Om bolaget (BRE2)

Bredband2 i Skandinavien

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,79 %
 • Utv. idag SEK
  -0,018 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,990
 • Högst
  1,016
 • Lägst
  0,975
 • Antal
  1 078 806
 • Tid
  17:29:59

Bredband2

Bredband2 är en svensk operatör av öppna fibernät. Bolaget finns för närvarande i cirka 400 öppna stadsnät samt ett antal bostadsfastigheter. Försäljning av privattjänster sker under varumärket Bredband2, och innefattar internetuppkoppling (Internet, TV och telefoni), IP-telefoni, video-on-demand, lagring och backup och säkerhetslösningar. Bolaget levererar även tjänster till företagskunder.

VD
Daniel Krook
Ordförande
Anders Lövgren
Hemsida
www.bredband2.se
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
706 609 660 SEK
Bredband2 i Skandinavien
701 001 647 aktier
Totalt
701 001 647 aktier
Introdatum
2000-02-10

Kommande händelser

2019-07-25
Delårsrapport
2019-11-06
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-02
Delårsrapport
2019-03-20
Ordinarie utdelning Bredband2 i Skandinavien
 • Utdelning/aktie: 0,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-20
 • Utdelningsdag: 2019-03-26
2019-03-19
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-07-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
321 117 000
Immateriella anläggningstillgångar 79 155 000
Materiella anläggningstillgångar 40 655 000
Finansiella anläggningstillgångar 3 376 000
Summa anläggningstillgångar 123 186 000
Kassa och bank 100 657 000
Summa omsättningstillgångar 197 931 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 127 895 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 4 526 000
Kortfristiga skulder 188 696 000
Årets resultat 33 427 000
Total fakturering 526 871 000
Rörelseresultat 43 493 000
Summa finansnetto 302 000
Resultat efter finansiella poster 43 795 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ALLGON B 0,92 -1,79 14,06 50,00 7,35
Acconeer 1,84 -0,55 -9,36 -15,86 -15,15
Addnode Group B 0,35 -3,34 3,96 16,53 70,00
Advenica AB 18,12 15,60 11,18 -5,50 -70,47
Agillic 2,71 3,52 -6,69 -7,02 -24,07
Alcadon Group -1,08 -1,08 -5,17 -3,85 -47,12
Anoto Group 2,56 -1,57 -16,81 -60,47 -72,97
Arbona A 0,00 0,95 -7,83 -11,67 -4,50
Arbona B 0,00 11,65 -3,36 -9,45 33,72
Artificial Solutions Intern. 1,40 7,41 23,93 -46,30 -56,55
Ägare Kapital % Röster %
Anders Lövgren 16,20 16,20
Dan Örjan Berglund 13,30 13,30
Leif Danielsson 12,90 12,90
Ulf Östberg 3,80 3,80
Veralda Investment Ltd 2,40 2,40
Avanza Pension 2,30 2,30
Daniel Krook 2,00 2,00
Pelagus Konsult AB 1,70 1,70
Nordnet Pensionsförsäk... 1,40 1,40
Ph. Lindstedt AB 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
31,86
Balanslikviditet
0,95
Räntabilitet totalt kapital %
13,38
Kassalikviditet
0,95
Ändring eget kapital %
-42,76
Soliditet %
24,73
Ändring totalt kapital %
-7,81
Kapitalomsättningshast.
1,94
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
6,85
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,34
Andel utdelad vinst %
109,42