Om bolaget (HAMLET)

Hamlet Pharma

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,55 %
 • Utv. idag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  18,30
 • Sälj
  18,65
 • Senast
  18,30
 • Högst
  18,70
 • Lägst
  18,25
 • Antal
  19 063
 • Tid
  14:02:22

Hamlet Pharma

Hamlet Pharma är ett läkemedelsbolag med stark forskningsanknytning som arbetar med naturliga och biologiska substanser. Den verksamma substansen HAMLET är ett protein-lipidkomplex som kan användas vid behandling av cancer. då den dödar mer än 40 olika typer av cancerceller. Företaget avser att genomföra Fas II-studier rörandee kolon- och blåscancer.

VD
Mats Persson
Ordförande
Catharina Svanborg
Hemsida
www.hamletpha...
Bransch
-
Börsvärde
585 060 631 SEK
Hamlet Pharma
31 624 899 aktier
Totalt
31 624 899 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-17
Delårsrapport
2019-08-30
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-02-15
Delårsrapport
2018-11-23
Ordinarie utdelning Hamlet Pharma
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-23
 • Utdelningsdag: -
2018-11-22
Bolagsstämma
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-30
Årsrapport
2018-05-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
16 564 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 396 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 396 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 16 168 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 14 798 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 765 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,69 %
 • Röstandel: 4,69 %
2018-06-30
 • Vem: Catharina Svanborg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 55,10 %
 • Röstandel: 55,10 %
2018-06-30
 • Vem: Herslow & Partners AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,58 %
 • Röstandel: 2,58 %
2018-06-30
 • Vem: FV Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,96 %
 • Röstandel: 1,96 %
2018-06-30
 • Vem: Hans Nygren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,46 %
 • Röstandel: 1,46 %
2018-06-30
 • Vem: Kjell Arne Hjortsberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,32 %
 • Röstandel: 0,32 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,88 %
 • Röstandel: 2,88 %
2018-06-30
 • Vem: Livförsäkringsbolaget Skandia
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,55 %
 • Röstandel: 0,55 %
2018-06-30
 • Vem: Reijo Mattila
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,38 %
 • Röstandel: 0,38 %
2018-06-30
 • Vem: Olle Jönsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,33 %
 • Röstandel: 0,33 %
Ägare Kapital % Röster %
Catharina Svanborg 55,10 55,10
Avanza Pension 4,69 4,69
Nordnet Pensionsförsäk... 2,88 2,88
Herslow & Partners AB 2,58 2,58
FV Group AB 1,96 1,96
Hans Nygren 1,46 1,46
Livförsäkringsbolaget... 0,55 0,55
Reijo Mattila 0,38 0,38
Olle Jönsson 0,33 0,33
Kjell Arne Hjortsberg 0,32 0,32
Datum för årsredovisning
2018-06-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-71,03
Balanslikviditet
9,16
Räntabilitet totalt kapital %
-65,86
Kassalikviditet
9,16
Ändring eget kapital %
-52,41
Soliditet %
89,34
Ändring totalt kapital %
-49,70
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-