Om bolaget (ACI)

Albertsons Companies Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,69 %
 • Utv. idag USD
  -0,99 USD
 • Köp
  35,10
 • Sälj
  37,98
 • Senast
  35,82
 • Högst
  37,83
 • Lägst
  35,55
 • Antal
  1 604 747
 • Tid
  22:00:06

Albertsons Companies

Albertsons Companies är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver verksamhet inom detalj- och partihandel och erbjuder ett brett utbud av livsmedelsprodukter. Produkterna inkluderar huvudsakligen livsmedel och medicin. Verksamheten drivs globalt via dotterbolag genom flertalet produktions- och distributionsanläggningar med störst närvaro inom Nordamerika. Kunderna består huvudsakligen av grossister samt privata aktörer.
VD
Vivek Sankaran
Ordförande
Vivek Sankaran
Hemsida
https://inves...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
17 194 867 569 USD
Albertsons Companies Inc
467 124 900 aktier
Totalt
467 124 900 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-28
Ordinarie utdelning Albertsons Companies Inc
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-28
 • Utdelningsdag: 2021-11-12
2021-10-18
Delårsrapport
2021-07-23
Ordinarie utdelning Albertsons Companies Inc
 • Utdelning/aktie: 0,10 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-23
 • Utdelningsdag: 2021-08-10
2021-08-05
Bolagsstämma
2021-07-29
Delårsrapport
2021-04-23
Ordinarie utdelning Albertsons Companies Inc
 • Utdelning/aktie: 0,10 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-23
 • Utdelningsdag: 2021-05-10
2021-04-28
Årsrapport
2021-04-26
Årsrapport
2021-01-25
Ordinarie utdelning Albertsons Companies Inc
 • Utdelning/aktie: 0,10 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-25
 • Utdelningsdag: 2021-02-10
2021-01-12
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,03 1,95 0,15 -0,50 21,29
17 Education & Technology Group Inc 6,76 -9,20 68,25 31,67 -89,47
2U Inc 3,27 -0,63 -17,02 -37,98 -32,34
AAK 1,60 4,01 0,03 -6,61 12,12
AcadeMedia 0,19 0,56 -8,78 -27,71 -31,39
Acme United Corp -2,36 -2,62 -11,69 -20,75 5,48
Adecoagro SA 3,15 6,78 -10,49 -11,07 28,98
Adtalem Global Education Inc 2,44 7,65 -5,30 -17,75 2,54
Afya Ltd 0,57 3,12 -12,78 -35,43 -42,67
AgroFresh Solutions Inc 7,10 -1,09 -12,14 -11,71 -29,02
Agtira B 7,95 11,21 62,26 207,88 204,96
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-04-28
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
122,14
Balanslikviditet
102,28
Räntabilitet totalt kapital %
4,24
Kassalikviditet
39,32
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
4,98
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
262,01
Bruttomarginal %
29,29
Varulagrets oms. hast.
6,17
Rörelsemarginal %
2,32
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
1,62
Andel utdelad vinst %
26,14