Om bolaget (BRAV)

Bravida Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,54 %
 • Utv. idag SEK
  -0,50 SEK
 • Köp
  92,85
 • Sälj
  92,95
 • Senast
  92,90
 • Högst
  95,05
 • Lägst
  92,05
 • Antal
  190 344
 • Tid
  15:54:55

Bravida Holding

Bravida Holding är en koncern inriktad mot att erbjuda helhetslösningar inom installation och service för fastigheter. Fokus ligger på att erbjuda tjänster inom el, värme, sanitet och ventilation. Utöver innehar även Bravida specialistkompetens inom brandskydd, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Mattias Johansson
Ordförande
Fredrik Arp
Hemsida
https://www.b...
Bransch
Industri
Börsvärde
18 989 770 253 SEK
Bravida Holding
202 625 490 aktier
Totalt
203 316 598 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-04-24
Bolagsstämma
2020-04-27
Ordinarie utdelning Bravida Holding
 • Utdelning/aktie: 2,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-27
 • Utdelningsdag: 2020-05-04
2020-05-08
Delårsrapport
2020-07-17
Delårsrapport
2020-11-06
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-02-13
Årsrapport
2019-11-06
Delårsrapport
2019-07-19
Delårsrapport
2019-05-07
Delårsrapport
2019-04-29
Ordinarie utdelning Bravida Holding
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-24
 • Vem: Mawer Investment Management Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,03 %
 • Röstandel: 10,06 %
Ägare Kapital % Röster %
Mawer Investment 10,10 10,20
Capital Group 7,80 7,90
Swedbank Robur 7,60 7,60
Lannebo Fonder 7,50 7,60
Fjärde AP-fonden 6,80 6,80
SEB Fonder inkl. Lux 4,20 4,20
Vanguard 3,90 4,00
Crux Asset Management... 3,00 3,10
AFA Försäkring 2,70 2,70
JP Morgan Asset Manage... 2,20 2,20
Datum för årsredovisning
2020-02-13
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,22
Balanslikviditet
0,75
Räntabilitet totalt kapital %
0,07
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,07
Soliditet %
0,34
Ändring totalt kapital %
0,15
Kapitalomsättningshast.
1,24
Bruttomarginal %
0,14
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
0,06
Kundfordringar oms. hast.
0,17
Nettomarginal %
0,06
Andel utdelad vinst %
0,51