Om bolaget (TETY)

Tethys Oil

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,13 %
 • Utv. idag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  75,40
 • Sälj
  75,50
 • Senast
  75,50
 • Högst
  76,20
 • Lägst
  74,90
 • Antal
  59 753
 • Tid
  15:49:45

Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning mot identifiering och utbyggnad av produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att huvudsakligen investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster. Bolaget grundades under 2001 och har idag sitt huvudkontor beläget i Stockholm.
VD
Magnus Nordin
Ordförande
Geoffrey Turbott
Hemsida
http://www.te...
Bransch
Energi
Börsvärde
2 706 581 774 SEK
Tethys Oil
35 896 310 aktier
Totalt
35 896 310 aktier
Introdatum
2004-04-06

Kommande händelser

2019-11-05
Delårsrapport
2019-11-15
Ordinarie utdelning Tethys Oil
 • Utdelning/aktie: 1,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-15
 • Utdelningsdag: 2019-11-21
2020-02-11
Årsrapport
2020-05-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-13
Delårsrapport
2019-05-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TETY-IL
 • Noteringsperiod: 2019-05-23 - 2019-06-07
2019-05-21
Distribution av värdepapper Tethys Oil
 • Utdelning/aktie: 6,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-21
 • Utdelningsdag: 2019-06-05
2019-05-16
Ordinarie utdelning Tethys Oil
 • Utdelning/aktie: 1,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: 2019-05-22
2019-05-21
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-05-21
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-21
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 6,00
 • Handlas utan rätt: 2019-05-21
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-05-07
Delårsrapport
2019-02-12
Årsrapport
2018-11-13
Ordinarie utdelning Tethys Oil
 • Utdelning/aktie: 1,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-13
 • Utdelningsdag: 2018-11-19
2018-11-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-08-16
 • Vem: Tethys Oil AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,28 %
 • Röstandel: 4,28 %
2019-06-12
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,60 %
 • Röstandel: 0,60 %
2019-06-07
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,56 %
 • Röstandel: 5,56 %
2019-05-31
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,39 %
 • Röstandel: 4,39 %
2019-05-29
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,11 %
 • Röstandel: 5,11 %
2018-10-31
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %
2018-10-26
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: 21 280
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,01 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,74 2,54 2,43 7,48 9,81
ADS Crude Carriers -0,69 1,41 39,81 44,00 44,00
Abraxas Petroleum Corp -0,52 -7,21 -43,64 -62,53 -83,12
Advantage Oil & Gas Ltd 0,96 12,23 0,48 13,44 -33,23
Africa Energy Corp 5,56 16,33 9,62 35,71 54,05
Africa Energy Corp 3,43 12,96 12,23 31,88 63,57
Africa Oil 5,17 7,96 -1,61 -0,81 0,00
Africa Oil 5,24 6,30 -0,33 2,32 5,61
Akastor 2,25 -4,03 -17,13 -16,99 -40,06
Aker -2,02 -0,38 -9,26 -3,44 -29,65
Aker BP -0,40 -1,72 -6,14 -0,12 -16,67
Ägare Kapital % Röster %
Lansdowne Investment C... 10,00 10,00
Magnus Nordin 4,10 4,10
SEB 4,00 4,00
Grandeur Peak Fonder 3,20 3,20
Liontrust 2,60 2,60
Avanza Pension 2,50 2,50
Franklin Templeton 2,40 2,40
Carl Erik Norman 1,60 1,60
Schroders 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2019-02-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
23,00
Balanslikviditet
6,13
Räntabilitet totalt kapital %
21,00
Kassalikviditet
6,13
Ändring eget kapital %
28,00
Soliditet %
92,00
Ändring totalt kapital %
0,30
Kapitalomsättningshast.
0,52
Bruttomarginal %
73,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
40,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
41,00
Andel utdelad vinst %
50,00