Om bolaget (HAMLET)

Hamlet Pharma

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,97 %
 • Utv. idag SEK
  -0,70 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  22,90
 • Högst
  24,45
 • Lägst
  22,85
 • Antal
  77 153
 • Tid
  17:29:36

Hamlet Pharma

Hamlet Pharma bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Studier görs idag på fall som berör blåscancer, och bolaget avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer.
VD
Mats Persson
Ordförande
Catharina Svanborg
Hemsida
http://www.ha...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
793 547 616 SEK
Hamlet Pharma
33 624 899 aktier
Totalt
33 624 899 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-08-28
Årsrapport
2020-11-12
Delårsrapport
2020-11-26
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-05-22
Delårsrapport
2020-02-28
Delårsrapport
2019-11-22
Ordinarie utdelning Hamlet Pharma
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-22
 • Utdelningsdag: -
2019-11-21
Bolagsstämma
2019-11-08
Delårsrapport
2019-08-30
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,49 0,15 2,18 11,88 14,19
10X Genomics Inc 0,50 -2,50 6,08 16,48 -
111 Inc 0,93 3,16 -2,69 -13,07 98,78
1Life Healthcare Inc -2,07 -2,10 -29,34 20,26 -
22nd Century Group Inc 0,47 -5,26 -3,03 -10,61 -61,43
2cureX 1,88 -3,56 7,43 66,92 34,37
9 Meters Biopharma Inc 1,34 4,49 -7,44 -7,19 -
ABIOMED Inc -2,83 -2,04 14,15 61,41 57,97
Abbott Laboratories -0,42 0,14 8,36 7,63 16,41
Abbvie Inc -0,36 -3,48 -4,32 10,21 41,16
Abeona Therapeutics Inc 2,10 -1,02 -2,67 8,55 26,96
Ägare Kapital % Röster %
Catharina Svanborg 50,19 50,19
Nordnet Pensionsförsäk... 7,72 7,72
Avanza Pension 4,31 4,31
FV Group AB 1,78 1,78
Hans Nygren 1,56 1,56
Fredrik Herslow 1,19 1,19
Livförsäkringsbolaget... 0,83 0,83
Olle Jönsson 0,62 0,62
Swedbank Försäkring 0,51 0,51
Daniel Åberg 0,30 0,30
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-