Om bolaget (CAMX)

Camurus

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,69 %
 • Utv. idag SEK
  +1,90 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  72,50
 • Högst
  72,50
 • Lägst
  70,00
 • Antal
  21 854
 • Tid
  17:29:48

Camurus

Camurus är ett medicinskt forskningsbolag som utvecklar mediciner för patienter med kroniska sjukdomar och ger bättre behandlingsresultat och livskvalité. Camurus har ett antal produkter i fas I och II. En produkt som redan är på marknaden är episil som är en behandling mot oral smärta orsakad av oral muscositis. Oral muscositis är en bieffect av strålning och kemoterapi vid cancerbehandling.

VD
Fredrik Tiberg
Ordförande
Per Olof Wallström
Hemsida
www.camurus.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
3 387 166 174 SEK
Camurus
47 976 858 aktier
Totalt
47 976 858 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Camurus
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-03-11
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CAMX-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-03-11 - 2019-03-27
2019-03-06
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 42,00
 • Handlas utan rätt: 2019-03-06
 • Tidsperiod: 2019-03-11 - 2019-03-25
 • Likviddag: -
2019-03-11
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CAMX-TR
 • Noteringsperiod: 2019-03-11 - 2019-03-21
2019-03-05
Extra bolagsstämma
2019-02-06
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
475 934 000
Immateriella anläggningstillgångar 16 653 000
Materiella anläggningstillgångar 9 902 000
Finansiella anläggningstillgångar 114 997 000
Summa anläggningstillgångar 141 552 000
Kassa och bank 314 524 000
Summa omsättningstillgångar 334 382 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 385 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 90 934 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-02
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,25 %
 • Röstandel: 6,25 %
2019-03-28
 • Vem: Per Sandberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 46,30 %
 • Röstandel: 46,30 %
2018-12-03
 • Vem: Gladiator
 • Antal: 627 000
 • Aktiekapital: 6,47 %
 • Röstandel: 6,47 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Sandberg Development AB 53,20 53,20
Gladiator 4,70 4,70
Fredrik Tiberg, CEO 3,90 3,90
Swedbank Robur Fonder 3,10 3,10
Catella Fondförvaltning 2,70 2,70
Backahill Utveckling 2,30 2,30
Fjärde AP-fonden 2,30 2,30
Avanza Pension 1,60 1,60
SEB S.A 1,30 1,30
Camurus Lipid Research... 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-11 481,72
Räntabilitet eget kapital %
-73,64
Balanslikviditet
1,48
Räntabilitet totalt kapital %
-68,29
Kassalikviditet
1,40
Ändring eget kapital %
-34,46
Soliditet %
69,18
Ändring totalt kapital %
-23,37
Kapitalomsättningshast.
0,12
Bruttomarginal %
86,17
Varulagrets oms. hast.
5,02
Rörelsemarginal %
-582,34
Kundfordringar oms. hast.
21,63
Nettomarginal %
-475,81
Andel utdelad vinst %
-