Om bolaget (BRAV)

Bravida Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,71 %
 • Utv. idag SEK
  +1,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  83,50
 • Högst
  83,85
 • Lägst
  81,95
 • Antal
  145 494
 • Tid
  17:29:42

Bravida Holding

Bravida Holding är en koncern inriktad mot att erbjuda helhetslösningar inom installation och service för fastigheter. Fokus ligger på att erbjuda tjänster inom el, värme, sanitet och ventilation. Utöver innehar även Bravida specialistkompetens inom brandskydd, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Mattias Johansson
Ordförande
Fredrik Arp
Hemsida
https://www.b...
Bransch
Industri
Börsvärde
16 692 292 695 SEK
Bravida Holding
202 625 490 aktier
Totalt
203 316 598 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-06
Delårsrapport
2020-02-13
Årsrapport
2020-05-08
Delårsrapport
2020-07-17
Delårsrapport
2020-11-06
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-06-03
Extra bolagsstämma
2019-05-07
Delårsrapport
2019-04-29
Ordinarie utdelning Bravida Holding
 • Utdelning/aktie: 2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-24
 • Vem: Mawer Investment Management Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,03 %
 • Röstandel: 10,06 %
2018-12-31
 • Vem: Capital Group
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,50 %
 • Röstandel: 9,60 %
2018-12-31
 • Vem: Crux Asset Management Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,00 %
 • Röstandel: 3,10 %
2018-12-31
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,80 %
 • Röstandel: 6,80 %
2018-12-31
 • Vem: SEB Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,20 %
 • Röstandel: 3,20 %
2018-12-31
 • Vem: Lannebo Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,80 %
 • Röstandel: 7,80 %
2018-12-31
 • Vem: Swedbank Robur Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,90 %
 • Röstandel: 7,90 %
2018-12-31
 • Vem: Mawer Investment Management
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,70 %
 • Röstandel: 8,80 %
2018-10-31
 • Vem: Capital Group
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,80 %
 • Röstandel: 7,90 %
2018-10-31
 • Vem: Mawer Investment Management
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,50 %
 • Röstandel: 8,50 %
2018-10-31
 • Vem: Lannebo Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,50 %
 • Röstandel: 7,60 %
2018-10-31
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,80 %
 • Röstandel: 6,80 %
2018-10-31
 • Vem: SEB Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,20 %
 • Röstandel: 4,20 %
2018-10-31
 • Vem: Swedbank Robur Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,60 %
 • Röstandel: 7,60 %
2018-10-31
 • Vem: Vanguard
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,90 %
 • Röstandel: 4,00 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 2,89 -3,86 -3,71 -5,75
2020 Bulkers 4,00 3,59 -1,27 - -
3M Co 1,29 2,79 -5,52 -2,50 -20,69
51job Inc -1,92 8,78 -11,22 -1,56 -2,99
A. O. Smith Corp 1,45 4,44 7,50 5,04 -20,78
A.P. Møller - Mærsk A 0,71 6,73 -2,35 -3,22 -16,99
A.P. Møller - Mærsk B 1,63 7,22 -1,47 -3,26 -17,43
AAR Corp -0,17 5,86 0,21 33,87 -8,15
Aalberts NV 1,90 0,85 -1,18 10,91 -5,91
Aallon Group Oyj 1,90 1,42 2,14 2,14 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 1,93 7,13 6,19 4,32 -18,29
Ägare Kapital % Röster %
Mawer Investment Manag... 8,50 8,50
Capital Group 7,80 7,90
Swedbank Robur 7,60 7,60
Lannebo Fonder 7,50 7,60
Fjärde AP-fonden 6,80 6,80
SEB Fonder inkl. Lux 4,20 4,20
Vanguard 3,90 4,00
Crux Asset Management... 3,00 3,10
AFA Försäkring 2,70 2,70
JP Morgan Asset Manage... 2,20 2,20
Datum för årsredovisning
2019-07-19
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
24,00
Balanslikviditet
0,76
Räntabilitet totalt kapital %
8,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
7,00
Soliditet %
33,00
Ändring totalt kapital %
0,12
Kapitalomsättningshast.
1,28
Bruttomarginal %
14,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
6,00
Kundfordringar oms. hast.
0,16
Nettomarginal %
6,00
Andel utdelad vinst %
-