadia Healthcare Company Inc -1,35 0,16 4,55 11,25 1,52
Ägare Kapital % Röster %
Sandberg Development AB 46,30 46,30
Gladiator 9,80 9,80
Fjärde AP-fonden 6,30 6,30
Fredrik Tiberg 3,60 3,60
Backahill Utveckling 2,30 2,30
Avanza Pension 2,20 2,20
Catella Fondförvaltning 1,90 1,90
Camurus Lipid Research... 1,10 1,10
Swedbank Robur Fonder 1,00 1,00
Grenspecialisten Förva... 0,90 0,90
Datum för årsredovisning
2019-11-08
Räntetäckningsgrad
-301,71
Räntabilitet eget kapital %
-90,00
Balanslikviditet
2,13
Räntabilitet totalt kapital %
-66,00
Kassalikviditet
1,84
Ändring eget kapital %
23,00
Soliditet %
74,00
Ändring totalt kapital %
0,28
Kapitalomsättningshast.
0,14
Bruttomarginal %
83,00
Varulagrets oms. hast.
0,45
Rörelsemarginal %
-478,00
Kundfordringar oms. hast.
0,29
Nettomarginal %
-480,00
Andel utdelad vinst %
-