Om bolaget (STE)

Starr Peak Mining Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,35 %
 • Utv. idag CAD
  +0,05 CAD
 • Köp
  2,14
 • Sälj
  2,20
 • Senast
  2,18
 • Högst
  2,33
 • Lägst
  2,13
 • Antal
  64 937
 • Tid
  21:59:59

Starr Peak Mining

Starr Peak Mining är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av guld och silver. Övriga produkter som tillverkas inkluderar koppar och tenn. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot industri samt grossisthandeln. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Nordamerika.
VD
Johnathan More
Ordförande
Johnathan More
Hemsida
https://starr...
Bransch
Teknik
Börsvärde
76 288 188 CAD
Starr Peak Mining Ltd
35 816 051 aktier
Totalt
35 816 051 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-08-17
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,11 -2,15 -3,63 0,30 27,66
01 Communique Laboratory Inc 0,00 1,96 -11,86 -29,73 13,04
1911 Gold Corp -1,59 -7,46 -6,06 -22,50 -55,71
21Vianet Group Inc 0,00 -7,64 10,60 -24,29 -17,38
24SevenOffice -2,34 -3,85 -11,97 -20,21 -50,66
3D Systems Corp 1,54 -6,03 1,61 -23,24 470,22
8x8 Inc 0,50 -0,62 1,95 -10,35 53,93
9F Inc -4,44 -3,91 1,78 -26,18 100,00
A10 Networks Inc 0,58 -6,37 4,86 33,56 94,78
AAC Clyde Space 0,36 -2,99 -8,17 4,36 -3,84
Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company Ltd 0,00 -1,55 -2,15 7,07 9,28
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-