Om bolaget (HYCO)

Hybricon

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +7,62 %
 • Utv. idag SEK
  +0,024 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,339
 • Högst
  0,340
 • Lägst
  0,311
 • Antal
  570 709
 • Tid
  17:29:47

Hybricon Bus System

Hybricon Bus System utvecklar energieffektiva rena och och tysta system för bussburen kollektivtrafik. Företagets elbussar kan köra dygnet runt, alla dagar i veckan tack vare bolagets laddningssystem. Förutom elbussar och laddningsstationer erbjuder föreaget service och eftermarknadservice.

VD
Johan Suup
Ordförande
Martin Rogersson
Hemsida
www.hybricon.se
Bransch
-
Börsvärde
52 191 312 SEK
Hybricon
153 956 675 aktier
Totalt
153 956 675 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-20
Delårsrapport
2019-05-20
Bolagsstämma
2019-05-21
Ordinarie utdelning Hybricon
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-21
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2019-02-25
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HYCO-TO2
 • Noteringsperiod: 2019-02-25 - -
2019-02-18
Årsrapport
2019-02-18
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,19
 • Handlas utan rätt: 2019-02-18
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-11-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HYCO-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-11-28 - 2019-02-15
2018-12-19
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,19
 • Handlas utan rätt: 2018-12-19
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-11-23
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:1
 • Betalt/aktie: 0,19
 • Handlas utan rätt: 2018-11-23
 • Tidsperiod: 2018-11-28 - 2018-12-12
 • Likviddag: -
2018-11-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HYCO-UR
 • Noteringsperiod: 2018-11-28 - 2018-12-10
2018-11-19
Extra bolagsstämma
2018-11-12
Delårsrapport
2017-05-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HYCO-TO1
 • Noteringsperiod: 2017-05-24 - 2018-09-26
2018-08-27
Delårsrapport
2018-05-22
Ordinarie utdelning Hybricon
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-22
 • Utdelningsdag: -
2018-05-21
Delårsrapport
2018-05-21
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
34 536 000
Immateriella anläggningstillgångar 22 429 000
Materiella anläggningstillgångar 987 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 23 416 000
Kassa och bank 6 293 000
Summa omsättningstillgångar 11 120 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 20 594 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 405 000
Kortfristiga skulder 13 537 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Array Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,83 %
 • Röstandel: 1,83 %
2018-09-30
 • Vem: Gert Norrevik
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,20 %
 • Röstandel: 7,20 %
2018-09-30
 • Vem: Leif Danielsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,56 %
 • Röstandel: 9,56 %
2018-09-30
 • Vem: Moggliden AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,56 %
 • Röstandel: 9,56 %
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,21 %
 • Röstandel: 1,21 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,32 %
 • Röstandel: 3,32 %
2018-09-30
 • Vem: Per Fredrik Jonsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,42 %
 • Röstandel: 2,42 %
2018-09-30
 • Vem: Peter Östlund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,56 %
 • Röstandel: 9,56 %
2018-09-30
 • Vem: Svenska Rivkonsult Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,56 %
 • Röstandel: 9,56 %
2018-09-30
 • Vem: Antony Rahimi
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,09 %
 • Röstandel: 1,09 %
2018-06-30
 • Vem: Antony Rahimi
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,07 %
 • Röstandel: 1,07 %
2018-06-30
 • Vem: Array Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,83 %
 • Röstandel: 1,83 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 3,30 %
2018-06-30
 • Vem: Leif Danielsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,56 %
 • Röstandel: 9,56 %
2018-06-30
 • Vem: Gert Norrevik
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,83 %
 • Röstandel: 6,83 %
2018-06-30
 • Vem: Moggliden AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,56 %
 • Röstandel: 9,56 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,59 %
 • Röstandel: 1,59 %
2018-06-30
 • Vem: Per Fredrik Jonsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,42 %
 • Röstandel: 2,42 %
2018-06-30
 • Vem: Peter Östlund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,56 %
 • Röstandel: 9,56 %
2018-06-30
 • Vem: Svenska Rivkonsult Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,56 %
 • Röstandel: 9,56 %
Ägare Kapital % Röster %
Leif Danielsson 9,56 9,56
Moggliden AB 9,56 9,56
Peter Östlund 9,56 9,56
Svenska Rivkonsult Akt... 9,56 9,56
Gert Norrevik 7,20 7,20
Avanza Pension 3,32 3,32
Per Fredrik Jonsson 2,42 2,42
Array Consulting AB 1,83 1,83
Nordnet Pensionsförsäk... 1,21 1,21
Antony Rahimi 1,09 1,09
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-53,30
Balanslikviditet
3,23
Räntabilitet totalt kapital %
-34,25
Kassalikviditet
3,10
Ändring eget kapital %
29,69
Soliditet %
68,32
Ändring totalt kapital %
13,19
Kapitalomsättningshast.
0,58
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
22,60
Rörelsemarginal %
-57,64
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-59,48
Andel utdelad vinst %
-