Om bolaget (GHUS B)

Götenehus Group B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,78 %
 • Utv. idag SEK
  -0,03 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,81
 • Högst
  3,88
 • Lägst
  3,81
 • Antal
  72 000
 • Tid
  17:29:34

Götenehus Group

Götenehus Group är inriktat på utveckling och byggnation av bostäder. Koncernen är indelad i tre verksamhetsområden.

 • Projektutveckling: Nyproduktion av gruppbyggdasmåhus i form av friliggande hus, radhus, parhus och kedjehus
 • Styckehus: Marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Varumärken Götenehus och VärsåsVillan.
 • Övrigt: Götene träindustri- Hyvleri och tillverkning av träbriketter
VD
Andreas Gustafsson
Ordförande
Claes Hansson
Hemsida
www.gotenehus...
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
355 635 901 SEK
Götenehus Group B
91 513 776 aktier
Totalt
91 513 776 aktier
Introdatum
2006-11-16

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-16
Delårsrapport
2019-05-08
Ordinarie utdelning Götenehus Group B
 • Utdelning/aktie: 0,15 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-02-22
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
607 800 000
Immateriella anläggningstillgångar 21 500 000
Materiella anläggningstillgångar 83 700 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 300 000
Summa anläggningstillgångar 106 500 000
Kassa och bank 119 300 000
Summa omsättningstillgångar 501 300 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 214 400 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 134 600 000
Kortfristiga skulder 258 800 000
Årets resultat 57 500 000
Total fakturering 1 096 100 000
Rörelseresultat 77 700 000
Summa finansnetto -3 300 000
Resultat efter finansiella poster 74 400 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,16 -3,36 -6,64 -1,74 -2,55
5th Planet Games 17,33 8,64 -2,22 -30,16 -75,69
AAK -0,18 -2,42 11,65 16,44 28,01
Agromino -2,67 -4,71 -2,67 8,66 2,82
Altia Oyj -0,69 -1,79 -8,45 -4,15 -20,56
Amer Sports Oyj 0,00 0,68 -6,57 1,49 51,28
Apetit Oyj -0,69 -1,15 -0,46 -6,72 -36,30
Aqua Bio Technology 0,00 -3,01 -3,73 -0,77 -60,31
Arcus -0,54 0,27 -3,16 -7,65 -13,51
Atari SDB -4,37 -2,78 - - -
Atria Oyj A -1,48 -1,22 -20,65 -8,29 -36,96
Ägare Kapital % Röster %
Erik Hemberg inkl bolag 50,90 48,90
Nordea Liv & Pensi... 11,10 10,10
Fam Öster 6,70 9,40
Försäkringsaktiebolage... 2,30 2,10
Claes Hansson 1,30 1,20
Kent Molin 1,30 1,80
Sten Andersson 1,10 1,00
Anders Borgenhard 1,00 0,90
Swedbank Försäkring 1,00 0,90
Fam Runmarker 0,60 3,40
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
24,58
Balanslikviditet
2,00
Räntabilitet totalt kapital %
11,36
Kassalikviditet
2,00
Ändring eget kapital %
25,79
Soliditet %
37,49
Ändring totalt kapital %
18,34
Kapitalomsättningshast.
1,51
Bruttomarginal %
19,23
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
7,86
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,92
Andel utdelad vinst %
23,35