Om bolaget (TETY)

Tethys Oil

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,61 %
 • Utv. idag SEK
  -2,10 SEK
 • Köp
  78,30
 • Sälj
  78,40
 • Senast
  78,40
 • Högst
  80,55
 • Lägst
  78,00
 • Antal
  136 464
 • Tid
  13:53:31

Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion överstigande 9 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike

VD
Magnus Nordin
Ordförande
Geoffrey Turbott
Hemsida
www.tethysoil...
Bransch
Energi
Börsvärde
2 916 575 187 SEK
Tethys Oil
35 896 310 aktier
Totalt
35 896 310 aktier
Introdatum
2004-04-06

Kommande händelser

2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-05-16
Ordinarie utdelning Tethys Oil
 • Utdelning/aktie: 1,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: 2019-05-22
2019-08-13
Delårsrapport
2019-11-05
Delårsrapport
2019-11-15
Ordinarie utdelning Tethys Oil
 • Utdelning/aktie: 1,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-15
 • Utdelningsdag: 2019-11-21

Tidigare händelser

2019-02-12
Årsrapport
2018-11-13
Ordinarie utdelning Tethys Oil
 • Utdelning/aktie: 1,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-13
 • Utdelningsdag: 2018-11-19
2018-11-06
Delårsrapport
2018-08-14
Delårsrapport
2018-05-15
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TETY-IL
 • Noteringsperiod: 2018-05-15 - 2018-05-25
2018-05-11
Ordinarie utdelning Tethys Oil
 • Utdelning/aktie: 0,94 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-11
 • Utdelningsdag: 2018-05-17
2018-05-11
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,00
 • Handlas utan rätt: 2018-05-11
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-11
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-05-11
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-11
Distribution av värdepapper Tethys Oil
 • Utdelning/aktie: 3,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-11
 • Utdelningsdag: -
2018-05-09
Bolagsstämma
2018-05-08
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 019 313 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 565 442 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 1 565 442 000
Kassa och bank 346 592 000
Summa omsättningstillgångar 453 871 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 885 628 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 75 095 000
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 58 591 000
Årets resultat 273 148 000
Total fakturering 984 487 000
Rörelseresultat 316 884 000
Summa finansnetto -43 737 000
Resultat efter finansiella poster 273 148 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-10-31
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %
2018-10-26
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: 21 280
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,01 %
2018-10-09
 • Vem: Templeton Investment Counsel, LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 4,95 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,18 1,58 7,13 12,35 7,16
Africa Energy Corp -2,25 1,16 -4,40 38,10 -
Africa Oil -1,22 -0,78 11,25 15,96 13,52
African Petroleum Corporation -6,04 -20,25 -16,02 -4,91 -38,77
Akastor -0,15 -2,62 0,45 7,40 -16,50
Aker BP -3,90 -3,15 -3,02 6,03 11,64
Aker Solutions -3,21 -0,76 -0,76 -6,58 -16,56
Archer -3,78 2,19 8,95 12,68 -41,11
Atlantic Petroleum 0,00 0,00 -9,81 12,87 10,92
Atlantic Petroleum 1,23 -0,60 0,61 14,58 13,01
Awilco Drilling -2,90 -1,63 -6,81 7,50 -30,00
Ägare Kapital % Röster %
Lansdowne Partners Aus... 10,10 10,10
Franklin Templeton 5,00 5,00
SEB Fonder 4,50 4,50
Magnus Nordin 4,10 4,10
Grandeur Peak Global A... 3,40 3,40
Liontrust 2,60 2,60
WEALINS S.A. 1,70 1,70
Carl Erik Norman 1,60 1,60
Russell Investments 1,60 1,60
Avanza Pension 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
25,08
Balanslikviditet
3,99
Räntabilitet totalt kapital %
23,20
Kassalikviditet
3,99
Ändring eget kapital %
17,11
Soliditet %
91,83
Ändring totalt kapital %
19,08
Kapitalomsättningshast.
0,59
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
38,59
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
39,54
Andel utdelad vinst %
12,87