Om bolaget (BRE2)

Bredband2 i Skandinavien

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,75 %
 • Utv. idag SEK
  -0,026 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,920
 • Högst
  0,945
 • Lägst
  0,913
 • Antal
  403 537
 • Tid
  17:29:31

Bredband2

Bredband2 är en bredbandsoperatör. Bolaget erbjuder helhetslösningar i allt som berör bredband, fast- och mobilt telefoni, samt IP lösningar. Störst specialisering sker inom erbjudandet av optisk fiber i lokala nätverk (LAN), främst till privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar. Utöver erbjuder bolaget lösningar inom brandväggar och antivirussystem.
VD
Daniel Krook
Ordförande
Anders Lövgren
Hemsida
http://www.br...
Bransch
Kommunikation
Börsvärde
663 147 558 SEK
Bredband2 i Skandinavien
701 001 647 aktier
Totalt
701 001 647 aktier
Introdatum
2000-02-10

Kommande händelser

2019-07-25
Delårsrapport
2019-11-06
Delårsrapport
2020-02-06
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-02
Delårsrapport
2019-03-20
Ordinarie utdelning Bredband2 i Skandinavien
 • Utdelning/aktie: 0,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-20
 • Utdelningsdag: 2019-03-26
2019-03-19
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-07-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Kommunikation)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,14 -0,02 2,58 -1,03 5,01
1&1 Drillisch AG 0,00 -2,70 10,60 -10,15 -39,36
A3 Allmänna IT- och Telekom. 2,41 -0,67 3,47 -6,88 6,43
Altice Europe NV 3,21 7,16 11,16 32,02 2,29
Bahnhof B -0,45 -5,51 -3,46 -6,89 -31,91
Challenger Mobile B 9,80 9,80 0,00 -13,85 -20,00
DNA Oyj -0,29 -0,29 -0,48 -1,41 12,58
Deutsche Telekom AG -0,46 -3,18 -2,43 0,08 9,10
Elisa Oyj -0,75 -5,36 -2,66 9,54 13,55
Ice Group 0,00 -1,94 14,89 - -
freenet AG -0,16 -1,64 2,78 -15,03 -22,89
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-02
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,86
Balanslikviditet
0,98
Räntabilitet totalt kapital %
0,15
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-0,54
Soliditet %
0,17
Ändring totalt kapital %
-0,08
Kapitalomsättningshast.
2,27
Bruttomarginal %
0,35
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
0,06
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,07
Andel utdelad vinst %
-