Om bolaget (COHO MTF B)

Concent Holding B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +1,46 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,006 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,416
 • Högst
  0,430
 • Lägst
  0,380
 • Antal
  443 753
 • Tid
  17:29:46

Concent

Concent är ett fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar fastigheter från första idé till nyckelfärdig byggnad, med fokus på bostäder i Stockholm och andra stor- och universitetsstäder. Projekten säljs till långsiktiga ägare vid olika faser i utvecklingen, och Bolaget är således inte ett fastighetsföretag som äger och förvaltar fastigheter.

VD
Björn Sahlström
Ordförande
Peter Gustafsson
Hemsida
www.concent.se
Bransch
-
Börsvärde
33 645 618 SEK
Concent Holding PREF
2 151 690 aktier
Concent Holding B
75 762 484 aktier
Totalt
77 914 174 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2018-06-21
Ordinarie utdelning Concent Holding B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-06-20
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-10-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: 138,72
 • Totalpris: 1 387 180,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-