Om bolaget (SAR)

Saratoga Investment Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,70 %
 • Utv. idag USD
  -0,90 USD
 • Köp
  22,91
 • Sälj
  23,63
 • Senast
  23,43
 • Högst
  24,20
 • Lägst
  23,31
 • Antal
  41 945
 • Tid
  15:46:28

Saratoga Investment

Saratoga Investment är ett closed-end bolag. Med closed-end menas en värdepappersfond med ett fast antal andelar som har alltid ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Bolagets investeringsmål är att generera både nuvarande inkomst och värdestegring genom skuld genom att främst investera i privata medelmarknadsbolag. Bolaget har sitt huvudkontor i New York, New York.
VD
Christian Oberbeck
Ordförande
Christian Oberbeck
Hemsida
http://ir.sar...
Bransch
Finans
Börsvärde
272 054 726 USD
Saratoga Investment Corp
11 181 863 aktier
Totalt
11 181 863 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-01-23
Ordinarie utdelning Saratoga Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,56 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-23
 • Utdelningsdag: 2020-02-06
2019-10-09
Delårsrapport
2019-09-12
Ordinarie utdelning Saratoga Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,56 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-12
 • Utdelningsdag: 2019-09-26
2019-09-26
Bolagsstämma
2019-07-10
Delårsrapport
2019-06-12
Ordinarie utdelning Saratoga Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,55 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-12
 • Utdelningsdag: 2019-06-27
2019-03-13
Ordinarie utdelning Saratoga Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,54 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-13
 • Utdelningsdag: 2019-03-28
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -3,30 -11,40 -6,80 -4,06 5,86
1347 Property Insurance Holdings Inc -0,54 -1,43 -6,76 21,85 -4,99
180 Degree Capital Corp -0,98 -6,05 -7,76 -6,05 5,21
1st Constitution Bancorp 0,41 -7,13 -10,61 -3,93 3,99
1st Source Corp 0,32 -7,68 -10,54 -15,09 -8,26
360 Finance Inc -0,51 -6,89 -16,15 -14,04 -53,42
49 North Resources Inc 0,00 -12,50 -12,50 133,33 40,00
A-Mark Precious Metals Inc 0,42 6,26 20,25 1,50 -24,42
ABG Sundal Collier Holding -1,81 -9,49 -11,53 1,15 -16,65
Aareal Bank AG -4,10 -17,03 -15,97 -11,52 -12,87
Aberdeen International Inc 0,00 16,67 -22,22 -12,50 -30,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-