Om bolaget (KLAR)

Klaria Pharma Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +11,24 %
 • Utv. idag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  9,90
 • Högst
  11,00
 • Lägst
  9,50
 • Antal
  45 109
 • Tid
  17:29:45

Klaria Pharma Hold.

Klaria utvecklar och kommersialiserar produkter inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Företagets verksamhet baseras på en patenterad drug delivery-plattform i form av en alginatbaserad polymerfilm. Företaget använder väl beprövade substanser i kombination med plattformen när nya produkter utvecklas.

VD
Scott Boyer
Ordförande
Björn Littorin
Hemsida
www.klaria.com
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
274 048 800 SEK
Klaria Pharma Holding
30 792 000 aktier
Totalt
30 792 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-23
Delårsrapport
2019-08-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-29
Ordinarie utdelning Klaria Pharma Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: -
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-21
Årsrapport
2018-11-27
Delårsrapport
2018-10-15
Extra bolagsstämma
2018-08-28
Delårsrapport
2018-05-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
155 870 000
Immateriella anläggningstillgångar 137 699 000
Materiella anläggningstillgångar 93 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 137 792 000
Kassa och bank 17 098 000
Summa omsättningstillgångar 18 078 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 153 521 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2 349 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,16 -3,36 -6,64 -1,74 -2,55
2cureX -0,58 1,19 7,59 4,42 123,98
A1M Pharma -0,46 0,00 2,86 -6,90 -73,59
ADDvise Group A -3,07 -4,82 -21,78 -16,84 -26,51
ADDvise Group B 0,66 3,40 1,33 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 0,67 8,38 39,76 45,73 46,58
Acarix -3,51 -1,12 16,40 0,69 -52,07
Active Biotech -3,15 -2,54 -8,08 -19,42 10,04
AddLife B -2,60 2,34 6,07 25,96 35,75
AdderaCare -2,11 -3,38 3,05 48,21 -5,82
Aino Health -4,55 -5,73 -11,35 104,89 -30,78
Ägare Kapital % Röster %
JP Morgan Bank Luxembourg 33,11 33,11
UBS Switzerland AG/Cli... 14,63 14,63
Fredrik Hübinette 12,87 12,87
Svenska Handelsbanken AB 6,87 6,87
Banque Internationale... 4,06 4,06
Six Sis AG, Schweiz 2,43 2,43
Boyer, Charles Scott 2,35 2,35
Bo Millstam 2,01 2,01
Mats Eriksson 1,96 1,96
Nordnet Pensionsförsäk... 1,72 1,72
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-22,00
Balanslikviditet
0,83
Räntabilitet totalt kapital %
-20,83
Kassalikviditet
0,83
Ändring eget kapital %
-38,31
Soliditet %
89,13
Ändring totalt kapital %
-31,83
Kapitalomsättningshast.
0,01
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-3 320,32
Kundfordringar oms. hast.
0,51
Nettomarginal %
-3 321,90
Andel utdelad vinst %
-