Om bolaget (SPEC)

SpectraCure

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,09 %
 • Utv. idag SEK
  +1,55 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  27,00
 • Högst
  27,65
 • Lägst
  25,65
 • Antal
  322 188
 • Tid
  17:29:40

SpectraCure

SpectraCure är ett forskningsbolag med inriktning mot behandling av cancertumörer. Störst affärsverksamhet återfinns inom forskning och utveckling av medicintekniska system innehållande laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel. Störst användning och potential återfinns inom allvarliga sjukdomar som berör prostata, bukspottskörtel, samt cancerfall. Bolaget har huvudkontor i Lund.
VD
Masoud Khayyami
Ordförande
Ingemar Kihlström
Hemsida
https://spect...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
2 077 657 247 SEK
SpectraCure
81 636 827 aktier
Totalt
81 636 827 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-12
Delårsrapport
2018-12-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SPEC-TO3
 • Noteringsperiod: 2018-12-05 - 2019-11-27

Tidigare händelser

2019-05-24
Ordinarie utdelning SpectraCure
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-24
 • Utdelningsdag: -
2019-05-23
Delårsrapport
2019-05-23
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-12-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SPEC
 • Noteringsperiod: 2018-12-04 - -
2018-12-04
Listbyte
 • Värdepapper: SpectraCure
 • Avnoteras från: AktieTorget
 • Avnoteras: 2018-12-03
 • Noteras på: SSE First North Aktier
 • Noteras: 2018-12-04
2018-12-04
Nyintroduktion
 • Värdepapper: SPEC
 • Aktielista : SSE First North Aktier
 • Marknad: StockholmsbörsenFN
 • Introduktionspris: -
2015-07-01
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SPEC
 • Noteringsperiod: 2015-07-01 - 2018-12-03
2018-10-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SPEC-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-10-12 - 2018-11-26
2018-11-06
Delårsrapport
2018-10-09
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:7
 • Betalt/aktie: 5,25
 • Handlas utan rätt: 2018-10-09
 • Tidsperiod: 2018-10-12 - 2018-10-30
 • Likviddag: -
2018-10-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SPEC-UR
 • Noteringsperiod: 2018-10-12 - 2018-10-26
2018-08-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,08 %
 • Röstandel: 5,08 %
2018-09-30
 • Vem: Jan Karlsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,09 %
 • Röstandel: 2,09 %
2018-09-30
 • Vem: Jens Nilsen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,37 %
 • Röstandel: 5,37 %
2018-09-30
 • Vem: Masoud Khayyami
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,57 %
 • Röstandel: 16,57 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Försäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,60 %
 • Röstandel: 1,60 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,29 0,39 -4,14 -4,23 -5,16
2cureX -0,65 -3,77 -4,67 -5,56 -2,30
A1M Pharma 1,89 -3,08 -17,47 64,35 -62,50
AAC Holdings Inc 5,82 -22,24 -33,18 -56,21 -93,56
AC Immune SA 7,99 9,42 4,31 14,82 -32,13
ACADIA Pharmaceuticals Inc -1,05 -1,41 14,01 17,06 125,04
Abbott Laboratories 1,26 1,45 -1,87 13,03 32,68
Abbvie Inc 2,86 2,70 -3,31 -16,59 -32,93
Abeona Therapeutics Inc -0,91 -3,96 -41,71 -70,70 -83,55
Abiomed Inc -0,54 0,12 -26,37 -26,34 -46,51
Acadia Healthcare Company Inc 0,69 -1,91 -12,50 -15,83 -29,31
Ägare Kapital % Röster %
Masoud Khayyami 13,90 13,90
Buzz AB 5,40 5,40
Avanza Pension 5,10 5,10
Mk Capital Invest AB 2,70 2,70
Jan Karlsson 2,10 2,10
Datum för årsredovisning
2019-05-23
Räntetäckningsgrad
-1 373,22
Räntabilitet eget kapital %
-20,00
Balanslikviditet
7,02
Räntabilitet totalt kapital %
-18,00
Kassalikviditet
7,02
Ändring eget kapital %
160,00
Soliditet %
91,00
Ändring totalt kapital %
1,63
Kapitalomsättningshast.
0,02
Bruttomarginal %
282,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-842,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-843,00
Andel utdelad vinst %
-