Om bolaget (APR.UN)

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  -0,15 %
 • Utv. idag CAD
  -0,02 CAD
 • Köp
  13,44
 • Sälj
  13,47
 • Senast
  13,47
 • Högst
  13,50
 • Lägst
  13,41
 • Antal
  3 629
 • Tid
  16:00:19

Automotive Properties Real Est Invt TR

Automotive Properties Real Est Invt TR är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i Kanada. Som REIT slipper man bolagsskatt under förutsättning att resultatet delas ut till aktieägarna i stället för att återinvesteras. Fonden är etablerad i enlighet med förklaringen om REIT enligt lagarna i provinsen Ontario. Fonden investerar i fordonsanläggningar i centrala delar av Kanada.
VD
Milton Lamb
Ordförande
Kapil Dilawri
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
527 191 277 CAD
Automotive Properties Real Estate Investment Trust
39 080 154 aktier
Totalt
39 080 154 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-28
Ordinarie utdelning Automotive Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,067 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-28
 • Utdelningsdag: 2021-11-15

Tidigare händelser

2021-09-28
Ordinarie utdelning Automotive Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,067 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-28
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-08-30
Ordinarie utdelning Automotive Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,067 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-30
 • Utdelningsdag: 2021-09-15
2021-07-29
Ordinarie utdelning Automotive Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,067 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-29
 • Utdelningsdag: 2021-08-16
2021-06-29
Ordinarie utdelning Automotive Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,067 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-05-28
Ordinarie utdelning Automotive Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,067 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-28
 • Utdelningsdag: 2021-06-15
2021-06-09
Bolagsstämma
2021-04-29
Ordinarie utdelning Automotive Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,067 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: 2021-05-17
2021-03-30
Ordinarie utdelning Automotive Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,067 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-02-25
Ordinarie utdelning Automotive Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,067 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-25
 • Utdelningsdag: 2021-03-15
2021-01-28
Ordinarie utdelning Automotive Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,067 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-28
 • Utdelningsdag: 2021-02-16
2020-12-30
Ordinarie utdelning Automotive Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,067 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-11-27
Ordinarie utdelning Automotive Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,067 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-15
2020-10-29
Ordinarie utdelning Automotive Properties Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,067 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-16
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,06 1,23 2,20 -0,40 27,70
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,00 0,00 19,01 217,05 349,45
AGNC Investment Corp -0,12 -0,82 -1,02 0,64 14,64
AGNC Investment Corp 0,08 -0,82 -3,73 -1,82 10,62
Acadia Realty Trust 0,35 1,47 13,79 5,40 131,04
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -0,31 0,43 2,63 -
Acres Commercial Realty Corp -0,44 1,28 0,19 -5,32 -
Acrinova A 0,00 -1,84 -3,26 2,30 43,55
Acrinova B 0,00 0,00 0,00 3,60 -
Aedifica NV 0,35 1,37 -0,86 -3,83 32,77
Agat Ejendomme 0,93 -0,46 -6,84 3,81 0,46
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
3,92
Balanslikviditet
122,37
Räntabilitet totalt kapital %
-2,60
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-5,77
Soliditet %
41,45
Ändring totalt kapital %
-4,12
Kapitalomsättningshast.
2,10
Bruttomarginal %
82,93
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
77,45
Kundfordringar oms. hast.
19,79
Nettomarginal %
-124,26
Andel utdelad vinst %
-32,26