Om bolaget (SWEM B)

Swemet B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,50 %
 • Utv. idag SEK
  +0,010 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,00
 • Högst
  2,07
 • Lägst
  1,850
 • Antal
  130 283
 • Tid
  17:29:46

Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster till elnätsbolag lokaliserade inom Norden och Europa i Sverige. Särskilt fokus innehas på smarta elmätare. Målgruppen utgörs i första hand av små- och medelstora elnätsbolag i Europa. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till helhetslösningar, där Swemet erbjuder kringutrustning, installation och driftsättande. Bolaget har sitt huvudkontor i Linköping.
VD
Jan Axelsson
Ordförande
Anders Sagadin
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
30 678 552 SEK
Swemet B
14 130 041 aktier
Totalt
15 416 358 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-24
Bolagsstämma
2021-05-05
Ordinarie utdelning Swemet B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-05
 • Utdelningsdag: -
2021-03-05
Årsrapport
2020-12-29
Extra bolagsstämma
2020-08-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,09 -0,81 1,21 4,61 34,73
01 Communique Laboratory Inc 1,37 2,78 -5,13 15,63 196,00
1911 Gold Corp -5,88 -6,98 -24,53 -25,93 -21,57
21Vianet Group Inc 0,17 -4,04 9,24 -31,67 -1,89
24SevenOffice 2,17 -8,20 -19,52 -36,49 -4,47
3D Systems Corp 27,70 31,71 35,94 40,33 426,86
48North Cannabis Corp -3,03 -3,03 6,67 -21,95 -23,81
8x8 Inc 2,83 4,72 13,38 -17,20 71,04
9F Inc 3,10 4,02 72,59 14,22 -53,40
A10 Networks Inc -3,28 -2,27 9,78 2,08 47,36
AAC Clyde Space -0,94 -3,83 6,45 -0,56 -34,00
Ägare Kapital % Röster %
Jan Axelsson 55,20 65,00
Edor Ltd (ägs av Jan A... 12,00 17,80
Investrum AB 3,90 2,00
Louis de Geer 3,10 1,70
Managementbolaget Noré... 2,50 1,30
Olofsson AtWork Consul... 1,50 0,80
Johan Ryding 0,90 0,50
Abesa AB 0,70 0,40
Netlub AB 0,70 0,40
Datum för årsredovisning
2021-03-05
Räntetäckningsgrad
746,88
Räntabilitet eget kapital %
38,17
Balanslikviditet
144,22
Räntabilitet totalt kapital %
13,47
Kassalikviditet
123,73
Ändring eget kapital %
125,45
Soliditet %
36,20
Ändring totalt kapital %
2,07
Kapitalomsättningshast.
192,24
Bruttomarginal %
56,29
Varulagrets oms. hast.
6,49
Rörelsemarginal %
7,19
Kundfordringar oms. hast.
4,49
Nettomarginal %
7,01
Andel utdelad vinst %
0,00