Om bolaget (JUTBK)

Jutlander Bank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag DKK
  +0,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  340,00
 • Högst
  342,00
 • Lägst
  340,00
 • Antal
  10 207
 • Tid
  16:59:57

Jutlander Bank

Jutlander Bank bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster som berör pension, bostadslån, försäkring och kapitalförvaltning. Utöver levereras olika digitala finansiella tjänster inom Cash Management. En stor del av bankens tjänster nås idag digitalt och kunderna återfinns både bland privat- och företagskunder, främst på den danska marknaden.
VD
Per Sønderup
Ordförande
Finn Hovalt Mathiassen
Hemsida
https://jutla...
Bransch
Finans
Börsvärde
2 922 870 860 DKK
Jutlander Bank
8 596 679 aktier
Totalt
8 596 679 aktier
Introdatum
2006-12-01

Kommande händelser

2021-08-23
Delårsrapport
2021-11-08
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-10
Delårsrapport
2021-03-19
Ordinarie utdelning Jutlander Bank
 • Utdelning/aktie: 3,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-19
 • Utdelningsdag: 2021-03-23
2021-03-18
Bolagsstämma
2021-02-22
Årsrapport
2020-11-09
Delårsrapport
2020-08-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,09 -0,53 1,21 4,29 36,82
180 Degree Capital Corp 0,62 0,62 0,12 9,32 43,44
1st Constitution Bancorp -1,09 -2,21 -5,29 13,66 54,67
1st Source Corp -1,55 -5,95 -4,71 -1,30 30,30
26 Capital Acquisition Corp 0,00 0,21 0,83 -0,31 -
360 DigiTech Inc 6,53 0,47 59,58 48,52 298,43
49 North Resources Inc 0,00 0,00 0,00 -21,43 -31,25
A-Mark Precious Metals Inc -2,14 1,13 -9,29 25,38 166,84
ABG Sundal Collier Holding 0,91 2,54 6,87 1,95 111,19
Aareal Bank AG -1,22 -3,15 -7,80 -11,38 17,93
Aberdeen International Inc -7,14 -13,33 30,00 -21,21 477,78
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-