Om bolaget (HAMLET B)

Hamlet Pharma B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +13,31 %
 • Utv. idag SEK
  +0,95 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  8,09
 • Högst
  8,09
 • Lägst
  7,20
 • Antal
  156 721
 • Tid
  17:29:39

Hamlet Pharma

Hamlet Pharma bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Studier görs idag på fall som berör blåscancer, och bolaget avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer.
VD
Mats Persson
Ordförande
Catharina Svanborg
Hemsida
http://hamlet...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
720 245 336 SEK
Hamlet Pharma B
100 874 697 aktier
Totalt
100 874 697 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-27
Årsrapport
2021-11-11
Delårsrapport
2021-11-25
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-06-17
Extra bolagsstämma
2021-05-21
Delårsrapport
2021-03-02
Extra bolagsstämma
2021-02-26
Delårsrapport
2020-11-27
Ordinarie utdelning Hamlet Pharma B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: -
2020-11-26
Bolagsstämma
2020-11-12
Delårsrapport
2020-08-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,28 -0,08 1,15 3,95 38,23
10X Genomics Inc -1,99 -0,69 18,74 16,65 124,13
111 Inc 3,42 1,00 1,79 -36,94 42,10
1Life Healthcare Inc -0,60 2,63 4,87 -10,50 8,78
22nd Century Group Inc 3,52 6,09 0,64 57,72 512,12
23Andme Holding Co 1,00 - - - -
2cureX -2,07 -1,47 -21,47 -17,00 -1,17
4D Molecular Therapeutics Inc -11,90 -13,72 -17,19 -45,47 -
4D Pharma PLC -3,05 -1,59 -6,39 - -
9 Meters Biopharma Inc 3,70 -1,41 17,65 6,87 159,76
908 Devices Inc. 0,73 -3,89 4,19 -13,22 -
Ägare Kapital % Röster %
Catharina Svanborg 50,19 50,19
Nordnet Pensionsförsäk... 5,35 5,51
Hans Nygren 1,87 1,87
FV Group AB 1,78 1,78
Avanza Pension 1,60 0,32
Fredrik Herslow 0,84 0,86
Swedbank Försäkring 0,56 0,56
Livförsäkringsbolaget... 0,29 0,06
Handelsbanken Liv Förs... 0,24 0,24
Bo Göhl 0,22 0,22
Datum för årsredovisning
2021-05-21
Räntetäckningsgrad
-184 728,57
Räntabilitet eget kapital %
-373,84
Balanslikviditet
143,03
Räntabilitet totalt kapital %
-117,75
Kassalikviditet
143,03
Ändring eget kapital %
-79,59
Soliditet %
30,20
Ändring totalt kapital %
-48,71
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-