Om bolaget (HAMLET)

Hamlet Pharma

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +10,78 %
 • Utv. i dag SEK
  +1,10 SEK
 • Köp
  10,85
 • Sälj
  11,35
 • Senast
  11,30
 • Högst
  11,45
 • Lägst
  10,20
 • Antal
  16 758
 • Tid
  15:49:22

Hamlet Pharma

Hamlet Pharma är ett läkemedelsbolag med stark forskningsanknytning som arbetar med naturliga och biologiska substanser. Den verksamma substansen HAMLET är ett protein-lipidkomplex som kan användas vid behandling av cancer. då den dödar mer än 40 olika typer av cancerceller. Företaget avser att genomföra Fas II-studier rörandee kolon- och blåscancer.

VD
Mats Persson
Ordförande
Catharina Svanborg
Hemsida
www.hamletpha...
Bransch
-
Börsvärde
312 373 969 SEK
Hamlet Pharma
30 624 899 aktier
Totalt
30 624 899 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-22
Bolagsstämma
2018-11-23
Ordinarie utdelning Hamlet Pharma
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-23
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-30
Årsrapport
2018-05-18
Delårsrapport
2018-02-16
Delårsrapport
2017-11-10
Ordinarie utdelning Hamlet Pharma
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-11-10
 • Utdelningsdag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
16 564 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 396 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 396 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 16 168 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 14 798 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 765 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,69 %
 • Röstandel: 4,69 %
2018-06-30
 • Vem: Catharina Svanborg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 55,10 %
 • Röstandel: 55,10 %
2018-06-30
 • Vem: FV Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,96 %
 • Röstandel: 1,96 %
2018-06-30
 • Vem: Hans Nygren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,46 %
 • Röstandel: 1,46 %
2018-06-30
 • Vem: Herslow & Partners AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,58 %
 • Röstandel: 2,58 %
2018-06-30
 • Vem: Kjell Arne Hjortsberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,32 %
 • Röstandel: 0,32 %
2018-06-30
 • Vem: Livförsäkringsbolaget Skandia
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,55 %
 • Röstandel: 0,55 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,88 %
 • Röstandel: 2,88 %
2018-06-30
 • Vem: Olle Jönsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,33 %
 • Röstandel: 0,33 %
2018-06-30
 • Vem: Reijo Mattila
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,38 %
 • Röstandel: 0,38 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,64 %
 • Röstandel: 4,64 %
2017-12-31
 • Vem: F Herslow O Partners AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,08 %
 • Röstandel: 3,08 %
2017-12-31
 • Vem: Creative Invest One AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,78 %
 • Röstandel: 0,78 %
2017-12-31
 • Vem: FV Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,96 %
 • Röstandel: 1,96 %
2017-12-31
 • Vem: Hans Anders Göran Nygren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,81 %
 • Röstandel: 0,81 %
2017-12-31
 • Vem: Kjell Arne Hjortsberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,32 %
 • Röstandel: 0,32 %
2017-12-31
 • Vem: Linnane Pharma AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 55,10 %
 • Röstandel: 55,10 %
2017-12-31
 • Vem: Swedbank Försäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,31 %
 • Röstandel: 0,31 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,90 %
 • Röstandel: 2,90 %
2017-12-31
 • Vem: Reijo Mattila
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,39 %
 • Röstandel: 0,39 %
Ägare Kapital % Röster %
Catharina Svanborg 55,10 55,10
Avanza Pension 4,69 4,69
Nordnet Pensionsförsäk... 2,88 2,88
Herslow & Partners AB 2,58 2,58
FV Group AB 1,96 1,96
Hans Nygren 1,46 1,46
Livförsäkringsbolaget... 0,55 0,55
Reijo Mattila 0,38 0,38
Olle Jönsson 0,33 0,33
Kjell Arne Hjortsberg 0,32 0,32
Datum för årsredovisning
2018-06-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-71,03
Balanslikviditet
9,16
Räntabilitet totalt kapital %
-65,86
Kassalikviditet
9,16
Ändring eget kapital %
-52,41
Soliditet %
89,34
Ändring totalt kapital %
-49,70
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-