Om bolaget (SRU.UN)

SmartCentres Real Estate Investment Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +0,16 %
 • Utv. idag CAD
  +0,05 CAD
 • Köp
  30,98
 • Sälj
  31,01
 • Senast
  31,01
 • Högst
  31,23
 • Lägst
  30,94
 • Antal
  272 400
 • Tid
  22:00:15

SmartCentres Real Estate Investment Trust

SmartCentres Real Estate Investment Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i Kanada. Som REIT slipper man bolagsskatt under förutsättning att resultatet delas ut till aktieägarna i stället för att återinvesteras. Fonden är etablerad i enlighet med förklaringen om REIT enligt lagarna i provinsen Ontario. Fonden investerar i huvudsak i butiksutrymmen i större städer i Kanada.
VD
Mitchell Goldhar
Ordförande
Mitchell Goldhar
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
4 477 397 800 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust
144 618 792 aktier
Totalt
144 618 792 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-28
Ordinarie utdelning SmartCentres Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15417 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-28
 • Utdelningsdag: 2021-11-15
2021-11-10
Delårsrapport
2021-09-28
Ordinarie utdelning SmartCentres Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15417 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-28
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-08-30
Ordinarie utdelning SmartCentres Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15417 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-30
 • Utdelningsdag: 2021-09-15
2021-07-29
Ordinarie utdelning SmartCentres Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15417 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-29
 • Utdelningsdag: 2021-08-16
2021-08-11
Delårsrapport
2021-06-29
Ordinarie utdelning SmartCentres Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15417 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-05-28
Ordinarie utdelning SmartCentres Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15417 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-28
 • Utdelningsdag: 2021-06-15
2021-06-15
Bolagsstämma
2021-04-29
Ordinarie utdelning SmartCentres Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15417 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: 2021-05-17
2021-05-12
Delårsrapport
2021-03-30
Ordinarie utdelning SmartCentres Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15417 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-02-25
Ordinarie utdelning SmartCentres Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15417 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-25
 • Utdelningsdag: 2021-03-15
2021-01-28
Ordinarie utdelning SmartCentres Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15417 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-28
 • Utdelningsdag: 2021-02-16
2020-12-30
Ordinarie utdelning SmartCentres Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15417 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-12-09
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,59 2,53 0,72 0,06 21,98
AG Mortgage Investment Trust Inc 1,60 4,15 -17,32 1,60 6,41
AGNC Investment Corp 1,68 2,05 -0,35 -0,12 9,91
AGNC Investment Corp 0,20 0,63 -2,57 -1,51 6,19
Acadia Realty Trust 0,32 10,10 -2,92 4,88 49,73
Acres Commercial Realty Corp 0,04 0,08 -0,42 0,27 -
Acres Commercial Realty Corp -0,88 -2,59 -9,97 -16,05 -
Acrinova A 0,39 -4,46 1,98 -9,19 36,70
Acrinova B 1,67 1,67 4,27 4,72 -
Aedifica NV -0,44 -1,83 -2,34 -3,52 20,00
Agat Ejendomme 0,00 -1,38 -4,87 -7,33 7,52
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-08-06
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
6,52
Balanslikviditet
77,01
Räntabilitet totalt kapital %
1,24
Kassalikviditet
74,67
Ändring eget kapital %
-2,34
Soliditet %
41,58
Ändring totalt kapital %
7,30
Kapitalomsättningshast.
7,71
Bruttomarginal %
60,55
Varulagrets oms. hast.
3,14
Rörelsemarginal %
35,17
Kundfordringar oms. hast.
8,44
Nettomarginal %
16,15
Andel utdelad vinst %
281,54