Om bolaget (BEGR)

BE Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,50 %
 • Utv. idag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  40,00
 • Högst
  41,00
 • Lägst
  39,00
 • Antal
  2 278
 • Tid
  17:29:38

BE Group

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål, armering och aluminium. Kunderna är främst verksamma inom bygg- och verkstadsindustrin. Sverige svarar för knappt hälften av omsättningen och Finland för ungefär en tredjedel. Företaget är också verksamt i Central och Östeuropa.

VD
Anders Martinsson
Ordförande
Petter Stillström
Hemsida
www.begroup.com
Bransch
Material
Börsvärde
517 802 935 SEK
BE Group
13 010 124 aktier
Totalt
13 010 124 aktier
Introdatum
2006-11-24

Kommande händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning BE Group
 • Utdelning/aktie: 1,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-01-31
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
2018-07-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 035 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 563 000 000
Materiella anläggningstillgångar 115 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 173 000 000
Summa anläggningstillgångar 851 000 000
Kassa och bank 61 000 000
Summa omsättningstillgångar 1 184 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 802 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 562 000 000
Kortfristiga skulder 671 000 000
Årets resultat 24 000 000
Total fakturering 4 348 000 000
Rörelseresultat 57 000 000
Summa finansnetto -23 000 000
Resultat efter finansiella poster 34 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
Afarak Group Oyj 0,00 1,22 0,12 3,75 -15,56
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,42 -0,28 -5,06 -0,70 -19,44
Ahlstrom-Munksjö Oyj 1,67 1,06 -6,57 -0,74 -22,14
Archelon 11,11 16,67 -10,26 0,00 -53,33
Arctic Minerals -2,10 -6,86 -6,86 -17,36 -11,77
Arctic Paper -0,60 -4,31 -2,35 -23,62 -34,71
Auriant Mining 1,33 -0,87 1,33 -14,93 -5,00
Avocet Mining PLC 0,00 0,00 0,32 -18,16 -5,76
Bayn Europe -0,32 -0,32 4,38 171,93 259,26
aXichem A -0,75 -0,75 10,69 -5,34 226,64
Ägare Kapital % Röster %
AB TRACTION 21,50 21,50
Catella Fondförvaltning 7,30 7,30
Swedbank Robur fonder 7,20 7,20
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGE... 6,80 6,80
THE PURE CIRCLE AB 4,90 4,90
NORDEA LIVFÖRSÄKRING S... 1,90 1,90
NORDNET PENSIONSFÖRSÄK... 1,70 1,70
CBNY-NORGES BANK 1,50 1,50
SWEDBANK FÖRSÄKRING 1,30 1,30
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES... 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
9,45
Balanslikviditet
1,95
Räntabilitet totalt kapital %
5,59
Kassalikviditet
0,97
Ändring eget kapital %
11,22
Soliditet %
42,12
Ändring totalt kapital %
4,08
Kapitalomsättningshast.
2,31
Bruttomarginal %
13,93
Varulagrets oms. hast.
7,38
Rörelsemarginal %
2,75
Kundfordringar oms. hast.
10,22
Nettomarginal %
1,67
Andel utdelad vinst %
28,46