Om bolaget (WAYS)

Waystream Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,30
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  17:29:42

Waystream Holding

Waystream Holding utvecklar och säljer fiberbaserad bredbandsutrustning, vilket främst innefattar switchlösningar och intelligenta routrar. Lösningar som levereras inkluderar realtidsövervakning, Punkt-till-Punkt (PtP)-, SDN och MPC lösningar. Utöver kärnverksamheten erbjuder bolaget tillhörande teknisk support, utbildning och teknisk rådgivning. Bolaget har rötter inom PacketFront-gruppen men avknoppades under 2012 som separat bolag. Huvudkontoret ligger i Kista.
VD
Susanne Torrbacka (tf)
Ordförande
Matthias Trygg
Hemsida
https://www.w...
Bransch
Teknik
Börsvärde
34 699 980 SEK
Waystream Holding
7 798 828 aktier
Totalt
8 069 763 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-13
Årsrapport
2020-04-23
Delårsrapport
2020-05-20
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2019-09-03
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: WAYS-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-09-03 - 2019-10-07
2019-10-01
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 3,14
 • Handlas utan rätt: 2019-10-01
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-08-29
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:10
 • Betalt/aktie: 3,14
 • Handlas utan rätt: 2019-08-29
 • Tidsperiod: 2019-09-03 - 2019-09-17
 • Likviddag: -
2019-09-03
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: WAYS-TR
 • Noteringsperiod: 2019-09-03 - 2019-09-13
2019-08-22
Delårsrapport
2019-05-21
Ordinarie utdelning Waystream Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-21
 • Utdelningsdag: -
2019-05-20
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,97 -0,72 0,96 4,37 21,80
01 Communique Laboratory Inc -4,76 -9,09 -9,09 33,33 17,65
21Vianet Group Inc -1,44 -6,20 55,76 26,45 17,75
24SevenOffice 1,92 1,92 46,01 60,61 230,42
3D Systems Corp -3,23 -3,97 26,90 32,21 2,25
8x8 Inc -3,40 -9,16 5,34 -2,37 -3,06
9F Inc 0,11 0,11 0,11 -18,99 -
A10 Networks Inc -0,70 -2,22 0,71 7,95 7,13
AAC Clyde Space 1,05 7,57 -5,11 2,33 26,27
Absolicon -1,66 4,21 15,12 1,02 44,17
Absolute Software Corp 0,33 0,55 4,72 18,64 10,98
Ägare Kapital % Röster %
Fiber Access Management 17,20 17,20
Severin Invest AB 11,90 11,90
Robert Idegren Holding AB 10,00 10,00
Nordnet Pensionsförsäk... 9,60 9,60
Dahltec AB 9,50 9,50
Försäkringsaktiebolage... 8,00 8,00
MH Köhler Invest AB 4,20 4,20
Stefan Tegenfalk Inves... 3,40 3,40
Ulti AB 2,70 2,70
Panday, Rustan 2,00 2,00
Datum för årsredovisning
2019-10-24
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-108,00
Balanslikviditet
0,72
Räntabilitet totalt kapital %
-55,00
Kassalikviditet
0,54
Ändring eget kapital %
-43,00
Soliditet %
50,00
Ändring totalt kapital %
-0,28
Kapitalomsättningshast.
1,23
Bruttomarginal %
69,00
Varulagrets oms. hast.
0,07
Rörelsemarginal %
-44,00
Kundfordringar oms. hast.
0,11
Nettomarginal %
-45,00
Andel utdelad vinst %
-