Om bolaget (KLAR)

Klaria Pharma Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,02 %
 • Utv. idag SEK
  +0,09 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  8,89
 • Högst
  9,20
 • Lägst
  8,55
 • Antal
  72 074
 • Tid
  17:29:58

Klaria Pharma Holding

Klaria Pharma Holding är ett läkemedelsbolag. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla och kommersialisera lösningar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Tekniken utgår ifrån bolagets drug-delivery plattform, där produkten består av alginatbaserad polymerfilm. Filmen fästs i patientens munslemhinna vilket möjliggör snabbare distribution av läkemedel i kroppen. Huvudkontoret ligger i Uppsala.
VD
Jesper Wiklund
Ordförande
Fredrik Hübinette
Hemsida
https://www.k...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
455 912 855 SEK
Klaria Pharma Holding
51 808 279 aktier
Totalt
51 808 279 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-19
Delårsrapport
2021-10-28
Delårsrapport
2022-02-10
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-21
Delårsrapport
2021-03-18
Bolagsstämma
2021-03-08
Ordinarie utdelning Klaria Pharma Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-08
 • Utdelningsdag: -
2021-02-12
Årsrapport
2020-11-26
Delårsrapport
2020-11-02
Extra bolagsstämma
2020-08-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,28 -0,08 1,15 3,95 38,23
10X Genomics Inc -1,41 -0,10 19,44 17,34 125,45
111 Inc 3,87 1,45 2,24 -36,67 42,72
1Life Healthcare Inc -0,95 2,28 4,51 -10,81 8,41
22nd Century Group Inc 3,30 5,87 0,43 57,38 510,82
23Andme Holding Co 0,58 - - - -
2cureX -2,07 -1,47 -21,47 -17,00 -1,17
4D Molecular Therapeutics Inc -12,11 -13,91 -17,37 -45,59 -
4D Pharma PLC -3,05 -1,59 -6,39 - -
9 Meters Biopharma Inc 2,96 -2,11 16,81 6,11 157,90
908 Devices Inc. -0,60 -5,16 2,81 -14,37 -
Ägare Kapital % Röster %
Ålandsbanken 16,60 16,60
Fredrik Hübinette 8,10 8,10
Banque Pictet & CIE 7,40 7,40
Six Sis AG, Schweiz 6,70 6,70
Skandinaviska Enskilda... 2,70 2,70
Banque Internationale... 2,50 2,50
Deutsche Bank 2,50 2,50
Bo Millstam 2,30 2,30
Avanza Pensionsförsäkring 2,20 2,20
Nordnet Pensionsförsäk... 1,80 1,80
Datum för årsredovisning
2021-05-21
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-16,59
Balanslikviditet
246,32
Räntabilitet totalt kapital %
-16,15
Kassalikviditet
246,32
Ändring eget kapital %
27,00
Soliditet %
86,18
Ändring totalt kapital %
14,78
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-