• Idag är Svenska börden stängd och det går därmed inte handla Svenska värdepapper.

Om bolaget (HOGK PREF A)

Aktiebolaget Högkullen Pref A

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  33,60
 • Högst
  33,60
 • Lägst
  33,40
 • Antal
  900
 • Tid
  17:29:35

Högkullen

Högkullen är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger samt förvärvar omsorgsfastigheter. Bostäderna hyrs ut på långtidskontrakt till kommuner och vårdföretag som i sin tur hyr ut till de boende. Företaget har (juli 2015) 124 fastigheter i 50 kommuner i bl.a Mälardalen, Västra Götaland och Värmland.

VD
Pär-Ola Mannefred
Ordförande
Thomas Kjessler
Hemsida
www.hogkullen.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
0
Aktiebolaget Högkullen Pref A
9 375 000 aktier
Totalt
9 375 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-07-18
Bolagsstämma
2018-07-24
Ordinarie utdelning Aktiebolaget Högkullen Pref A
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-24
 • Utdelningsdag: 2018-07-30
2018-08-24
Delårsrapport
2018-10-24
Ordinarie utdelning Aktiebolaget Högkullen Pref A
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-24
 • Utdelningsdag: 2018-10-30
2018-11-04
Delårsrapport
2019-01-24
Ordinarie utdelning Aktiebolaget Högkullen Pref A
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-24
 • Utdelningsdag: 2019-01-30
2019-04-24
Ordinarie utdelning Aktiebolaget Högkullen Pref A
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: 2019-04-30

Tidigare händelser

2018-06-15
Bolagsstämma
2018-05-24
Delårsrapport
2018-04-24
Ordinarie utdelning Aktiebolaget Högkullen Pref A
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-24
 • Utdelningsdag: 2018-04-30
2018-02-28
Årsrapport
2018-01-24
Ordinarie utdelning Aktiebolaget Högkullen Pref A
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-24
 • Utdelningsdag: 2018-01-30
2017-11-24
Delårsrapport
2017-10-24
Ordinarie utdelning Aktiebolaget Högkullen Pref A
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-10-24
 • Utdelningsdag: 2017-10-30
2017-08-25
Delårsrapport
2017-07-24
Ordinarie utdelning Aktiebolaget Högkullen Pref A
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-07-24
 • Utdelningsdag: 2017-07-28
2017-04-18
Erbjudande: Erbjudande
 • Samhällsb.b. makes a mixed offer on pref-shares. terms 32 SEK or 1 SBB:14HOGK
 • Datum: 2017-04-18
 • Tidsperiod: 2017-05-30 - 2017-07-28
 • Pris: 32,00
2017-06-29
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 895 962 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 864 761 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 000
Summa anläggningstillgångar 1 864 763 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 31 199 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 709 815 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 116 694 000
Kortfristiga skulder 69 453 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,45 -1,33 -4,61 2,22 -5,82
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,77 1,55 0,77 -0,38
A Group of Retail Assets B 1,07 -2,58 -13,30 8,62 -22,54
ABG Sundal Collier Holding 0,49 -3,31 0,16 -5,39 15,85
ALM Equity 0,00 1,94 0,96 3,96 -20,90
ALM Equity Pref -0,96 -0,96 -3,74 -2,37 -7,42
Admiral Capital B 0,00 0,00 0,62 -1,81 -2,98
Aega 0,00 -1,84 -9,09 11,11 -60,00
Akelius Residential Pref 0,15 0,15 -0,73 2,71 6,06
Aker 1,05 -1,54 -6,65 31,51 107,19
Aktia Bank Abp -4,24 -3,19 -9,61 -13,66 -16,49
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-