Om bolaget (ARBO A)

Arbona A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,90 %
 • Utv. idag SEK
  +0,04 SEK
 • Köp
  2,14
 • Sälj
  2,38
 • Senast
  2,14
 • Högst
  2,14
 • Lägst
  2,12
 • Antal
  537
 • Tid
  11:10:54

Arbona

Switchcores verksamhet är inriktad på att realisera värdet av koncernes uppskjutna skattefordran om cirka 220 MSEK. Ambitionen är att förvärva lönsamma verksamheter för att möjliggöra detta.

VD
Martin Zetterström
Ordförande
Håkan Blomdahl
Hemsida
www.arbona.se
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
115 827 837 SEK
Arbona B
30 970 010 aktier
Arbona A
24 776 008 aktier
Totalt
55 746 018 aktier
Introdatum
1999-03-18

Kommande händelser

2019-06-25
Bolagsstämma
2019-06-26
Ordinarie utdelning Arbona B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-26
 • Utdelningsdag: -
2019-06-26
Ordinarie utdelning Arbona A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-26
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2018-06-15
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ARBO-MTF-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-06-15 - 2018-09-04
2018-06-12
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:2
 • Betalt/aktie: 1,30
 • Handlas utan rätt: 2018-06-12
 • Tidsperiod: 2018-06-15 - 2018-07-04
 • Likviddag: -
2018-06-15
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ARBO-MTF-TRA
 • Noteringsperiod: 2018-06-15 - 2018-07-02
2018-06-21
Ordinarie utdelning Arbona B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-06-21
Ordinarie utdelning Arbona A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-06-20
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
74 311 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 42 512 000
Summa omsättningstillgångar 74 311 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 71 959 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2 352 000
Årets resultat 5 012 000
Totala intäkter 194 000
Rörelseresultat -1 678 000
Summa finansnetto 6 690 000
Resultat efter finansiella poster 5 012 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,00 0,88 -3,95 2,04 -1,32
ALLGON B -0,93 0,23 23,34 47,08 -4,68
Acconeer -1,96 3,14 -4,52 -15,40 -18,16
Addnode Group B -0,33 4,55 7,94 22,54 79,26
Advenica AB -1,86 -4,24 -5,11 -22,17 -75,50
Agillic -0,38 1,17 -10,69 -9,76 -29,64
Alcadon Group 0,72 -0,36 -3,45 -5,08 -46,97
Anoto Group -2,20 -11,27 -14,69 -60,49 -73,23
Apptix 11,76 21,60 21,60 18,75 108,22
Arbona B 0,97 -0,95 -3,70 -19,38 20,23
Artificial Solutions Intern. 1,92 31,68 6,40 -44,58 -66,60
Ägare Kapital % Röster %
Traction AB 27,90 21,90
Nortal Capital AB 11,30 4,60
Capital Cube AB 10,20 10,00
Fredrik Grevelius 5,10 2,10
Kenny Nilsson 4,40 7,70
Datum för årsredovisning
2014-12-31
Räntetäckningsgrad
-9,88
Räntabilitet eget kapital %
-1,66
Balanslikviditet
204,46
Räntabilitet totalt kapital %
-1,50
Kassalikviditet
204,46
Ändring eget kapital %
-1,69
Soliditet %
99,51
Ändring totalt kapital %
-1,50
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-