Om bolaget (HAMLET B)

Hamlet Pharma B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,29 %
 • Utv. idag SEK
  -0,15 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  6,41
 • Högst
  6,66
 • Lägst
  6,15
 • Antal
  115 958
 • Tid
  17:29:54

Hamlet Pharma

Hamlet Pharma är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Studier görs idag på fall som berör blåscancer, och bolaget avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer.
VD
Mats Persson
Ordförande
Catharina Svanborg
Hemsida
https://hamle...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
713 473 334 SEK
Hamlet Pharma B
108 761 179 aktier
Totalt
108 761 179 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-02-25
Delårsrapport
2022-05-20
Delårsrapport
2022-08-26
Årsrapport
2022-11-11
Delårsrapport
2022-11-24
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-11-26
Ordinarie utdelning Hamlet Pharma B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-26
 • Utdelningsdag: -
2021-11-25
Bolagsstämma
2021-11-11
Delårsrapport
2021-08-27
Årsrapport
2021-06-17
Extra bolagsstämma
2021-05-21
Delårsrapport
2021-03-02
Extra bolagsstämma
2021-02-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,99 1,96 -1,69 -3,89 19,81
10X Genomics Inc -2,08 -11,64 -24,00 -29,30 -9,22
111 Inc 0,00 -18,75 -39,53 -59,38 -51,93
1Life Healthcare Inc 11,98 8,61 -24,46 -29,57 -51,03
22nd Century Group Inc 0,86 -6,75 -20,88 -30,47 49,68
23andMe Holding Co. 3,01 -3,67 -40,35 -3,43 -
2cureX -2,35 -3,55 -5,87 -13,16 -16,94
4D Molecular Therapeutics Inc -1,36 -2,30 -8,84 -34,12 -
4D Pharma PLC -3,19 5,81 -27,20 -29,85 -
9 Meters Biopharma Inc -3,63 -14,00 -27,28 -32,75 6,27
908 Devices Inc. 5,96 2,21 -35,17 -37,05 -
Ägare Kapital % Röster %
Catharina Svanborg 50,13 83,22
Avanza Pension 4,57 1,16
Nordnet Pensionsförsäk... 4,52 1,07
Hans Nygren 1,81 0,43
Rolf Karlsson 1,78 0,60
Livförsäkringsbolaget... 0,81 0,20
Olle Jönsson 0,63 0,15
Fredrik Herslow 0,60 0,23
Swedbank Försäkring 0,55 0,13
Handelsbanken Liv Förs... 0,27 0,07
Datum för årsredovisning
2021-08-27
Räntetäckningsgrad
-3 425,57
Räntabilitet eget kapital %
-272,40
Balanslikviditet
127,48
Räntabilitet totalt kapital %
-60,59
Kassalikviditet
127,48
Ändring eget kapital %
-73,71
Soliditet %
21,61
Ändring totalt kapital %
-12,43
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
0,00