Om bolaget (KLAR)

Klaria Pharma Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,32 %
 • Utv. idag SEK
  +0,36 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  8,70
 • Högst
  8,70
 • Lägst
  8,22
 • Antal
  2 381
 • Tid
  17:29:32

Klaria Pharma Holding

Klaria Pharma är ett läkemedelsbolag. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla och kommersialisera lösningar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Tekniken utgår ifrån bolagets drug-delivery plattform, där produkten består av alginatbaserad polymerfilm. Filmen fästs i patientens munslemhinna vilket möjliggör snabbare distribution av läkemedel i kroppen. Huvudkontoret ligger i Uppsala.
VD
Scott Boyer
Ordförande
Björn Littorin
Hemsida
http://www.kl...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
256 805 280 SEK
Klaria Pharma Holding
30 792 000 aktier
Totalt
30 792 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-28
Delårsrapport
2020-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-04-29
Ordinarie utdelning Klaria Pharma Holding
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: -
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-21
Årsrapport
2018-11-27
Delårsrapport
2018-08-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,58 -0,79 -6,82 -5,94 -5,70
2cureX -2,22 -4,64 0,98 -8,33 -5,75
A1M Pharma 6,61 5,70 -16,44 71,76 -62,97
AAC Holdings Inc 0,00 -30,64 -47,37 -64,50 -94,09
AC Immune SA 4,67 -3,06 -3,93 4,67 -38,51
ACADIA Pharmaceuticals Inc 2,03 -0,80 12,67 15,39 122,63
AbbVie Inc 2,38 -1,77 -6,83 -18,95 -34,42
Abbott Laboratories 1,11 -2,07 2,00 10,70 32,15
Abeona Therapeutics Inc 1,38 -4,35 -44,58 -70,43 -83,88
Abiomed Inc 0,49 0,96 -23,94 -26,37 -47,69
Acadia Healthcare Company Inc 0,58 -4,28 -15,92 -16,02 -29,04
Ägare Kapital % Röster %
JP Morgan Bank Luxembourg 33,10 33,10
UBS AG Zürich 14,60 14,60
Fredrik Hübinette 12,90 12,90
Svenska Handelsbanken AB 6,90 6,90
Banque Internationale... 4,10 4,10
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-28,00
Balanslikviditet
0,82
Räntabilitet totalt kapital %
-24,00
Kassalikviditet
0,82
Ändring eget kapital %
-38,00
Soliditet %
88,00
Ändring totalt kapital %
-0,31
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
70,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-668,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-668,00
Andel utdelad vinst %
-