Om bolaget (SOLT)

SolTech Energy Sweden

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,17 %
 • Utv. idag SEK
  -0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  16,96
 • Högst
  17,32
 • Lägst
  16,92
 • Antal
  271 879
 • Tid
  17:29:41

SolTech Energy Sweden

SolTech Energy utvecklar och säljer solenergisystem. Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas) och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.
VD
Stefan Ölander
Ordförande
Frederic Telander
Hemsida
http://www.so...
Bransch
Teknik
Börsvärde
936 924 983 SEK
SolTech Energy Sweden
54 599 358 aktier
Totalt
54 599 358 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2020-02-27
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-05-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SOLT-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-05-13 - 2019-06-13
2019-05-29
Ordinarie utdelning SolTech Energy Sweden
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-29
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:6
 • Betalt/aktie: 10,00
 • Handlas utan rätt: 2019-05-08
 • Tidsperiod: 2019-05-13 - 2019-05-29
 • Likviddag: -
2019-05-28
Bolagsstämma
2019-05-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SOLT-TR
 • Noteringsperiod: 2019-05-13 - 2019-05-27
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport
2018-08-31
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -1,05 -5,45 -3,10 -7,53
01 Communique Laboratory Inc 0,00 -9,09 -4,76 -4,76 17,65
21Vianet Group Inc -1,17 8,69 4,66 1,19 -30,32
24SevenOffice 2,56 5,96 -5,33 -5,33 105,13
2U Inc 0,39 2,18 -49,87 -54,95 -78,57
3D Systems Corp -2,14 -1,86 -24,37 -18,04 -67,21
58.com Inc -1,83 -5,07 -11,96 -4,50 -28,19
5th Planet Games -1,50 14,20 -10,45 -29,64 -63,52
8x8 Inc -1,33 -0,89 -6,66 3,11 8,26
9F Inc -6,68 8,60 - - -
A10 Networks Inc -1,54 0,14 -5,89 13,39 0,43
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 5,30 5,30
Frederic Telander 3,10 3,10
Ölander Invest AB 2,70 2,70
1416 Holding AB 2,10 2,10
Rupes Futura AB 1,90 1,90
Nordnet Pensionsförsäk... 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2019-02-21
Räntetäckningsgrad
0,42
Räntabilitet eget kapital %
2,00
Balanslikviditet
1,02
Räntabilitet totalt kapital %
-2,00
Kassalikviditet
0,97
Ändring eget kapital %
57,00
Soliditet %
33,00
Ändring totalt kapital %
1,12
Kapitalomsättningshast.
0,08
Bruttomarginal %
75,00
Varulagrets oms. hast.
0,13
Rörelsemarginal %
10,00
Kundfordringar oms. hast.
0,18
Nettomarginal %
-29,00
Andel utdelad vinst %
0,00