Om bolaget (MINEST)

Minesto

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,38 %
 • Utv. idag SEK
  +0,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  29,45
 • Högst
  29,85
 • Lägst
  28,50
 • Antal
  273 696
 • Tid
  17:29:50

Minesto

Minesto är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom den marina sektorn, där produkten Deep Green används för att utvinna energi från långsamma tidvatten- och havsströmmar. Idag innehas verksamhet främst inom den europeiska marknaden. Bolaget kom till under 2007 som en avknoppning från Saab och har idag sitt huvudkontor i Västra Frölunda.
VD
Martin Edlund
Ordförande
Jonas Millqvist
Hemsida
https://mines...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
3 735 189 941 SEK
Minesto
128 359 513 aktier
Totalt
128 577 967 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-03-18
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-10-22
Delårsrapport
2020-08-20
Delårsrapport
2020-06-29
Bolagsstämma
2020-06-10
Ordinarie utdelning Minesto
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-10
 • Utdelningsdag: -
2020-04-23
Delårsrapport
2020-03-19
Årsrapport
2019-11-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
A2A SpA 1,58 -0,52 -4,58 -9,09 -31,20
AES Corp 1,22 3,77 16,33 31,68 20,47
ALLETE Inc 0,77 3,53 9,88 -6,11 -35,88
Acea SpA -0,06 -2,94 -3,22 0,18 -1,89
Aega 5,08 1,64 3,33 58,97 45,31
Algonquin Power & Utilities Corp 0,58 -0,13 12,69 17,23 12,77
Algonquin Power & Utilities Corp 0,54 -0,43 10,72 14,84 13,33
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 2,82 7,44 7,56 -2,27
Alliant Energy Corp 0,37 3,24 13,73 6,38 5,67
AltaGas Ltd -1,03 4,87 4,81 1,41 -10,96
Ägare Kapital % Röster %
BGA Invest AB 27,60 27,60
Midroc New Technology AB 19,40 19,40
Avanza Pension 4,60 4,60
Nordnet Pensionsförsäk... 2,40 2,40
Stiftelsen Chalmers Te... 1,10 1,10
Benny Bengtsson 0,50 0,50
JRS Asset Management 0,50 0,50
Sune Törnquist 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2020-03-19
Räntetäckningsgrad
-29 173,02
Räntabilitet eget kapital %
-31,80
Balanslikviditet
666,29
Räntabilitet totalt kapital %
-29,37
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
31,06
Soliditet %
93,03
Ändring totalt kapital %
32,05
Kapitalomsättningshast.
8,34
Bruttomarginal %
70,06
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-354,70
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-352,12
Andel utdelad vinst %
0,00