Om bolaget (SPEC)

SpectraCure

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,15 %
 • Utv. idag SEK
  +1,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  19,00
 • Högst
  19,46
 • Lägst
  17,98
 • Antal
  595 183
 • Tid
  17:29:33

SpectraCure

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som "Interstitial Photodynamic Therapy", PDT. Denna behandlingsmetodik är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. Mjukvaran i dosstyrningen, IDOSE®, som är egenutvecklad och patenterad, borgar för säker, exakt och effektivt styrd PDT-behandling av interna solida cancertumörer. SpectraCure planerar att starta fas I- och fas II-studier under hösten 2015, så snart finansiering för studien har säkrats. Försöken planeras att utföras vid framstående Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA, och Princess Margret Hospital i Toronto, Kanada. Studieprotokollen för fas I- och fas II-studierna har tagits fram i nära samarbete med klinikerna och har godkänts av amerikanska FDA och Health Canada. SpectraCure är även delaktig i en fas I-studie för pankreascancer i London.

VD
Masoud Khayyami
Ordförande
Ingemar Kihlström
Hemsida
www.spectracu...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
1 461 299 203 SEK
SpectraCure
81 636 827 aktier
Totalt
81 636 827 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-23
Delårsrapport
2019-05-23
Bolagsstämma
2019-05-24
Ordinarie utdelning SpectraCure
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-24
 • Utdelningsdag: -
2019-08-21
Delårsrapport
2018-12-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SPEC-TO3
 • Noteringsperiod: 2018-12-05 - 2019-11-27

Tidigare händelser

2019-02-15
Årsrapport
2018-12-04
Nyintroduktion
 • Värdepapper: SPEC
 • Aktielista : SSE First North Aktier
 • Marknad: StockholmsbörsenFN
 • Introduktionspris: -
2018-12-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SPEC
 • Noteringsperiod: 2018-12-04 - -
2018-12-04
Listbyte
 • Värdepapper: SpectraCure
 • Avnoteras från: AktieTorget
 • Avnoteras: 2018-12-03
 • Noteras på: SSE First North Aktier
 • Noteras: 2018-12-04
2015-07-01
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SPEC
 • Noteringsperiod: 2015-07-01 - 2018-12-03
2018-10-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SPEC-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-10-12 - 2018-11-26
2018-11-06
Delårsrapport
2018-10-09
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:7
 • Betalt/aktie: 5,25
 • Handlas utan rätt: 2018-10-09
 • Tidsperiod: 2018-10-12 - 2018-10-30
 • Likviddag: -
2018-10-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SPEC-UR
 • Noteringsperiod: 2018-10-12 - 2018-10-26
2018-09-26
Extra bolagsstämma
2018-08-21
Delårsrapport
2018-05-24
Ordinarie utdelning SpectraCure
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-24
 • Utdelningsdag: -
2018-05-23
Delårsrapport
2018-05-23
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
14 711 000
Immateriella anläggningstillgångar 11 604 000
Materiella anläggningstillgångar 194 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 11 797 000
Kassa och bank 2 440 000
Summa omsättningstillgångar 2 914 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 13 410 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 301 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,08 %
 • Röstandel: 5,08 %
2018-09-30
 • Vem: Jan Karlsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,09 %
 • Röstandel: 2,09 %
2018-09-30
 • Vem: Jens Nilsen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,37 %
 • Röstandel: 5,37 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Försäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,60 %
 • Röstandel: 1,60 %
2018-09-30
 • Vem: Masoud Khayyami
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,57 %
 • Röstandel: 16,57 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
2cureX 0,59 1,79 8,23 5,04 125,30
A1M Pharma -4,82 0,46 3,33 -6,47 -73,47
ADDvise Group A 0,00 -1,81 -19,31 -14,21 -24,19
ADDvise Group B 0,67 2,72 0,67 20,99 -45,49
ALK-Abelló B 1,91 7,65 38,83 44,76 45,61
Acarix -7,51 2,47 20,63 4,35 -50,33
Active Biotech 0,48 0,63 -5,09 -16,80 13,62
AddLife B 5,49 5,08 8,91 29,33 39,38
AdderaCare 2,70 -1,30 5,26 51,39 -3,80
Aino Health -1,63 -1,23 -7,12 114,67 -27,48
Ägare Kapital % Röster %
Masoud Khayyami 16,57 16,57
Jens Nilsen 5,37 5,37
Avanza Pension 5,08 5,08
Jan Karlsson 2,09 2,09
Swedbank Försäkring 1,60 1,60
Nordnet Pensionsförsäk... 1,20 1,20
Fredrik Nilsson 1,11 1,11
Handelsbanken Liv Förs... 1,11 1,11
Virtway Invest AB (Publ) 1,02 1,02
Yngve Roland Karlsson 0,92 0,92
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-24,54
Balanslikviditet
11,79
Räntabilitet totalt kapital %
-22,97
Kassalikviditet
11,79
Ändring eget kapital %
384,09
Soliditet %
94,15
Ändring totalt kapital %
368,68
Kapitalomsättningshast.
0,02
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-1 174,24
Kundfordringar oms. hast.
63,00
Nettomarginal %
-1 173,38
Andel utdelad vinst %
-